HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: April 2013

Ljubljana, 25. 4. 2013
Na osmi strateški konferenci skupine HSE, ki je potekala 24. in 25. aprila 2013, so predstavniki krovne in odvisnih družb v skupini predstavili svoje poglede na aktualne tržnogospodarske razmere (stagnacija oz. rahla gospodarska rast v prihodnjih letih, nestabilno gospodarsko in politično okolje, nesprejetje nacionalne energetske politike, nejasna delovanje trga z izpusti CO2 in napoved cen emisijskih kuponov, nejasna politika subvencioniranja obnovljivih virov energije itd.) na eni ter notranje pogoje poslovanja skupine HSE na drugi strani. Začrtali so smernice prihodnjega delovanja posameznih družb in skupine kot celote, pri čemer je bil poudarek na projektih, ki so ekonomsko, ekološko in energetsko upravičeni.
10. 4. 2013
Na današnji 36. izredni seji nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bil za novega direktorja družbe imenovan Peter Dermol. Izbran je bil med štirimi kandidati, ki so v ožji izbor prišli potem, ko so nadzorniki TEŠ preučili deset prispelih vlog na razpis, k...