HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: 2012

5. 11. 2012
Z današnjim dnem vodenje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), največje slovenske energetske družbe, prevzema Blaž Košorok. Za generalnega direktorja HSE ga je na podlagi razpisa 24. avgusta 2012 imenoval nadzorni svet družbe, in sicer za štiriletno mandatno obdobje. ...
17. 9. 2012
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je kljub izjemno neugodnim vremenskim razmeram, ki jih je zaznamovalo daljše sušno obdobje – to se dejansko vleče že od leta 2011 – in posledično slaba hidrol...
Ljubljana, 24. 8. 2012
Na današnji seji je Nadzorni svet HSE d.o.o za novega generalnega direktorja družbe imenoval Blaža Košoroka.
24. 7. 2012
Pobuda za referendum je legitimna pravica posameznika, vendar moramo opozoriti, da v primeru TEŠ 6 ne gre za trošenje davkoplačevalskega denarja, kot to želi prikazati pobudnik referenduma Vili Kovačič. Zavajanja pobudnikov referenduma, ki se v zadnjih dneh pojavljaj...
13. 7. 2012
V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) kot investitorju v izgradnjo nadomestnega bloka 6 in v HSE d.o.o. kot obvladujoči družbi smo zadovoljni nad današnjim zaključkom seje Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS. Odbor se je namreč do predloga zakona o p...
10. 7. 2012
Danes dopoldne smo v Vili Bianci pripravili novinarsko konferenco, na kateri so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine Šoštanj Darko Menih, direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje mag. Marko Mavec, direktor Zdravstvenega doma Velenje Jo...
Šoštanj, 5. 7. 2012
Danes je v Ljubljani potekala še ena novinarska konferenca, katere namen je vplivati na odločevalce, da ti ne bi sprejeli odločitve za izdajo poroštva za kredit EIB v višini 440 mio € za projekt TEŠ 6. V TEŠ smo že večkrat pojasnili dejstva, povezana s projektom, ter...
3. 7. 2012
Skladno s programom testiranj je bila danes ob 11.15 uspešno izvedena prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije. S tem so bile proizvedene prve kV ure iz četrte po vrsti hidroelektrarn na spodnji Savi. Kljub temu, da akumulacijski bazen še ne omo...
27. 6. 2012
20. 6. 2012
Vili Kovačič iz društva Davkoplačevalci se ne damo je danes sklical novinarsko konferenco, na kateri se je, četudi ni v svoji karieri izvedel enega samega energetskega projekta niti nima nikakršnih strokovnih referenc, čutil poklicanega reševati TEŠ pred projektom TE...
19. 6. 2012
Nadzorni svet  Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na današnji 18. redni seji seznanil s tekočim poslovnim izidom družbe in skupine HSE v obdobju januar-maj 2012. Ta zaradi slabih hidroloških razmer v prvih treh mesecih leta sicer zaostaja za načrtovanim, venda...
18. 6. 2012
Pretekli teden so na novinarski konferenci predstavniki organizacije Greenpeacejavnosti predstavili izračune, do katerih so se v nerecenzirani raziskavi in njenem poročilu dokopali sami, in sicer, da  bo delovanje nadomestnega bloka 6 oziroma kurjenje premoga in s te...
12. 6. 2012
V Termoelektrarni Šoštanj smo bili  zgroženi, s kakšno lahkotnostjo so bile podane posamezne trditve na novinarski konferenci Greenpeacea. V Šaleški dolini že vrsto let opravljamo raziskave in meritve vpliva TEŠ na okolje.   Okoljske problematike smo se v TEŠ loti...
7. 6. 2012
V Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. (TEŠ) in Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) smo prepričani, da smo izpolnili vse pogoje za poroštvo, določene s strani Vlade RS. Prav tako se ne čutimo in nismo odgovorni za škodo, ki bo nastala v primeru prekinitve pogodbe z ...
6. 6. 2012
Na današnji novinarski konferenci vladne koalicije RS smo zasledili, da je bila ena izmed tem tudi postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ. Z našim odzivom želimo pojasniti vse trditve, ki jih  je gospod Matej Tonin napačno predstavil. Žal ugotavljamo, da predstavniki vl...
5. 6. 2012
Odzivamo se na današnje sporočilo za javnost Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. Ne moremo namreč razumeti, da se lahko postopki, povezani z izdajo poroštva TEŠ za kredit EIB v višini 440 mio €, vlečejo že več kot dve leti in da se kljub dok...
1. 6. 2012
Premogovnik Velenje vse bolj uspešen tudi na mednarodnih trgih   V četrtek, 31. maja 2012, so velenjski rudarji dosegli rekorden dnevni odkop premoga v letošnjem letu, saj so odkopali kar 24.749 ton premoga. V prvih petih mesecih je bilo odkopanega že 1.562.000 t...
1. 6. 2012
Mag. Milan Jevšenak, direktor družbe Elektro-Slovenija d.o.o. (ELES) je danes s Francetom Blaznekom, direktorjem Termoelektrarne Trbovlje d.o.o. (TET) podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji/rekonstrukciji in financiranju stikališča 110 kV Trb...
