HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: 2010

27. 12. 2010
V Termoelektrarni Šoštanj smo se danes, tako kot ostala slovenska javnost, seznanili z odstopom projektne skupine bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Njeni člani so v uvodu sporočila za javnost zapisali, da zaradi ravnanj vodstva TEŠ ne sprejemajo več odgovornos...
9. 12. 2010
7. decembra  2010 je bil na pristojno delovno sodišče vložen predlog  za ugotovitev nezakonitosti stavke, ki jo je organiziral  podjetniški sindikat  TEŠ in je potekala v času od 12. 11. 2010 do 16. 11. 2010. Sodišče bo presojalo, ali je bila stavka izvedena skladno ...
3. 12. 2010
Vezano na izredno odpoved zaposlitve gospodu Branku Sevčnikarju (TEŠ) se je oglasil Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izjavo, da vodstvo TEŠ krši pravice sindikatov, ki so varovane z ustavo, zakoni in mednarodnimi akti. Ta izjava je ne...
1. 12. 2010
Še vedno potekajo analize dosedanjega vodenja projekta TEŠ 6, katerih ugotovitve kažejo, da bi ga bilo mogoče v preteklosti voditi bolj racionalno, transparentno in predvsem gospodarno.   Vodstvi in strokovne službe HSE in TEŠ so od nastopa funkcije novega direkto...
24. 11. 2010
V zadnjih tednih se v slovenskih medijih pojavljajo obtožbe gospoda Branka Sevčnikarja, predsednika sindikata TEŠ, vezane na odpoklic dr. Uroša Rotnika z mesta direktorja TEŠ in aktivnosti, ki so temu sledile. V svojih javnih nastopih med drugim trdi: - da predstavn...
24. 11. 2010
Termoelektrarna Šoštanj in Holding Slovenske elektrarne sta 24.11.2010 podpisala pogodbo za izdajo garancije v korist EIB, ki je eden bistvenih pogojev za črpanje kredita EIB v višini 110 mio EUR. Garancijska pogodba je bila podpisana s petimi prvovrstnimi bankami: I...
23. 11. 2010
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes na račun prejel kupnino od prodaje večinskega, 51-odstotnega deleža termoelektrarne-toplarne Toplifikatsia Ruse v Bolgariji v višini 52 mio €. S tem se je zaključilo njegovo lastništvo v termoelektrarni, ki jo je HSE kupil ...
23. 11. 2010
TET je z vpeljavo tehnologij  dobre prakse in s stalnimi  okoljskimi izboljšavami dosegla petnajstkratno zmanjšanje izpustov emisij žveplovih oksidov in zmanjšanje emisijske koncentracije skupnega prahu ter težkih kovin   Danes je v Termoelektrarni Trbovlje (TET) ...
19. 11. 2010
Danes so nekateri slovenski mediji objavili novico o blokadi računov HSE d.o.o.. To novico lahko potrdimo, jo pa moramo tudi osvetliti. Do blokade računov je prišlo v veliki meri zaradi posebnosti naše zakonodaje o izvršbi, ki omogoča, da upnik predlaga sodišču skl...
17. 11. 2010
Nanj so vgradili podporje nove generacije Danes je v jami Pesje v Premogovniku Velenje pričel obratovati novi odkop z imenom k.–50/C. Njegova posebnost je v tem, da je na njem montiranih 88 sekcij novega hidravličnega podporja, ki so izdelane iz zelo kvalitetnih mat...
15. 11. 2010
Projekt gradnje nadomestnega, šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), je v finančnem in tehnološkem smislu trenutno največja in najzahtevnejša slovenska energetska investicija. Njeno vodenje zahteva strokoven, hiter in učinkovit pristop, povezan s sprotnim obv...
15. 11. 2010
Odzivamo se na izjave predstavnikov Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), vezane na projekt TEŠ 6, z dne 13.11.2010, s katerimi odpoklic bivšega direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika povezujejo z domnevno na novo odprto finančno konstrukcijo TEŠ 6. To ne drži ter gre za zavajanj...
12. 11. 2010
V prostorih HSE d.o.o., v poslovni enoti v Velenju, sta danes opravila primopredajo poslov in dokumentacije odpoklicani direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik in novo imenovani direktor mag. Simon Tot. Primopredaja poslov je potekala korektno in brez zapletov. Po predaji pos...
