HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: April 2007

26. 4. 2007
V Termoelektrarni Šoštanj, kjer v sušnih mesecih proizvedejo tudi do polovico proizvedene električne energije v Sloveniji, bodo danes pozno ponoči za dva meseca zaradi remonta ustavili 5. blok. Na bloku, ki je lani od 3750 GWh proizvedene količine električne energije...
26. 4. 2007
Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes uspešno zaključile pogajanja za najugodnejšo ponudbo za izbor izvajalca del širitve odvodnega kanala HE Zlatoličje. Na pogajanja, ki jih je za družbo vodil HSE Invest, so bili povabljeni vsi ponudniki, ki so oddali tehnično s...
24. 4. 2007
Skladno s strateškimi usmeritvami pri privatizaciji slovenske elektroenergetike, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 84. redni seji dne 27.07.2006 in ki družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE) nalagajo odkup preostalih manjš...
12. 4. 2007
V Trbovljah so se danes sestali dr. Jože Zagožen, generalni direktor, in dr. Milan Medved, namestnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne, Marko Agrež, direktor Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki od leta 2007 posluje kot družba v okviru HSE, predstavn...
11. 4. 2007
Za celotno skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Dravske elektrarne Maribor (DEM) sta se danes v Mariboru uradno odprla nova centra vodenja HSE in DEM. Odprtje novih centrov predstavlja enega pomembnejših dogodkov v slovenskem elektrogospodarstvu in na današn...
10. 4. 2007
Strokovna izobrazba/poklic: VII. stopnja: tehnična, ekonomska ali druga ustrezna Potrebna znanja in izkušnje: - delovne izkušnje: 3 leta, - poznavanje tehnologije proizvodnje električne energije ter vodenja proizvodnje električne energije, - znanje angleškega ali ne...