HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: September 2009

29. 9. 2009
V Premogovniku Velenje pospešeno razvijamo izdelavo etažnih jamskih prog. Izvajamo različne poizkuse na področju uvedbe novih tehnologij, materialov pri izdelavi etažnih jamskih prog, reorganizacije na pripravskih deloviščih, izdelave nove izolacijske obloge jamskih ...
23. 9. 2009
V Premogovniku Velenje posodabljajo opremo za izdelovanje jamskih prostorov. V tem sklopu je pričel obratovati novi premični verižni transporter nemškega proizvajalca Hazemag, ki bo pokrival vitalno funkcijo v tehnološkem procesu. V začetku septembra so novi stroj mo...
17. 9. 2009
V prazničnem letu našega rudarskega mesta, ki smo ga s številnimi udarniškimi urami ob svojem napornem delu pomagali zgraditi tudi rudarji, s ponosom praznujemo tudi v Premogovniku Velenje. Tako smo ob 50-letnici Velenja izdali jubilejno številko našega časopisa Ruda...
17. 9. 2009
Zaradi manjšega odjema premoga, kot je bilo sprva načrtovano, in višjih količin premoga na deponiji, so se v Premogovniku Velenje v soglasju s Sindikatom in Svetom delavcev dogovorili, da bodo med 1.10. in 31.12.2009 začasno prešli na 37-urni delovnik, v septembru dv...
16. 9. 2009
Na današnji seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne se je le-ta seznanil z realizacijo pogajanj družbe TEŠ z družbo ALSTOM o ceni glavne tehnološke opreme za izgradnjo bloka 6. Nadzorni svet ocenjuje, da je bil pri pogajanjih dosežen pomemben napredek tak...
16. 9. 2009
Mestna občina Velenje se je v svojem jubilejnem letu, ob 50-letnici mesta Velenje, odločila podeliti priznanje za posebne zasluge podjetju Premogovnik Velenje za prispevek pri graditvi in razvoju Velenja. Gre za bronasto maketo mesta z imenom Gradnik Velenje, ki jo b...
15. 9. 2009
V torek, 15. septembra 2009, je vodenje Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) prevzel Borut Meh. Na mesto generalnega direktorja je bil za mandatno obdobje štirih let imenovan na seji nadzornega sveta družbe 7. avgusta 2009.   Borut Meh je po izobrazbi univerz...
15. 9. 2009
V začetku septembra je pričela z delovanjem nova dizelska lokomotiva, ki v Premogovniku Velenje predstavlja enega ključnih elementov v zadovoljevanju logističnih potreb. Postopno se zaključuje proces menjave iztrošenih lokomotiv, ki so obratovale v jami v povprečju 1...