HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: Oktober 2014

28. 10. 2014
S ciljem objektivne obveščenosti javnosti v nadaljevanju navajamo nekaj dejstev o problematiki TET, ki prikazujejo realno sliko stanja in so odgovor na netočna poročanja nekaterih medijev. Naj najprej poudarimo, da HSE nikakor ne more prevzeti celotne odgovornosti ...
21. 10. 2014
Odzivamo se na današnjo novinarsko konferenco SDE, na kateri so njegovi predstavniki z neresnicami in populizmi znova zavajali javnost. Prvič, ne drži, da lahko TET z rednimi vzdrževalnimi deli deluje in preživi do leta 2020. TET res lahko obratuje do leta 2020, tod...
13. 10. 2014
Pogajanja s potencialnim kupcem TET, družbo Edelweiss Investment SA, so se prejšnji teden zaključila brez dogovora o prodaji 81,33 – odstotnega deleža HSE v tej svoji odvisni družbi. Poslovodstvo in nadzorni svet TET bosta glede nadaljnjega poslovanja TET izvedla vse...
8. 10. 2014
Danes se je iztekel podaljšani rok za zaključek pogajanj o prodaji 81,33-odstotnega deleža TET med pogajalskima skupinama prodajalca (HSE) in potencialnega kupca (Edelweiss Investment). Kljub pobudi SDH, ki je bila obravnavana in sprejeta na nadzornem svetu HSE 30.9....