HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Februar 2008

12. 2. 2008
V torek, 12. februarja 2008, je bila podpisana družbena pogodba o ustanovitvi podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) d.o.o. Podjetje, ki je nastalo iz dosedanjega projektnega koordinatorja izgradnje HE na spodnji Savi, Skupnega podviga, tvorijo družbe Holdin...