HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: April 2014

22. 4. 2014
Ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Mariboru potekala konferenca z naslovom E-MOBILNOST KOT POSLOVNA PRILOŽNOST ZA SLOVENIJO, ki jo je organizirala družba Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. ob podpori družbe Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. oziroma skupine HSE in ...
18. 4. 2014
Vlada RS je 5. 3. 2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20...
1. 4. 2014
Dne, 24. marca 2014, je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izdalo uporabno dovoljenje družbi HESS, d.o.o. za jezovno zgradbo HE Krško. S tem se je zaključilo enoletno poskusno obratovanje, od 1. 4. 2014 je tako HE Krško v rednem obratovanju. Gradnja HE Krško...