HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: November 2002

22. 11. 2002
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, in konzorcij GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor / GIZ GRADIS Ljubljana, sta danes podpisala pogodbo o izvedbi pripravljalnih del za HE Boštanj. Podpis te pogodbe po...
19. 11. 2002
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v torek, 19. novembra 2002, z družbo Treibacher Schleifmittel podpisal triletno pogodbo o prodaji električne energije. To je prva dolgoročna pogodba, ki jo je HSE sklenil s katerim od kupcev, in hkrati tudi prva pogodb...
18. 11. 2002
Ljubljana V petek, 15. novembra 2002, je Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, pridobil gradbeno dovoljenje za 1. fazo gradnje hidroelektrarne Boštanj, ki predvideva izkop gradbene jame in utrditev obrežja na lev...
6. 11. 2002
Ljubljana V sredo, 6. novembra 2002, je poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, koncesionarja za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, sprejelo sklep o izbiri izvajalca pripravljalnih del za HE Boštanj, prve v verigi petih bodočih hidroelektrarn. Pripra...