HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Avgust 2005

29. 8. 2005
V ponedeljek, 29. avgusta 2005, je bila prva redna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katerega je Vlada Republike Slovenije 22. julija 2005 za dobo štirih let imenovala mag. Andreja Vizjaka, Francija Bogoviča, Franca Ervina Janežiča, Janeza ...
24. 8. 2005
Velenje Danes je bila v Premogovniku Velenje 9. redna seja skupščine delničarjev. Ti so se seznanili z letnim in konsolidiranim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v preveritvi letnega poročila. Skupščina je potrdil...
18. 8. 2005
Maribor Člani nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o (DEM) so na današnji seji podali soglasje k podpisu pogodbe za dobavo generatorjev z vzbujalnim sistemom za prenovo HE Zlatoličje. Postopek izbire je vodila posebna komisija, med tremi ponudniki...