HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: Januar 2006

3. 1. 2006
Ljubljana Področje elektrogospodarstva postaja z odpiranjem slovenskega trga vse bolj dinamično, konkurenčni pritiski pa od vseh udeležencev terjajo še hitrejše prilagajanje spremembam. Zaradi učinkovitejšega in ažurnejšega odločanja v takih pogojih in predvideni...