HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: Januar 2004

30. 1. 2004
Maribor Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v znamenju novih razvojnih možnosti in intenzivne prenove. Med večje projekte prenove spada tudi prenova agregatov v HE, s čimer bo neposredno povečana konična moč ter posledično tudi proizvodnja elektroenergetskega sistem...
20. 1. 2004
Velenje Leto 2003 bo v zgodovini Premogovnika Velenje zapisano kot posebno: zelo zahtevno, težko, a tudi uspešno. Delovni načrt je za lani predvideval odkop 3,750 milijona ton premoga, ob tem pa naj bi konec leta pridelali 2,7 milijarde SIT izgube. Pomanjkanje elekt...
16. 1. 2004
Maribor V četrtek, 15. 1. 2004, so v hidroelektrarni Ožbalt izvedli prvo vrtenje obnovljenega agregata 2, ki je skupno 13. obnovljen agregat v verigi Dravskih elektrarn Maribor od Dravograda do Formina oziroma 4. prenovljen agregat v sklopu druge faze prenove. V prv...
13. 1. 2004
Maribor Dravske elektrarne Maribor so v novo leto vstopile zelo delavno: prenovile so celostno grafično podobo podjetja, uspešno je bil izveden pregled drugega obnovljenega agregata  HE Vuhred, ob koncu decembra pa ob nenadni okvari agregata HE Zlatoličje opravljen ...
3. 1. 2004
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2003 posloval uspešno in ostal največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji. Družbe, ki HSE sestavljajo – Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gori...