12. 11. 2010
V zvezi z včerajšnjo izredno sejo nadzornega sveta TEŠ (NS TEŠ) se v javnosti pojavljajo številne dezinformacije, na osnovi katerih sindikat TEŠ snuje celo stavko oziroma zmanjšano dobavo električne energije celotni Sloveniji. Svojo grožnjo utemeljujejo na domnevno n...
11. 11. 2010
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (TEŠ) je na današnji 12. izredni seji sprejel sklep o odpoklicu direktorja TEŠ dr. Uroša Rotnika, ki pomeni predčasno prenehanje mandata z istim dnem, t.j. z 11.11.2010. Direktor TEŠ Uroš Rotnik je bil s položaja razrešen ...
5. 11. 2010
Če stari rek pravi, da stvari in besede odnese veter in da ostane le tisto, kar je ohranjeno in zapisano, potem to zagotovo velja tudi za rudniški stolp nad jaškom Škale v Velenju iz leta 1888. Le-ta je služil in še služi za prevoz zaposlenih in materiala v podzemni ...
4. 11. 2010
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) se je na 2. izredni seji dne 4. novembra 2010 seznanil s predlogom generalnega direktorja družbe HSE mag. Viljema Pozeba o sporazumnem prenehanju funkcije. Nadzorni svet je predlog sprejel in se strinjal, da ma...
25. 10. 2010
Nadzorni svet HSE je na današnji seji razpravljal o problematiki financiranja izgradnje bloka 6. NS ugotavlja, da del finančne konstrukcija zahteva poroštvo države. Glede na to, da bo zakon o poroštvu obravnavan v Državnem zboru v naslednjem letu, je nadzorni svet na...
20. 10. 2010
Sveti delavcev družb skupine HSE, kot predstavniki vseh, približno 5.000 zaposlenih, po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju pa tudi soupravljavci v teh družbah, po opravljeni razpravi in seznanitvi s posledicami, tako za družbe in zaposlene, kot s posledica...
19. 10. 2010
Danes je potekala 2. redna seja nadzornega sveta HSE d.o.o., na kateri je bila osrednja točka razprave poročilo odbora za aktivni nadzor naložbe v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Člani nadzornega sveta so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi na p...
14. 10. 2010
V zadnjih dneh so slovenske medije preplavile neosnovane, neresnične in nepreverjene izjave nekaterih posameznikov o domnevno slabem poslovanju Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), o napačnih poslovnih potezah družbe, o neracionalnem upravljanju in še bi lahko naštev...
13. 10. 2010
Danes je potekala ustanovna seja novega nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ki je bil imenovan s sklepom vlade dne 7. oktobra 2010, mandat pa je nastopil 11. oktobra 2010. Za predsednika nadzornega sveta je bil na današnji ustanovni izvoljen Jadrank...
11. 10. 2010
Po zagotovitvi zanesljivega in optimalnega obratovanja elektrarn v skupnem centru vodenja so v Dravskih elektrarnah Maribor poskrbeli še za varnost informacijskega sistema v skladu z evropskimi direktivami. V rekordnem času nekaj več kot enega leta so pripravili in z...
8. 10. 2010
Danes je bila na HSE izvršena primopredaja poslov nekdanjega generalnega direktorja družbe Boruta Meha novemu generalnemu direktorju mag. Viljemu Pozebu, ki je bil na to mesto za imenovan s sklepom nadzornega sveta HSE 5.10.2010. Mag. Viljem Pozeb, ki ostaja direktor...
5. 10. 2010
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) je na 4. izredni seji dne 5. oktobra 2010 sprejel sklep o odpoklicu generalnega direktorja HSE Boruta Meha, ki pomeni predčasno prenehanje mandata s 5.10.2010. Generalni direktor HSE Borut Meh je bil s položaja...
1. 10. 2010
Glede na ponovno zlonamerno oživljanje dezinformacij, ki se nanašajo na zadostnost količin premoga v pridobivalnem območju Premogovnika Velenje in samo v nekaterih medijih zapisane domneve s strani pristojnega ministrstva, da nima jamstev, da bo v Velenju dovolj prem...
1. 10. 2010
Skupina HSE si kot nosilec projekta Modra energija že od leta 2004 prizadeva približati zavedanje o obnovljivih virih energije širši družbi, še posebej najmlajšim. Maskota Modre energije, Modri Jan, ki ga otroci zaradi številnih akcij v preteklih letih že dobro pozna...
