HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: April 2009

22. 4. 2009
V zadnjem času smo priča obsežni medijski kampanji in številnim pobudam podjetja Gen-I, v katerih poskuša prikazati, kako so bili vsi porabniki električne energije v Sloveniji izkoriščani s strani distribucijskih podjetij. Tako HSE kot tudi elektrodistribucijska podj...
22. 4. 2009
Ob Svetovnem dnevu Zemlje sta Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Premogovnik Velenje (PV) podprla promocijo NME – Neodvisne mobilne enote za filtriranje površinskih voda, ki so jo razvili v invalidskem podjetju HTZ Velenje, I.P., d.o.o., kjer se že nekaj časa ukva...
20. 4. 2009
Zvon ena holding je na zahtevo družbe Dravske elektrarne d.o.o., da mora do danes 20.02.2009 predložiti kot dodatno zavarovanje neobremenjene vrednostne papirje oziroma poslovne deleže v slovenskih družbah, ki bodo predstavljali zanesljivo in ustrezno zavarovanje pos...
20. 4. 2009
Po seznanitvi strokovnega sveta Pomurskega razvojnega inštituta, so predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) s potekom Ekološke sanacije reke Mure ob možni energetski izrabi s poudarkom na Študiji trajnostnega razvoja ter izdelavi strokovnih podlag, tokrat sezna...
20. 4. 2009
16. in 17. aprila 2009 je potekala šesta strateška konferenca skupine HSE. Na njej so predstavniki družb, ki skupino HSE sestavljajo, predstavili strategije in taktike odzivanja na aktualna gospodarska dogajanja in dogajanja na evropskih trgih električne energije ter...
16. 4. 2009
Ob svetovnem dnevu Zemlje želimo dodati svoj prispevek k skrbi za naravo. Vabimo vse, da se nam v sredo, 22. aprila 2009, med 9. in 15. uro pridružite na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bomo predstavili NME – neodvisno mobilno enoto za filtriranje površinskih voda...
15. 4. 2009
(Maribor, 15. april) V Dravskih elektrarnah Maribor so s strani Zvon Ena Holdinga v roku, ki so ga določili, prejeli zahtevane podatke o premoženju, ki ga kot posojilojemalec ponuja družba upniku kot dodatno jamstvo za vračilo kredita. Prejeto dokumentacijo, ki zajem...
15. 4. 2009
(Maribor, 15. april 2009) Dravske elektrarne Maribor (DEM) so včeraj dosegle rekord v proizvodnji električne energije. Dnevna proizvodnja je namreč dosegla 13.984 MWh, kar je najvišja dosežena dnevna proizvodnja v devetdesetletni (90) zgodovini DEM. Takšna proizvodnj...
6. 4. 2009
Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so na današnji seji strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta (PRI) njegove èlane seznanili s potekom programa izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja. Priprava strokovnih podlag je namreè pomem...