HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Julij 2010

28. 7. 2010
Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. se je danes ponovno sestal in nadaljeval v ponedeljek prekinjeno izredno sejo. Nadzorniki so se posvetili oblikovanju odgovorov na sklepe Vlade RS, na seji 22.7.2010, ki se nanašajo na dopolnitev že posredovanega dokumenta poročila o v...
26. 7. 2010
Danes se je na izredni seji sestal nadzorni svet HSE d.o.o.. Nadzorni svet se je seznanil s sklepi vlade, ki jih je le-ta sprejela dne 22. julija 2010. Vlada je, v vlogi skupščine, HSE d.o.o. zadolžila, da dopolni poročila, ki jih je obravnavala na seji. Nadzorni sve...
23. 7. 2010
Včeraj sem že v izjavi za javnost zavrnil neresnične, pa tudi žaljive obtožbe, ki v ničemer niso bile argumentirane. Po svoje pa mi odgovarja današnje sporočilo iz Šoštanja. Iz njega je moč jasno razbrati, da je ključni problem poročilo, ki smo ga na podlagi sklepa v...
22. 7. 2010
Seznanil sem se s sporočilom za javnost, ki je bilo medijem posredovano po novinarski konferenci sindikatov SDE TEŠ in DEM, sindikata PV ter svetov delavcev TEŠ in PV. Avtorji tega sporočila odločno zahtevajo moj odstop s položaja generalnega direktorja HSE, saj naj ...
21. 7. 2010
Upravni odbor EBRD je danes, na osnovi predhodnih proučitev dokumentacije, ki utemeljuje ekonomsko, okoljsko in tehnološko upravičenost projekta TEŠ 6, Termoelektrarni Šoštanj zanj odobril dolgoročno posojilo v višini do 200 mio €. Več informacij najdete v priloženem...
15. 7. 2010
Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) je glede na ugotovitve več neodvisnih študij, ki so bile za investitorja (TEŠ) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) opravljene v preteklem obdobju, tehnološko, okoljsko in ekonomsko primer...
15. 7. 2010
V sredo, 14.7.2010, je potekala seja nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj. Na njej so predsednik nadzornega sveta mag. Djordje Žebeljan, predstavnik zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj Franc Rosec,  vodja projekta TEŠ 6 Bojan Brešar, generalni direktor HSE Borut M...
14. 7. 2010
Zaradi nekaterih dezinformacij in zlonamernih interpretacij dajemo ponovno pojasnilo o zadostnosti količin premoga do konca obratovanja bloka 6. Interpretacija, ki se pojavlja v javnosti, da je premoga dovolj le do leta 2028, je povsem napačna in iztrgana iz kontekst...
13. 7. 2010
Na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) smo danes prejeli več vprašanj, povezanih s študijami, ki so bile izdelane kot podlaga za odločanje pri odobritvi finančnih virov TEŠ 6 in so bile dostavljene tudi vladi RS. V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo: Temeljna ...
9. 7. 2010
Na 16. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 9. julija 2010, in so se je deležniki udeležili v 91.88 odstotkih, so obravnavali zahtevo nekaterih malih delničarjev, ki so želeli preveriti ustreznost prodajne cene premoga.   Na Skupščini so imenova...
5. 7. 2010
Velenje se je v petek, 2. julija, znova odelo v rudarske barve, v čast praznovanja dneva rudarjev. Na ulicah so zaplapolale črno-zelene rudarske zastave in zadoneli so zvoki Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Letošnji dan rudarjev je bil poleg tega v znamenju p...