HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: December 2009

24. 12. 2009
Zaradi povečanega vodostaja v spodjem toku na rekah, ki so ga včeraj povzročile obilne dežne padavine, je bilo nujno začasno zaustaviti obratovanje verige spodnjesavskih in Soških elektrarn. Primanjkljaj potrebne električne energije glede na planirani in realizirani ...
17. 12. 2009
Z dokapitalizacijo Termoelektrarne Šoštanj v višini 85 mio € in plačilom prvega pogodbenega zneska dobavitelju glavne tehnološke opreme, nenazadnje pa tudi s pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja, so bili v minulih tednih izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje bl...
15. 12. 2009
Slovenija z vsakim novim elektroenergetskim objektom, s katerim povečamo energijo iz obnovljivih virov, doprinese k vsesplošnemu varovanju okolja in izzivom podnebnih sprememb. ČHE Avče bo imela pri stabilni preskrbi z elektriko zaradi prilagodljivosti dnevnim potreb...
4. 12. 2009
»Pamet je obleka, ki se nikoli ne obnosi, znanje pa rudnik, ki se nikoli ne izprazni«   Poleg obujanja načel rudarske tradicije je za Premogovnik Velenje dan sv. Barbare praznik znanja, praznik naših stalnih naprezanj po pridobivanju novih spoznanj in pogledov v pr...
3. 12. 2009
Danes v Premogovniku Velenje poteka delavnica Čiste premogovne tehnologije in vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov – rezultati za prihodnost. Namen delavnice je predstaviti vizijo, načrte, projektno zasnovo in presek stanja projekta Čiste premogovne tehnolo...
3. 12. 2009
HE Blanca je druga zgrajena hidroelektrarna v verigi petih novih HE na spodnji Savi, ki jih v skladu z določili Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save gradi družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. HE Blanca je pretočno akumula...