HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

VZDRŽEVALNA DELA KONČANA, ŠESTI BLOK TEŠ OBRATUJE

4. 1. 2019

Šesti blok TEŠ po zaključku načrtovanih vzdrževanih del, ki so potekala med božično-novoletnimi prazniki,  spet obratuje. Z elektroenergetskim omrežjem Slovenije so ga sinhronizirali danes zjutraj. Blok je miroval od 16. decembra, ko je bil ustavljen zaradi porušitve materiala stene ene od visokotlačnih oljnih dovodnih cevi na hidravličnem cilindru visokotlačnega varnostno regulirnega ventila na kotlu. Popravilo je znašalo približno 25.000 evrov. 

Vzdrževalci Termoelektrarne Šoštanj so najprej zamenjali poškodovane dele, potem pa nadaljevali z načrtovanimi vzdrževalnimi deli. Ta so bila določena že v letnem načrtu, in sicer od 21. decembra 2018 do predvidoma 3. januarja 2019.  Vzdrževalna dela so zajela vgradnjo dodatnih odvodnjavanj na določenih kotlovskih kolektorjih, zamenjavo obrabljenih cevi na ceveh ponovnega pregrevanja 1, popravilo pogona ventilov visokotlačne postaje in ostala redna vzdrževalna dela. 

V letu 2018 je šesti blok proizvedel 2.865.901 MWh električne energije, kar je za 0,47 odstotka več od načrtovane proizvodnje.  Obratoval je 270 dni,  načrtovano je miroval 83 dni, nenačrtovano pa 12 dni. 

Toplotno oskrbo Šaleške doline sta v času mirovanja šestega bloka zagotavljala blok 5 in plinska bloka.