HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Junij 2008

10. 6. 2008
S podpisom aneksa h koncesijski pogodbi o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save je nosilec koncesije za verigo spodnjesavskih hidroelektrarn postala družba Hidroelektrarne na spodnji Savi. S prenosom se zaključuje projekt Skupni podvig, ki je potekal v ok...