HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: Maj 2007

17. 5. 2007
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je v četrtek, 17. maja 2007, po temeljitem preverjanju dalo Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. pozitivno mnenje k projektu nakupa bolgarske termoelektrarne in toplarne Rousse. S tem je bil storjen pomemben korak k nak...
9. 5. 2007
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. je na današnji 14. redni seji obravnaval letno poročilo družbe in skupine HSE za leto 2006 z revizijskima poročiloma in predlogom generalnega direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička. Revizijo računovods...