30. 9. 2010
V torek, 28. septembra 2010, so se sestali nadzorniki Soških elektrarn Nova Gorica na seji nadzornega sveta in med drugim potrdili direktorja Vladimirja Gabrijelčiča za naslednji štiriletni mandat. Vladimir Gabrijelčič vodi Soške elektrarne od leta 2003, novi mandat ...
24. 9. 2010
Le iz enega odkopa pridobljenega več kot 2 milijona ton premoga   Na odkopu -50/b jame Pesje, ki je pričel delovati 5. novembra lani, so danes ponoči v Premogovniku Velenje dosegli rekordno proizvodnjo v celotni zgodovini pridobivanja premoga, doseženo na le enem o...
17. 9. 2010
Veliko število naročil in pohvalne besede so navdušile družbo HSE, ki je ob svetovnem dnevu okolja izdala 1. številko brezplačne revije za otroke o spoznavanju in ohranjanju narave MODRI JAN. 16. septembra 2010, ob svetovnem dnevu ohranjanja ozonske plasti je izšla d...
15. 9. 2010
Obstoječa infrastruktura in dolgoletne izkušnje s področja energetike so odlična popotnica za prestrukturiranje zasavske energetske lokacije in dolgoročno zagotovitev delovnih mest.   Predstavniki RTH, TET in HSE so na podlagi dogovora s predsednikom vlade Borutom ...
14. 9. 2010
Včeraj je potekala seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na kateri je bila osrednja točka dnevnega reda obravnava šestmesečnih rezultatov poslovanja HSE. Nadzorni svet je ugotovil, da so rezultati dobri oziroma celo nad pričakovanji.   V obdob...
11. 8. 2010
V medijih so se pojavile novice glede objave Revizijskega poročila Računskega sodišča, ki se nanašajo na plačevanje koncesijskih dajatev in vodnega povračila v zvezi s hidroelektrarnami na spodnji Savi. Ker so nekatera poročanja enostranska, v nadaljevanju podajamo p...
28. 7. 2010
Nadzorni svet družbe HSE d.o.o. se je danes ponovno sestal in nadaljeval v ponedeljek prekinjeno izredno sejo. Nadzorniki so se posvetili oblikovanju odgovorov na sklepe Vlade RS, na seji 22.7.2010, ki se nanašajo na dopolnitev že posredovanega dokumenta poročila o v...
26. 7. 2010
Danes se je na izredni seji sestal nadzorni svet HSE d.o.o.. Nadzorni svet se je seznanil s sklepi vlade, ki jih je le-ta sprejela dne 22. julija 2010. Vlada je, v vlogi skupščine, HSE d.o.o. zadolžila, da dopolni poročila, ki jih je obravnavala na seji. Nadzorni sve...
23. 7. 2010
Včeraj sem že v izjavi za javnost zavrnil neresnične, pa tudi žaljive obtožbe, ki v ničemer niso bile argumentirane. Po svoje pa mi odgovarja današnje sporočilo iz Šoštanja. Iz njega je moč jasno razbrati, da je ključni problem poročilo, ki smo ga na podlagi sklepa v...
22. 7. 2010
Seznanil sem se s sporočilom za javnost, ki je bilo medijem posredovano po novinarski konferenci sindikatov SDE TEŠ in DEM, sindikata PV ter svetov delavcev TEŠ in PV. Avtorji tega sporočila odločno zahtevajo moj odstop s položaja generalnega direktorja HSE, saj naj ...
21. 7. 2010
Upravni odbor EBRD je danes, na osnovi predhodnih proučitev dokumentacije, ki utemeljuje ekonomsko, okoljsko in tehnološko upravičenost projekta TEŠ 6, Termoelektrarni Šoštanj zanj odobril dolgoročno posojilo v višini do 200 mio €. Več informacij najdete v priloženem...
15. 7. 2010
Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) je glede na ugotovitve več neodvisnih študij, ki so bile za investitorja (TEŠ) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) opravljene v preteklem obdobju, tehnološko, okoljsko in ekonomsko primer...
15. 7. 2010
V sredo, 14.7.2010, je potekala seja nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj. Na njej so predsednik nadzornega sveta mag. Djordje Žebeljan, predstavnik zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj Franc Rosec,  vodja projekta TEŠ 6 Bojan Brešar, generalni direktor HSE Borut M...
