HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Junij 2011

28. 6. 2011
Nadzorni svet Termoelektrarne Trbovlje je izbral novega direktorja družbe in sicer g. Franca Blazneka, univ. dipl. ekonomista, ki bo štiriletni mandat nastopil 2. septembra letos, ko poteče mandat sedanjemu direktorju družbe mag. Marku Agrežu.   Na razpis za direk...
17. 6. 2011
Ekomobil je akcija, namenjena spodbujanju okolju prijazne mobilnosti, ki temelji na obnovljivih virih energije. Zasnovana je bila pod okriljem Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in je sestavni del širšega projekta promocije e-mobilnosti. Slednji zajema sistematično ...
14. 6. 2011
O nezakonitosti stavke v TEŠ, ki je potekala v času od 12. 11. do 16. 11. 2010, je predhodno odločalo že Delovno sodišče v Celju, ki je razsodilo, da je bila stavka v organizaciji Sindikata TEŠ, ki ga vodi Branko Sevčnikar, nezakonita. Nezakonitost stavke je sedaj po...