HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: 2015

2. 12. 2015
Odzivamo se na danes razširjene neresnične informacije o hudi okvari bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, zaradi katere naj bi blok 6 obstal. Ta informacija ne drži in jo odločno zanikamo. Do izpada kotla bloka 6 TEŠ je sicer prišlo v noči s 30. 11. na 1. 12. 2015, in s...
30. 11. 2015
Odzivamo se na današnji zbor delavcev Dravskih elektrarn Maribor d. o. o. (DEM), na katerem so bila zaposlenim v tej družbi predstavljena številna napačna dejstva, osnovana na zavajanjih, polresnicah in neresnicah, predvsem pa na populizmu predsednika sveta delavcev ...
25. 11. 2015
Holding Slovenske elektrarne (HSE), lastnik Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. (TEŠ), je za novega direktorja TEŠ s 1. 12. 2015 imenoval mag. Armana Koritnika. Koritnik je bil na mesto direktorja TEŠ z mandatom štirih let kot najbolj kompetenten kandidat izbran s pomoč...
25. 11. 2015
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. in Slovenski državni holding (SDH) sta prejšnji teden sprejela Razvojni načrt družbe in skupine HSE. Razvojni načrt (RN) predstavlja temeljne srednjeročne razvojne usmeritve skupine HSE za petletno obdobje (2016-20...
19. 11. 2015
V sredo, 18. novembra 2015, je v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje potekala redna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega sveta na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na osnovi 16. člena Statuta družbe ...
21. 10. 2015
V torek, 20. oktobra 2015, je bila dosežena rekordna dnevna proizvodnja skupine HSE po letu 2010, in sicer 34.667 MWh. Tega dne je bila dosežena tudi urna maksimalna proizvodnja v času med 18. in 19. uro (1667 MWh), maksimalna dosežena moč pa je bila dosežena ob 18.5...
7. 10. 2015
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA Z NAJBOLJŠO INOVACIJO ENERGETIKE
Primož Bergoč iz Soških elektrarn Nova Gorica je na letošnjem 7. strateškem srečanju Inovacija energetike za razvoj turbinskega regulatorja za male hidroelektrarne prejel nagrado za najboljšo inovacijo leta na področju energetike. V Soških elektrarnah smo na svojega sodelavca ponosni, hkrati pa je nagrada še ena potrditev, da je vložek v razvoj strokovnega kadra investicija, ki se vedno povrne.
4. 9. 2015
1.septembra je Termoelektrarna Šoštanj dosegla nov absolutni rekord dnevne proizvodnje električne energije in sicer 18.210.709 kWh.
28. 8. 2015
25. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 28. avgusta 2015, se je udeležilo 99,5 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so na seji Skupščine sprejeli letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje ter se seznanili z revizorjevim poro...
27. 8. 2015
Termoelektrarna Šoštanj nadaljuje pogovore o predlogu nove pogodbe o dobavi toplotne energije. Na pogovorih o predlogu nove pogodbe za oskrbo Šaleške doline s toplotno energijo, ki so med Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Komunalnim podjetjem Velenje (KPV) potekali ...
25. 8. 2015
Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v torek, 25. 8. 2015, v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje sprejel sklep, da nadzorni svet ne sprejema umika izjave člana uprave za prestrukturiranje Borisa Štefančiča o odpovedi ...
12. 8. 2015
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), družba skupine HSE, je v prvih sedmih mesecih proizvedla 2.040 GWh električne energije. V zadnjem obdobju, ko je bila potreba po električni energiji zaradi vročine še večja, se je proizvodnja iz termoelektrarn povečala za 30 odstotkov –...
30. 7. 2015
Družba Holding slovenske elektrarne, največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji, je z današnjim dnem postala polnopravni član ene največjih svetovnih borz Intercontinental Exchange (ICE). S tem je postala prva energetska ...
29. 7. 2015
Na Skupščini delničarjev Premogovnika Velenje dne 9. 7. 2015 je bil sprejet sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter hkratnem povečanju z novimi stvarnimi in denarnimi vložki. Delničarji družbe so do danes, 29. julija 2015, ko se je zaključil drugi k...
24. 7. 2015
Da je premog izjemno pomembno gorivo, se še posebej kaže v sušnih in vročih dneh, ko hidrologija ni ugodna in ko v hidroelektrarnah proizvedejo manj električne energije od načrtovane. Premogovnik Velenje s proizvodnjo zadostnih količin premoga tudi v teh dneh zagotav...
10. 7. 2015
Družba Termoelektrarna Trbovlje v likvidaciji je za potrebe terciarne regulacije 7. julija 2015 vključila plinska bloka PB1 in PB2 v elektroenergetski sistem. Oba bloka sta bila uspešno zagnana in vključena v omrežje s skladu z zahtevami sistemskega operaterja. Ob te...
9. 7. 2015
Na 24. seji Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v četrtek, 9. julija 2015 in katere se je udeležilo 85,99 % delničarjev z glasovalno pravico, so delničarji izglasovali dokapitalizacijo družbe s stvarnim in denarnim vložkom v višini 71,6 mio EUR. »Na ravn...
28. 5. 2015
Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. (TEŠ) je po uspešno končanem tehničnem pregledu nadomestnega bloka 6 s pripadajočimi objekti 27. maja 2015 prejela odločbo upravnega organa, v katerem ta odreja enoletno poskusno obratovanje novozgrajenega šestega bloka.S tem se je tu...
11. 5. 2015
V četrtek, 7. maja je bila nujna seja Odbora za gospodarstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, katere edina točka je bila Preselitev sedeža Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. iz Ljubljane v Maribor, problematika obratovanja DEM d.o.o. ter Energetski...
22. 4. 2015
Nadzorni svet Premogovnika Velenje se je danes, 22. aprila 2015, v prostorih upravne stavbe družbe sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventn...
2. 4. 2015
Na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2014 je Uprava Premogovnika Velenje z dnem 16. 3. 2015 ugotovila kapitalsko neustreznost družbe na dan 31. 12. 2014, kar je po kriteriju 2. točke 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP eden od formalnih zakonskih razlogov...
12. 2. 2015
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), družba skupine HSE, je v letu 2014 projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 uspešno pripeljala do skorajšnjega zaključka. Iz njega so bile jeseni v elektroenergetsko omrežje Slovenije že oddane prve kilovatne ure električne energije, zakl...