HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Pri projektu Modri Jan je sodelovalo skoraj 400 osnovnih šol in vrtcev in več kot 8.000 otrok.

Več

Novice: Januar 2010

28. 1. 2010
V nekaterih medijih je bilo v zadnjih dneh zaslediti naslove in zapise o tem, da bi se naj spreminjala osnovna izhodišča glede strateške investicije izgradnje šestega bloka TE Šoštanj. Pri tem so se te trditve nanašale na dejstvo, da se po predvidenem začetku obratov...
27. 1. 2010
Elektroenergetski sistem bi s tem postal nestabilen, cene elektrike bi bilo mnogo težje nadzorovati kot sedaj. Z neizgradnjo TEŠ 6 bi v Šaleški dolini izgubilo delo vsaj 3500 ljudi, pomemben vir preživljanja pa bi izgubili tudi njihovi družinski člani, kar je skupaj ...
26. 1. 2010
Ob številnih nasprotujočih si mnenjih glede projekta izgradnje bloka 6 želimo v Premogovniku Velenje poudariti dejstvo, da je v Termoelektrarni Šoštanj nujno potrebno modernizirati termoenergetske objekte. Novi blok 6 je vsekakor ključnega pomena za zanesljivo in var...
25. 1. 2010
Na današnji sedmi redni seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. so se njegovi člani seznanili s potekom izgradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, med drugim tudi z informacijo, da Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom od vodstva HSE zahte...
22. 1. 2010
V zvezi z gradnjo bloka 6 TEŠ se v zadnjem času pojavljajo številni sumi in očitki, povezani s pogodbo med Termoelektrarno Šoštanj kot investitorjem in Alstomom kot dobaviteljem glavne tehnološke opreme. V središču pozornosti so dvomi glede protikorpucijske klavzule ...
15. 1. 2010
Termoelektrarna Trbovlje  (TET) je morala v skladu z Zakonom o varstvu okolja za obratovanje velike kurilne naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD), in sicer po Uredbi o vrsti dejavnost...