HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Februar 2010

18. 2. 2010
Premogovnik Velenje je z Elektrogospodarstvom Makedonije (Elem) podpisal pogodbo za projektiranje glavnega rudarskega projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v Makedoniji. Premogovnik Velenje se je v pogodbi zavezal, da bo v roku 22 mesecev izdelal celot...
17. 2. 2010
Nevladne organizacije Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so danes organizirale novinarsko konferenco, na kateri so bila predstavljena stališča in pozivi glede gradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Omenjene organizacije so izrazile pomisleke glede finančne slike...
5. 2. 2010
Danes je bila sklicana izredna seja nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor. Ta je obravnaval predlog družbe glede nadaljnjih postopkov za poravnavo preostalih obveznosti Zvona Ena Holdinga po sklenjeni posojilni pogodbi in soglašal, da se predlagana rešit...
2. 2. 2010
V Termoelektrarni Šoštanj smo se odločili, da bomo v letu 2010 vsak prvi četrtek v mesecu pripravili dan odprtih vrat in tako širši javnosti  omogočili, da se pobližje seznani z delovanjem elektrarne, našim razvojnim načrtom in s projektom Blok 6.   Prvi dan odprti...