29. 5. 2012
Na HSE in TEŠ smo danes prejeli dopis Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), ki ga je ta posredovala odgovornim v državnem zboru in Vladi Republike Slovenije...
28. 5. 2012
V HSE in TEŠ smo z začudenjem prebrali opozorila g. Lojzeta Peterleta, evropskega poslanca, o tem, da je projekt TEŠ 6 nesprejemljiv. Žal je v opozorilih, ki jih je podal evropski poslanec, preveč netočnosti, zato smo se dolžni nanje odzvati ...
22. 5. 2012
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Holding Slovenske elektrarne (HSE) sta v zadnjem času z namenom pospešitve postopkov za izdajo poroštva RS za izgradnjo nadomestnega bloka 6 (TEŠ 6) poslala pristojnim ministrstvom več dokumentov, s katerimi sta pojasnila, na kakšen n...
15. 5. 2012
V Termoelektrarni Šoštanj  so bila danes, v skladu s terminskim načrtom, zaključena gradbena dela lupine hladilnega stolpa za nadomestni blok 6. Hladilni stolp bloka 6  je visok 164 m in je  najvišji tovrstni energetski objekt v Sloveniji. Projektiranje in izgradnjo ...
26. 4. 2012
V tednu od 16. do 22. aprila 2012 je bilo v Sloveniji proizvedene 144,9 GWh električne energije, od tega v TEŠ 73,0 GWh, kar predstavlja več kot 50 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Ostala električna energija je bila proizvedena iz obnovljiv...
23. 4. 2012
V slovenski javnosti je v teh dneh zaokrožila  nepreverjena in zavajajoča informacija, da naj bi EBRD zamrznila posojilo za TEŠ 6 ter da so odločitev sprejeli potem, ko je skupina slovenskih in mednarodnih nevladnih organizacij banko zaprosila, naj posojilo zaustavi,...
23. 4. 2012
Novi nadzorni svet družbe SRESA je imenoval predsednico in namestnika.                                                                                                                                Na današnji ustanovni seji novega nadzornega sveta Srednjesavske e...
10. 4. 2012
Informacija, zapisana  danes v časniku Dnevniku, da je Alstom konec prejšnjega meseca izstavil račun za montažna dela v višini 200 mio EUR, je neresnična!    Informacija, ki je bila objavljena v Dnevniku (7.4.2012), da je Alstom konec prejšnjega meseca izstavil ra...
28. 3. 2012
Številne študije, ki so jih pripravljali različni strokovnjaki energetskega področja kažejo na to, da je v Sloveniji še veliko hidro potenciala, ki ni dovolj izkoriščen. Čeprav spada vodni vir med obnovljive, okolju bolj prijazne vire. Med neizkoriščen vir gotovo sod...
23. 3. 2012
(Ljubljana, 23.3.2011) – Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je tudi v letu 2011 posloval uspešno ter kljub slabi hidrologiji dosegel višji čisti dobiček od načrtovanega.
20. 3. 2012
Danes je potekala prva skupščina družbe Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA). Na njej so izvolili nadzorni svet; sestavljajo ga strokovni kadri družbenikov, ki prihajajo tudi iz lokalnega okolja, kjer se bodo gradile hidroelektrarne na srednji Savi. Nadzorni svet ...
15. 3. 2012
Na Planini v Kranju je danes potekalo svečano odprtje prenovljene kotlovnice Planina. Z izvedbo vseh treh investicij (modernizacijo toplotnih postaj in optimizacijo vročevodnega omrežja, zamenjavo kotlov in postavitev soproizvodnje toplote in električne energije) je ...
8. 3. 2012
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. se je na današnji 64. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati družbe za leto 2011 in dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe. Termoelektrarna Šoštanj je, kljub izvajanju investicije v nadomestni blok 6, v letu 2011 p...
21. 2. 2012
21. 2. 2012
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo sindikata Termoelektrarne Šoštanj (Teš) po reviziji sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je potrdilo sodbo celjskega delovnega sodišča, da je bila stavka v Tešu - ta je potekala novembra 2010 - nezakonita. ...
21. 2. 2012
V HSE in TEŠ smo se 21. februarja 2012 seznanili z vmesnimi ugotovitvami in stališčem Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zvezi s projektom Blok 6 TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ 6). Glede na obširnost poročila bomo tega temeljito preučili, ugotavljamo pa,...
16. 2. 2012
Projekt TEŠ 6 bi moral biti predvolilna tema minulih predčasnih volitev, pa je v luči ne-odobritve poroštva za kredit EIB v višini 440 mio €, ki naj bi ga projektu zagotovila država, začasno izginil nekam v ozadje. Poslanci so se namreč na seji odbora za finance v me...
14. 2. 2012
V Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. (TEŠ) je danes potekal sestanek s podjetjem Alstom, dobaviteljem glavne tehnološke opreme za blok 6. Predstavniki investitorja in podjetja Alstom so si ogledali gradbišče in ugotovili, da je pripravljeno za pričetek montaže »primarne ...