HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Maj 2014

26. 5. 2014
21. seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 26. maja 2014, na zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne, se je udeležilo 91,88 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so na seji Skupščine sprejeli vse predlagane spremembe in ...
20. 5. 2014
Skupina HSE, največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je leto 2013 zaključila uspešno. Kljub nizkim cenam električne energije na evropskih trgih ter zaostreni finančno-likvidnostni situaciji skupine HSE smo uspešno črpali preostanek kredita E...
19. 5. 2014
Na 13. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 19. maja 2014, so nadzorniki za predsednika Uprave Premogovnika Velenje s polnim mandatom soglasno imenovali dosedanjega začasnega predsednika uprave Ivana Pohorca. Petletni mandat ...
12. 5. 2014
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji peti redni seji potrdil poslovni načrt družbe in skupine HSE za leto 2014 s pogledom do 2016. Poslovodstvo družbe je tako dobilo zeleno luč za izvedbo zastavljenih ciljev.   »Pred skupino HSE je zahte...
9. 5. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) se odzivamo na polemike, vezane na odpravo nadzornih svetov naših odvisnih družb DEM, SENG in TEŠ, predvsem pa na netočnosti, zavajanja in špekulacije, ki se v zvezi s tem pojavljajo. HSE je edini družbenik družb Dravskih elekt...