HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Avgust 2007

31. 8. 2007
V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o., se je danes na svoji konstitutivni seji sestal nadzorni svet v novi sestavi. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Boris Novak, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dr. Žan J. Oplotnik. Tretji član nadz...
29. 8. 2007
Za HE Blanca, drugo  v verigi petih novih spodnjesavskih hidroelektrarn, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, podpisano 8. julija 2002, gradi HSE d.o.o., vodno, državno in lokalno infrastrukturo pa Javno podjetje...
28. 8. 2007
V torek, 28. avgusta 2007, je HSE z Republiko Bolgarijo podpisal pogodbo o nakupu 100% (oziroma 4.813.367 delnic državnih delnic) Toplifikacije, d.d., Rousse, Bolgarija. Nakup je skladen s strateško usmeritvijo HSE postati eden izmed vodilnih trgovcev z električno en...