HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Avgust 2011

31. 8. 2011
18. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, se je udeležilo 81,6 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico.   Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim por...
31. 8. 2011
29. avgusta 2011 je potekala skupščina Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE). Na njej je predstavnik lastnika, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), sprejel vrsto sklepov, pri čemer sta najpomembnejša gotovo dva: da sta poslovods...
29. 8. 2011
Mag. Darja Radić, bivša ministrica za gospodarstvo RS, je danes sklicala novinarsko konferenco, na kateri je komentirala aktualna dogajanja, povezana z izgradnjo nadomestnega bloka 6 s poudarkom na Noveliranem investicijskem programu – verzija 4. Njena ocena je, da n...
26. 8. 2011
V prihodnjem tednu, 31. avgusta 2011, bo potekala skupščina Premogovnika Velenje (PV), na kateri bo večinski lastnik PV, torej Holding Slovenske elektrarne (HSE), predlagal spremembe statuta, ki pomenijo razširitev dosedanje enočlanske uprave PV na tričlansko. Omenje...
19. 8. 2011
S ciljem, da ohranijo mesto vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, Dravske elektrarne Maribor (DEM) svojo dejavnost pridobivanja električne energije iz energije vode, širijo še na druga področja obnovljivih virov energije (OVE), ...
18. 8. 2011
Nadzorni svet TEŠ je na današnji seji dal soglasje k noveliranemu investicijskemu programu »Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj« – revizija 4 (v nadaljevanju NIP 4). Glavne poudarke so danes predstavili tudi na novinarski konferenci ...
12. 8. 2011
V družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. že od podelitve koncesije aktivno pripravljamo dokumentacijo za pričetek izgradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Smo v fazi, ko je bilo za realizacijo projekta potrebno ustanoviti družbo, ki bo izvajala projekt.Ok...
10. 8. 2011
Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek, 8. 8. 2011. Na razpis za direktorja družbe je prispel...