HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Pri projektu Modri Jan je sodelovalo skoraj 400 osnovnih šol in vrtcev in več kot 8.000 otrok.

Več

BONITETNA AGENCIJA MOODY'S HOLDINGU SLOVENSKE ELEKTRARNE POVIŠALA OBET GLEDE OBSTOJEČEGA RATINGA S STABILNEGA V POZITIVNEGA

20. 8. 2018

Bonitetna agencija Moody's je v četrtek, 16. avgusta 2018, Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) izboljšala obete glede ratinga, t. i.outlook, s stabilnega v pozitivnega. Agencija pričakuje nadaljnje izboljšanje kreditnih kazalcev v obdobju 12 do 18 mesecev od konca leta 2017 predvsem zaradi učinkovitega izvajanja ukrepov na področju zniževanja stroškov, zaradi zmernih investicijskih izdatkov, dividendne politike, ki ne predvideva izplačila lastniku, ter gibanja cen električne energije na regionalnih trgih.

Ob tem v agenciji Moody's pričakujejo, da bo investicijska dejavnost ohranjala finančne kazalce skupine HSE vsaj na obstoječi ravni.    

Obstoječi rating Ba2 bi se lahko zvišal za eno stopnjo ob predpostavki ohranjanja finančne moči skupine, merjeno s količnikom, ki meri denarni tok iz poslovanja v primerjavi z dolgom udobno nad 10 %. Nasprotno bi se obet (oziroma t.i. outlook) lahko znižal v primeru, da skupina ne bi izkazala sposobnosti vzdrževanja kreditnih kazalcev na ustrezni ravni, če bi nepopravljivo kršila zaveze iz kreditnih pogodb ali v primeru izrazitega poslabšanja likvidnosti, česar pa v agenciji ne pričakujejo.

 

Več informacij na povezavi: https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-to-positive-on-Holding-Slovenske-elektrarne-doo--PR_387823