14. 7. 2010
Zaradi nekaterih dezinformacij in zlonamernih interpretacij dajemo ponovno pojasnilo o zadostnosti količin premoga do konca obratovanja bloka 6. Interpretacija, ki se pojavlja v javnosti, da je premoga dovolj le do leta 2028, je povsem napačna in iztrgana iz kontekst...
13. 7. 2010
Na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) smo danes prejeli več vprašanj, povezanih s študijami, ki so bile izdelane kot podlaga za odločanje pri odobritvi finančnih virov TEŠ 6 in so bile dostavljene tudi vladi RS. V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo: Temeljna ...
9. 7. 2010
Na 16. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 9. julija 2010, in so se je deležniki udeležili v 91.88 odstotkih, so obravnavali zahtevo nekaterih malih delničarjev, ki so želeli preveriti ustreznost prodajne cene premoga.   Na Skupščini so imenova...
5. 7. 2010
Velenje se je v petek, 2. julija, znova odelo v rudarske barve, v čast praznovanja dneva rudarjev. Na ulicah so zaplapolale črno-zelene rudarske zastave in zadoneli so zvoki Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Letošnji dan rudarjev je bil poleg tega v znamenju p...
29. 6. 2010
Glede na razpravo mestnega sveta MO Maribor na seji dne, 28.6.2010, HSE objavlja pojasnilo. Skupina HSE, katere obvladujoča družba je HSE d.o.o., si že od vsega začetka prizadeva za lastniško konsolidacijo, ki pomeni tudi bolj učinkovito in pregledno upravljanje skup...
23. 6. 2010
V Termoelektrarni Trbovlje (TET) je danes potekala delavnica s predstavitvijo delnih rezultatov študije Osnutek investicijskega programa za optimizacijo energetske izrabe lokacije TET, ki jo je za potrebe družbe izvedel Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji i...
22. 6. 2010
V družbi Holding Slovenske elektrarne (HSE) smo v tem tednu prejeli vabilo na podpis memoranduma »Vlada naj spremeni smer energetske politike«, ki je, skupaj z delavnico »Zelena Slovenija – zelena energija«, potekal 22. junija 2010 v Državnem zboru Republike Slovenij...
14. 6. 2010
V okviru izobraževalnih vsebin za otroke, ki jih pripravlja Modri Jan, je od novembra 2009 do aprila 2010 potekal nagradni natečaj »Skrivnostni zvezek«. Otroci, ki so naročili zvezek, so skozi šest poučnih nalog spoznali pomen varovanja okolja. Ob zaključku natečaja ...
9. 6. 2010
Družba HSE je ob svetovnem dnevu okolja, 5.6.2010, v okviru projekta MODRI JAN izdala 1. številko brezplačne revije za otroke MODRI JAN, ki je namenjena spoznavanju in ohranjanju narave z zanimivimi igrami in poučnimi vsebinami.   Naj naštejemo nekaj naslovov: Ras...
7. 6. 2010
Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 2010 – 2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes p...
2. 6. 2010
Podzemni Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, ki je bil odprt ob rudarskem prazniku leta 1999 in je prejel tudi posebno priznanje Evropskega muzejskega foruma, je danes obiskal že 300.000. obiskovalec. To je bil učenec Osnovne šole Markovci, ki je kot posebno na...
1. 6. 2010
Po dobrih dveh tednih obratovanja, ko smo v ponedeljek, 17. maja 2010, v Premogovniku Velenje v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C, je ta postavil novi mejnik v zgodovini na področju odkopavanja premoga. Vrhunska oprema in dobro izurjeni rudarji so dosegli rekordni...
25. 5. 2010
Borut Pahor, predsednik Vlade RS, je danes skupaj z ministroma za gospodarstvo in okolje in prostor na povabilo  HSE obiskal Termoelektrarno Šoštanj, kjer so ga seznanili  z izgradnjo nadomestnega bloka 6. Ob obisku so si gostje ogledali tudi začetek rušenja hladilne...
19. 5. 2010
Generalni direktor HSE d.o.o. Borut Meh, predsednik uprave BTC d.d. Jože Mermal in direktor Solar Invest d.o.o Jože Ferme so danes podpisali tripartitno pogodbo za izgradnjo sončne elektrarne z zmogljivostjo 900 kWp in predvideno letno proizvodnjo en milijon kWh. Nar...
