HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Junij 2010

29. 6. 2010
Glede na razpravo mestnega sveta MO Maribor na seji dne, 28.6.2010, HSE objavlja pojasnilo. Skupina HSE, katere obvladujoča družba je HSE d.o.o., si že od vsega začetka prizadeva za lastniško konsolidacijo, ki pomeni tudi bolj učinkovito in pregledno upravljanje skup...
23. 6. 2010
V Termoelektrarni Trbovlje (TET) je danes potekala delavnica s predstavitvijo delnih rezultatov študije Osnutek investicijskega programa za optimizacijo energetske izrabe lokacije TET, ki jo je za potrebe družbe izvedel Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji i...
22. 6. 2010
V družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE) smo v tem tednu prejeli vabilo na podpis memoranduma »Vlada naj spremeni smer energetske politike«, ki je, skupaj z delavnico »Zelena Slovenija – zelena energija«, potekal 22. junija 2010 v Državnem zboru Republike Slovenij...
14. 6. 2010
V okviru izobraževalnih vsebin za otroke, ki jih pripravlja Modri Jan, je od novembra 2009 do aprila 2010 potekal nagradni natečaj »Skrivnostni zvezek«. Otroci, ki so naročili zvezek, so skozi šest poučnih nalog spoznali pomen varovanja okolja. Ob zaključku natečaja ...
9. 6. 2010
Družba HSE je ob svetovnem dnevu okolja, 5.6.2010, v okviru projekta MODRI JAN izdala 1. številko brezplačne revije za otroke MODRI JAN, ki je namenjena spoznavanju in ohranjanju narave z zanimivimi igrami in poučnimi vsebinami.   Naj naštejemo nekaj naslovov: Ras...
7. 6. 2010
Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 2010 – 2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes p...
2. 6. 2010
Podzemni Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, ki je bil odprt ob rudarskem prazniku leta 1999 in je prejel tudi posebno priznanje Evropskega muzejskega foruma, je danes obiskal že 300.000. obiskovalec. To je bil učenec Osnovne šole Markovci, ki je kot posebno na...
1. 6. 2010
Po dobrih dveh tednih obratovanja, ko smo v ponedeljek, 17. maja 2010, v Premogovniku Velenje v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C, je ta postavil novi mejnik v zgodovini na področju odkopavanja premoga. Vrhunska oprema in dobro izurjeni rudarji so dosegli rekordni...