HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: 2016

21. 12. 2016
Decembra zaprta finančna konstrukcija bo družbi in skupini HSE omogočila zapluti v mirnejše vode. Poudarek v prihodnjem obdobju bo na optimizaciji poslovanja na eni strani ter širitvi skupine HSE, tako v geografskem kot portfeljskem smislu, na drugi. (Ljubljana, 20....
3. 11. 2016
Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. je v mesecu oktobru dosegla nov mesečni rekord proizvodnje električne energije v celotni zgodovini družbe, in sicer 475 GWh, kar je skoraj 16 odstotkov več od načrtovane. Razlog visoke proizvodnje so bile visoke potrebe, delno zaradi ...
29. 8. 2016
26. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 29. avgusta 2016, se je udeležilo 99,58 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so se na seji Skupščine seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, revidirani...
15. 7. 2016
Gorazd Skubin, ki je bil za generalnega direktorja HSE imenovan na seji Nadzornega sveta HSE d. o. o. (NS HSE) 23. junija 2016, bo mandat nastopil predčasno, in sicer 16. julija 2016. Po sklepu NS HSE bi sicer moral Gorazd Skubin mandat nastopiti 5. novembra 2016, ...
23. 6. 2016
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. na današnji seji za novega generalnega direktorja družbe za štiriletno mandatno obdobje soglasno imenoval Gorazda Skubina. Gorazd Skubin bo funkcijo generalnega direktorja HSE začel opravljati s 5. 11. 2016. 
10. 6. 2016
V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) so včeraj, 9. junija 2016, pridobili uporabno dovoljenje za blok 6. Uporabno dovoljenje je bilo izdano ob koncu dvanajstmesečnega poskusnega obratovanja, med katerim je investitor dokazal, da objekt izpolnjuje vse okoljske in tehnične ...
27. 5. 2016
Pogajalski skupini Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in SDE sta v četrtek, 26. maja 2016, nadaljevali pogajanja v zvezi z racionalizacijo in optimizacijo poslovanja v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), v petek, 27. maja 2016, pa so bili rezultati pogajanj predstavljeni...
26. 5. 2016
26. 5. 2016
26. 5. 2016
V zadnjih dneh je bilo o Termoelektrarni Šoštanj, poteku reorganizacije, programu presežnih delavcev, izpadu bloka 6  in obeležitvi 60. obletnice družbe objavljenih nekaj netočnosti, na katere se odzivamo. ·        Zavračamo ugibanja nekaterih medijev, da se je okv...
23. 5. 2016
V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) je v nedeljo, 22. 5. 2016 ob 21.42 izpadel blok 6 TEŠ. Do izpada je prišlo zaradi prekinitve delovanja črpalke kondenzata, kar je sistem zaznal kot napako, zato se je blok 6 samodejno zaustavil.   Ugotovljeno je bilo, da so bili prere...
20. 5. 2016
V Termoelektrarni Šoštanj v teh dneh potekajo aktivnosti na področju reorganizacije in optimizacije poslovanja, s poudarkom na novi sistemizaciji delovnih mest, ki je v veljavi od 14. 4. 2016, in prenovi plačnega sistema v družbi. Že v torek, 10. maja 2016, so 172 za...
19. 5. 2016
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) se je na 21. redni seji, ki je bila 13. 5. 2016, seznanil z odstopom dr. Miloša Pantoša s funkcije predsednika ter za novega predsednika NS HSE soglasno imenoval Milana Perovića Življenjepis predsednika NS...
20. 4. 2016
Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja v četrtek, 14. aprila, podpisal pogodbo o prodaji Hotela Oleander v Strunjanu. Merilo za izbiro ponudnika je bilo poleg najvišje ponujene cene oz. na...
12. 4. 2016
V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) je danes, 12. 4. 2016, potekala dvourna napovedana stavka zaposlenih. V obvestilu (Depeši št. 2 z dne 12. 4. 2016) o izvedbi splošne stavke poslovodstvu TEŠ je stavkovni odbor TEŠ napovedal, da se bodo stavkovne aktivnosti izvajale na ...