17. 5. 2010
V ponedeljek, 17. maja 2010, dopoldne se je v Premogovniku Velenje ponovno zgodil trenutek za zgodovino, ko so v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C. To je namreč prvi odkop, ki bo v celotnem času delovanja dolg več kot 200 metrov. Zagon odkopa je opravil direktor P...
17. 5. 2010
V petek, 14. maja 2010, je v Mestnem muzeju Ljubljana že tretja generacija podjetij in organizacij, ki so se odločila, da še izboljšajo možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih, pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«....
10. 5. 2010
Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je na 8. izredni seji, ki je bila v petek, 7. maja 2010, obravnaval aktualni projekt gradnje nadomestnega bloka 6. Zaradi nekaterih namigovanj o neupravičenosti nadaljnjih vlaganj v blok 5, ki bo po letu 2015 le še hladna r...
6. 5. 2010
Termoelektrarna Trbovlje je družba skupine HSE, ki pomembno prispeva k njeni tržni in poslovni uspešnosti. S ciljem nadaljevanja proizvodnje električne energije v tem delu Slovenije ter učinkovitega načrtovanja prihodnosti TET, ki ne bo posegala v socialno varnost za...
19. 4. 2010
Zaslužnim posameznikom in organizacijam podelili priznanja iz ksilita, VDC SAŠA pa donacijo v vrednosti 10.000 EUR.   11. aprila letos je minilo 135 let, odkar se je Francu Magesu, posestniku z Dunaja, v Šaleški dolini posrečil veliki met, ko je v bližini sedanjega...
16. 4. 2010
Skupina HSE je v letu 2010 pred pomembno nalogo: novelirati mora svoj razvojni načrt za obdobje 2010 – 2020 s pogledom do leta 2030, kar ji je s sklepom naložila vlada Republike Slovenije. Kratkoročni in dolgoročni cilji ter strategije skupine HSE se sicer že danes p...
7. 4. 2010
Premogovnik Velenje bo v petek, 16. aprila 2010, ob 18. uri v Domu kulture Velenje slovesno zaznamoval 135. obletnico od začetkov pridobivanja premoga. 11. aprila 1875 je bil namreč prevrtan glavni lignitni sloj, kar je bil odločilni dogodek za razvoj Šaleške doline....
31. 3. 2010
Danes, 31. marca 2010 ob 13. uri smo v Termoelektrarni Šoštanj trajno zaustavili blok 1. S tem nadaljujemo  s postopnim zapiranjem že dotrajanih blokov elektrarne. Blok 2 smo iz omrežja izključili že leta 2008, po začetku obratovanja bloka 6, konec  leta 2014, pa bos...
30. 3. 2010
Danes je predsednik vlade Borut Pahor slavnostno zagnal prvo slovensko črpalno hidroelektrarno v Avčah. Kot je povedal direktor Vladimir Gabrijelčič, Soške elektrarne Nova Gorica tako skoraj podvajajo proizvodnjo modre energije – električne energije na povodju Soče, ...
26. 3. 2010
Obnovljivi viri električne energije (OVE) zavzemajo v naši energetski bilanci strateško pomembno mesto. Njihov delež v proizvodnji električne energije v Sloveniji je namreč v letu 2009 znašal približno 39,7 odstotka (4.949 GWh), k čemur je proizvodnja električne ener...
23. 3. 2010
V okviru sejma MEGRA, ki te dni poteka v Gornji Radgoni, bodo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in GZS Združenja za energetiko izdelovalci prvič predstavili preliminarne izsledke krovne študije trajnostnega razvoja območij ob reki Muri. Glede na tematiko sejma ...
23. 3. 2010
Ob včerajšnjem Svetovnem dnevu voda je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Borut Meh, v okviru projekta Modra Energija v centru urbane kulture Kino Šiška v Ljubljani odprl razstavo 50 fotografij, ki jih je med vsemi prispelimi na natečaj Slovenska reka ...
18. 3. 2010
S 15. marcem je HSE kot prvi trgovec v regiji podpisal pogodbo o spodbujanju trgovanja na slovenskem trgu regionalne energetske borze BSP SouthPool in tudi dejansko pričel z izvajanjem le te. S spodbujanjem trgovanja na urnih avkcijah je izbral najučinkovitejši način...
