HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: December 2005

28. 12. 2005
Ljubljana Nakup deležev manjšinskih družbenikov v družbah Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE in  k enotnemu nastopu družb, ki skupino HSE sestavljajo V družbi Holding Slovensk...
22. 12. 2005
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2005 posloval v skladu z zastavljenimi strateškimi in poslovnimi cilji. Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobiček skupine pa 14 milijard SIT. Proizvodnja električne e...
19. 12. 2005
Maribor Dravske elektrarne Maribor (DEM) leto 2005 ocenjujejo kot poslovno zelo uspešno. Kljub slabši hidrologiji v prvi polovici leta so v DEM letošnji načrt proizvodnje električne energije izpolnili več kot 90-odstotno in poslovno leto končali z dobičkom. Poleg ne...
16. 12. 2005
Velenje V Premogovniku Velenje so v letu 2005 odkopali 3.940.000 ton premoga in tako za proizvodnjo električne energije prodali 42.800 TJ (terajoulov) primarne energije. Posebej so zadovoljni, da so odkopavali premog visoke kakovosti, in sicer z vrednostjo 10,7 GJ n...
16. 12. 2005
Maribor V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o. se je danes prvič sestal novi nadzorni svet. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Igor Marinšek, za namestnika nadzornega sveta pa Aleksander Brunčko. Tretji član nadzornega sveta ostaja Bojan Majhenič,...
12. 12. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je 5. decembra zaposlil še 30 pripravnikov in s tem izpolnil letošnjo nameravano število 70 novih zaposlitev. Aprila je namreč delo v Premogovniku že dobilo 40 pripravnikov. Vsi novo zaposleni so Premogovnikovi štipendisti, so pa kvalific...
2. 12. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je prvo podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat učečega se podjetja po standardu USP S-10. Izdal ga je Inštitut za razvoj učečega se podjetja in bo podjetju svečano izročen 2. decembra ob praznovanju dneva sv. Barbare. Premogovni...
1. 12. 2005
Maribor Na današnji skupščini Dravskih elektrarn Maribor, hčerinske družbe HSE, sta bila za nova člana v nadzornem svetu družbe imenovana Igor Marinšek, vodja mariborske poslovne enote Adriatica in član nadzornega sveta NLB, in Aleksander Brunčko, direktor podjetja ...