7. 4. 2016
Sindikat delavcev energetike (SDE) je v četrtek, 7. aprila 2016, na stavkovne odbore družb skupine HSE v okviru SDE Slovenija naslovil Depešo št. 1 o aktivnostih v času stavke 7. 4. 2016. Depeša, pod katero je podpisan Branko Sevčnikar, predsednik SDE, odreja začetek...
6. 4. 2016
V Delu je bil 4. aprila 2016 objavljen članek z zgornjim naslovom, v katerem so navedene številne netočnosti, na katere se odzivamo. Novinarka Polona Malovrh je na HSE v petek, 1. 4. 2016 naslovila kopico vprašanj, ki se navezujejo na »nek dokument« banke iz julija...
4. 4. 2016
Danes, 4. aprila 2016, je bil med socialnimi partnerji in Upravo Premogovnika Velenje podpisan dogovor za leto 2016. Dogovor, ki velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo določila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, je bil sklenjen z namenom usp...
31. 3. 2016
Na novinarski konferenci, ki je bila nadaljevanje sestanka direktorjev gospodarskih družb slovenske elektroenergetike in je bila sklicana glede na objavo stavke s strani Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, so si bili sogovorniki enotni, da je stavka n...
31. 3. 2016
30. 3. 2016 je bil na spletnem portalu Požareport objavljen prispevek z zgornjim naslovom. Gre za že videne, brane, slišane načine, ki se jih nekateri poslužujejo, kadar so pred skupino HSE takšne ali drugačne spremembe, ukrepi, racionalizacija in optimizacija poslov...
24. 3. 2016
V zadnjem času je bil HSE v javnosti deležen številnih očitkov, sodb in neresnic, povezanih z njegovim poslovanjem in poslovnimi potezami, na kar se odzivamo z naslednjimi pojasnili: ·        Glede predčasnega poplačila posojila EIB v višini 110 mio EUR. Kot smo že ...
22. 3. 2016
18. 3. 2016
V petek, 18. 3. 2016, se je končalo zbiranje zavezujočega interesa vlagateljev za nakup obveznic HSE, ki je bilo odprto od četrtka, 17. 3. 2016. Povpraševanje je oddalo skoraj petdeset vlagateljev, posamezni tudi v višini 50 milijonov evrov. Skupno povpraševanje je b...
16. 3. 2016
V Premogovniku Velenje je na odkopu B na koti -80 v jami Pesje v torek, 15. marca, okrog 12.30 prišlo do delovne nezgode, v kateri je bil poškodovan en rudar. Ta je pri rezu kombajna s strani potezne naprave prejel udarec v predel med prsnim košem in desno ramo ter s...
4. 3. 2016
Holding Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) je v začetku marca 2016 prejel bonitetni oceni »Ba2 stable« (bonitetna agencija Moody's) in »BB positive« (bonitetna agencija Standard & Poor's). Bonitetni oceni, ki sta merilo kredibilnosti in finančne stabilnosti družbe, ...
16. 2. 2016
Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja v torek, 16. februarja 2016, podpisal pogodbo o prodaji Centra starejših Zimzelen v Topolšici. Premogovnik Velenje je decembra 2015 objavil razpis za...
12. 2. 2016
Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja s celjsko družbo Eurotas, d. d., konec decembra lani podpisal pogodbo o prodaji Hotela Barbara v Fiesi. Premogovnik Velenje je z družbo Eurotas, d. d...
10. 2. 2016
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) je na včerajšnji 13. izredni seji na podlagi javnega razpisa in s pomočjo kadrovske agencije za člana poslovodstva - tehničnega direktorja imenoval Gorazda Skubina, ki bo štiriletni mandat začel najkasneje 10...
29. 1. 2016
Premogovnik Velenje se kljub zelo zahtevnim razmeram, v katerih se nahaja, zaveda, da so znanje in izkušnje v času hitrih sprememb izjemno pomembni. Podjetje še posebno pozornost namenja kadrom, kar dokazuje s štipendiranjem dijakov in z – za nemoten delovni proces –...
8. 1. 2016
Računsko sodišče RS je na svoji spletni strani objavilo Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6. Vsi izkazani popravljalni ukrepi so bili ocenjeni kot zadovoljivi. Na HSE to smatramo ...