HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: November 2010

24. 11. 2010
V zadnjih tednih se v slovenskih medijih pojavljajo obtožbe gospoda Branka Sevčnikarja, predsednika sindikata TEŠ, vezane na odpoklic dr. Uroša Rotnika z mesta direktorja TEŠ in aktivnosti, ki so temu sledile. V svojih javnih nastopih med drugim trdi: - da predstavn...
24. 11. 2010
Termoelektrarna Šoštanj in Holding Slovenske elektrarne sta 24.11.2010 podpisala pogodbo za izdajo garancije v korist EIB, ki je eden bistvenih pogojev za črpanje kredita EIB v višini 110 mio EUR. Garancijska pogodba je bila podpisana s petimi prvovrstnimi bankami: I...
23. 11. 2010
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes na račun prejel kupnino od prodaje večinskega, 51-odstotnega deleža termoelektrarne-toplarne Toplifikatsia Ruse v Bolgariji v višini 52 mio €. S tem se je zaključilo njegovo lastništvo v termoelektrarni, ki jo je HSE kupil ...
23. 11. 2010
TET je z vpeljavo tehnologij  dobre prakse in s stalnimi  okoljskimi izboljšavami dosegla petnajstkratno zmanjšanje izpustov emisij žveplovih oksidov in zmanjšanje emisijske koncentracije skupnega prahu ter težkih kovin   Danes je v Termoelektrarni Trbovlje (TET) ...
19. 11. 2010
Danes so nekateri slovenski mediji objavili novico o blokadi računov HSE d.o.o.. To novico lahko potrdimo, jo pa moramo tudi osvetliti. Do blokade računov je prišlo v veliki meri zaradi posebnosti naše zakonodaje o izvršbi, ki omogoča, da upnik predlaga sodišču skl...
17. 11. 2010
Nanj so vgradili podporje nove generacije Danes je v jami Pesje v Premogovniku Velenje pričel obratovati novi odkop z imenom k.–50/C. Njegova posebnost je v tem, da je na njem montiranih 88 sekcij novega hidravličnega podporja, ki so izdelane iz zelo kvalitetnih mat...
15. 11. 2010
Projekt gradnje nadomestnega, šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), je v finančnem in tehnološkem smislu trenutno največja in najzahtevnejša slovenska energetska investicija. Njeno vodenje zahteva strokoven, hiter in učinkovit pristop, povezan s sprotnim obv...
15. 11. 2010
Odzivamo se na izjave predstavnikov Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), vezane na projekt TEŠ 6, z dne 13.11.2010, s katerimi odpoklic bivšega direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika povezujejo z domnevno na novo odprto finančno konstrukcijo TEŠ 6. To ne drži ter gre za zavajanj...
12. 11. 2010
V prostorih HSE d.o.o., v poslovni enoti v Velenju, sta danes opravila primopredajo poslov in dokumentacije odpoklicani direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik in novo imenovani direktor mag. Simon Tot. Primopredaja poslov je potekala korektno in brez zapletov. Po predaji pos...
12. 11. 2010
V zvezi z včerajšnjo izredno sejo nadzornega sveta TEŠ (NS TEŠ) se v javnosti pojavljajo številne dezinformacije, na osnovi katerih sindikat TEŠ snuje celo stavko oziroma zmanjšano dobavo električne energije celotni Sloveniji. Svojo grožnjo utemeljujejo na domnevno n...
11. 11. 2010
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (TEŠ) je na današnji 12. izredni seji sprejel sklep o odpoklicu direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika, ki pomeni predčasno prenehanje mandata z istim dnem, t.j. z 11.11.2010. Direktor TEŠ Uroš Rotnik je bil s položaja razrešen ...
5. 11. 2010
Če stari rek pravi, da stvari in besede odnese veter in da ostane le tisto, kar je ohranjeno in zapisano, potem to zagotovo velja tudi za rudniški stolp nad jaškom Škale v Velenju iz leta 1888. Le-ta je služil in še služi za prevoz zaposlenih in materiala v podzemni ...
4. 11. 2010
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) se je na 2. izredni seji dne 4. novembra 2010 seznanil s predlogom generalnega direktorja družbe HSE mag. Viljema Pozeba o sporazumnem prenehanju funkcije. Nadzorni svet je predlog sprejel in se strinjal, da ma...