HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Marec 2012

28. 3. 2012
Številne študije, ki so jih pripravljali različni strokovnjaki energetskega področja kažejo na to, da je v Sloveniji še veliko hidro potenciala, ki ni dovolj izkoriščen. Čeprav spada vodni vir med obnovljive, okolju bolj prijazne vire. Med neizkoriščen vir gotovo sod...
23. 3. 2012
(Ljubljana, 23.3.2011) – Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je tudi v letu 2011 posloval uspešno ter kljub slabi hidrologiji dosegel višji čisti dobiček od načrtovanega.
20. 3. 2012
Danes je potekala prva skupščina družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA). Na njej so izvolili nadzorni svet; sestavljajo ga strokovni kadri družbenikov, ki prihajajo tudi iz lokalnega okolja, kjer se bodo gradile hidroelektrarne na srednji Savi. Nadzorni svet ...
15. 3. 2012
Na Planini v Kranju je danes potekalo svečano odprtje prenovljene kotlovnice Planina. Z izvedbo vseh treh investicij (modernizacijo toplotnih postaj in optimizacijo vročevodnega omrežja, zamenjavo kotlov in postavitev soproizvodnje toplote in električne energije) je ...
8. 3. 2012
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. se je na današnji 64. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati družbe za leto 2011 in dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe. Termoelektrarna Šoštanj je, kljub izvajanju investicije v nadomestni blok 6, v letu 2011 p...