HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Januar 2013

28. 1. 2013
V upravni stavbi Premogovnika Velenje je v nedeljo, 27. januarja 2013, s pričetkom ob 4. uri zjutraj, potekala seja Skupščine Premogovnika Velenje, d. d., na kateri je prišlo do neljubega zapleta. Na omenjeni izredni seji Skupščine Premogovnika Velenje se je med drug...
21. 1. 2013
»S sklepom Nadzornega sveta sem bil dne 17. 1. 2013 imenovan za direktorja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.  Na tem mestu sem nasledil mag. Simona Tota, s katerim sva dne 18. 1. 2013 korektno opravila primopredajo poslov. In z vso odgovornostjo sem pričel z delom, ki m...
17. 1. 2013
Na današnji seji Nadzornega sveta TEŠ je mag. Simon Tot odstopil z mesta direktorja TEŠ. Dr. Roman Šturm: »Postopki glede pridobitve in uveljavitve državnega poroštva glede posojila v vrednosti 440 mio EUR pri EIB so se zaključili, zato je dosedanji direktor TEŠ mag...