18. 3. 2010
Dravske elektrarne Maribor so s ciljem vračila dolgovanih sredstev po sklenjeni posojilni pogodbi z družbo Zvon Ena Holding, po več kot letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazumno rešitev, vložile v mesecu februarju izvršilni predlog za izterjavo dolga v višini 9 m...
16. 3. 2010
»Vemo, kaj so naše naloge. Vezane so na projekt gradnje bloka 6, na konkurenčno ceno premoga, na ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjšanje delovnih mest pri pridobivanju premoga ter v ustvarjanje prihodka na tujih trgih, kjer smo bili v letih 2008 in 2009 zelo uspe...
4. 3. 2010
V sklopu dni odprtih vrat, ki jih v letu 2010 organiziramo v TEŠ, smo tudi danes odprli vrata širši javnosti. Tudi tokrat smo obiskovalcem podrobneje predstavili razvojno strategijo elektrarne in s tem povezano gradnjo bloka 6 ter odgovorili na postavljena vprašanja....
1. 3. 2010
Zgornje Posočje ponuja številne možnosti in priložnosti za razvoj. Če želimo trajnostno naravnan in okoljsko vzdržen razvoj Zgornjega Posočja, ki bo v kar največji meri ohranjal naravo zanamcem, po drugi strani pa omogočal gospodarsko preživetje prebivalstva, moramo ...
18. 2. 2010
Premogovnik Velenje je z Elektrogospodarstvom Makedonije (Elem) podpisal pogodbo za projektiranje glavnega rudarskega projekta za odpiranje rudnika Marijevo blizu Prilepa v Makedoniji. Premogovnik Velenje se je v pogodbi zavezal, da bo v roku 22 mesecev izdelal celot...
17. 2. 2010
Nevladne organizacije Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so danes organizirale novinarsko konferenco, na kateri so bila predstavljena stališča in pozivi glede gradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Omenjene organizacije so izrazile pomisleke glede finančne slike...
5. 2. 2010
Danes je bila sklicana izredna seja nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor. Ta je obravnaval predlog družbe glede nadaljnjih postopkov za poravnavo preostalih obveznosti Zvona Ena Holdinga po sklenjeni posojilni pogodbi in soglašal, da se predlagana rešit...
2. 2. 2010
V Termoelektrarni Šoštanj smo se odločili, da bomo v letu 2010 vsak prvi četrtek v mesecu pripravili dan odprtih vrat in tako širši javnosti  omogočili, da se pobližje seznani z delovanjem elektrarne, našim razvojnim načrtom in s projektom Blok 6.   Prvi dan odprti...
28. 1. 2010
V nekaterih medijih je bilo v zadnjih dneh zaslediti naslove in zapise o tem, da bi se naj spreminjala osnovna izhodišča glede strateške investicije izgradnje šestega bloka TE Šoštanj. Pri tem so se te trditve nanašale na dejstvo, da se po predvidenem začetku obratov...
27. 1. 2010
Elektroenergetski sistem bi s tem postal nestabilen, cene elektrike bi bilo mnogo težje nadzorovati kot sedaj. Z neizgradnjo TEŠ 6 bi v Šaleški dolini izgubilo delo vsaj 3500 ljudi, pomemben vir preživljanja pa bi izgubili tudi njihovi družinski člani, kar je skupaj ...
26. 1. 2010
Ob številnih nasprotujočih si mnenjih glede projekta izgradnje bloka 6 želimo v Premogovniku Velenje poudariti dejstvo, da je v Termoelektrarni Šoštanj nujno potrebno modernizirati termoenergetske objekte. Novi blok 6 je vsekakor ključnega pomena za zanesljivo in var...
25. 1. 2010
Na današnji sedmi redni seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. so se njegovi člani seznanili s potekom izgradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, med drugim tudi z informacijo, da Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom od vodstva HSE zahte...
22. 1. 2010
V zvezi z gradnjo bloka 6 TEŠ se v zadnjem času pojavljajo številni sumi in očitki, povezani s pogodbo med Termoelektrarno Šoštanj kot investitorjem in Alstomom kot dobaviteljem glavne tehnološke opreme. V središču pozornosti so dvomi glede protikorpucijske klavzule ...
15. 1. 2010
Termoelektrarna Trbovlje  (TET) je morala v skladu z Zakonom o varstvu okolja za obratovanje velike kurilne naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD), in sicer po Uredbi o vrsti dejavnost...