HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: 2009

24. 12. 2009
Zaradi povečanega vodostaja v spodjem toku na rekah, ki so ga včeraj povzročile obilne dežne padavine, je bilo nujno začasno zaustaviti obratovanje verige spodnjesavskih in Soških elektrarn. Primanjkljaj potrebne električne energije glede na planirani in realizirani ...
17. 12. 2009
Z dokapitalizacijo Termoelektrarne Šoštanj v višini 85 mio € in plačilom prvega pogodbenega zneska dobavitelju glavne tehnološke opreme, nenazadnje pa tudi s pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja, so bili v minulih tednih izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje bl...
15. 12. 2009
Slovenija z vsakim novim elektroenergetskim objektom, s katerim povečamo energijo iz obnovljivih virov, doprinese k vsesplošnemu varovanju okolja in izzivom podnebnih sprememb. ČHE Avče bo imela pri stabilni preskrbi z elektriko zaradi prilagodljivosti dnevnim potreb...
4. 12. 2009
»Pamet je obleka, ki se nikoli ne obnosi, znanje pa rudnik, ki se nikoli ne izprazni«   Poleg obujanja načel rudarske tradicije je za Premogovnik Velenje dan sv. Barbare praznik znanja, praznik naših stalnih naprezanj po pridobivanju novih spoznanj in pogledov v pr...
3. 12. 2009
Danes v Premogovniku Velenje poteka delavnica Čiste premogovne tehnologije in vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov – rezultati za prihodnost. Namen delavnice je predstaviti vizijo, načrte, projektno zasnovo in presek stanja projekta Čiste premogovne tehnolo...
3. 12. 2009
HE Blanca je druga zgrajena hidroelektrarna v verigi petih novih HE na spodnji Savi, ki jih v skladu z določili Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save gradi družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. HE Blanca je pretočno akumula...
20. 11. 2009
Ob zaključku leta 2009 se je Holding Slovenske elektrarne (HSE) odločil priskočiti na pomoč otrokom. Akcija z imenom Bodi dober zgled v letu 2010 je med otroci doživela izjemen odziv, saj smo prejeli kar 1.018 pisem. Prejeta pisma je HSE »spremenil« v donacijo v viši...
6. 11. 2009
Ob zaključku projekta, ki ga je VITRA – Center za uravnotežen razvoj, izvedla avgusta in oktobra 2009 v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni gori, je v petek, 6. novembra, potekala novinarska konferenca. Predstavniki VITRE ter podpornikov projekta, Ministrstva za zun...
20. 10. 2009
Ob zaključku leta 2009 se je Holding Slovenske elektrarne (HSE) odločil priskočiti na pomoč otrokom. Akcija z imenom Bodi dober zgled v letu 2010 je zasnovana na liku Modrega Jana, otroške maskote, ki simbolizira obnovljive vire energije in trajnostni razvoj. Od 20. ...
19. 10. 2009
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji 5. redni seji obravnaval tretjo verzijo noveliranega investicijskega programa za izgradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Člani nadzornega sveta so soglašali, da je Novelirani investicijski prog...
16. 10. 2009
V Soških elektrarnah Nova Gorica so v sredo, 14 oktobra, začeli s polnjenjem zgornjega bazena na Kanalskem vrhu. Prva slovenska črpalna hidroelektrarna Avče tako dobiva končno podobo in se po zastavljenem programu postopoma vključuje v elektroenergetsko omrežje.   ...
29. 9. 2009
V Premogovniku Velenje pospešeno razvijamo izdelavo etažnih jamskih prog. Izvajamo različne poizkuse na področju uvedbe novih tehnologij, materialov pri izdelavi etažnih jamskih prog, reorganizacije na pripravskih deloviščih, izdelave nove izolacijske obloge jamskih ...
23. 9. 2009
V Premogovniku Velenje posodabljajo opremo za izdelovanje jamskih prostorov. V tem sklopu je pričel obratovati novi premični verižni transporter nemškega proizvajalca Hazemag, ki bo pokrival vitalno funkcijo v tehnološkem procesu. V začetku septembra so novi stroj mo...
17. 9. 2009
V prazničnem letu našega rudarskega mesta, ki smo ga s številnimi udarniškimi urami ob svojem napornem delu pomagali zgraditi tudi rudarji, s ponosom praznujemo tudi v Premogovniku Velenje. Tako smo ob 50-letnici Velenja izdali jubilejno številko našega časopisa Ruda...
17. 9. 2009
Zaradi manjšega odjema premoga, kot je bilo sprva načrtovano, in višjih količin premoga na deponiji, so se v Premogovniku Velenje v soglasju s Sindikatom in Svetom delavcev dogovorili, da bodo med 1.10. in 31.12.2009 začasno prešli na 37-urni delovnik, v septembru dv...
16. 9. 2009
Na današnji seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne se je le-ta seznanil z realizacijo pogajanj družbe TEŠ z družbo ALSTOM o ceni glavne tehnološke opreme za izgradnjo bloka 6. Nadzorni svet ocenjuje, da je bil pri pogajanjih dosežen pomemben napredek tak...
16. 9. 2009
Mestna občina Velenje se je v svojem jubilejnem letu, ob 50-letnici mesta Velenje, odločila podeliti priznanje za posebne zasluge podjetju Premogovnik Velenje za prispevek pri graditvi in razvoju Velenja. Gre za bronasto maketo mesta z imenom Gradnik Velenje, ki jo b...
15. 9. 2009
V torek, 15. septembra 2009, je vodenje Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) prevzel Borut Meh. Na mesto generalnega direktorja je bil za mandatno obdobje štirih let imenovan na seji nadzornega sveta družbe 7. avgusta 2009.   Borut Meh je po izobrazbi univerz...
15. 9. 2009
V začetku septembra je pričela z delovanjem nova dizelska lokomotiva, ki v Premogovniku Velenje predstavlja enega ključnih elementov v zadovoljevanju logističnih potreb. Postopno se zaključuje proces menjave iztrošenih lokomotiv, ki so obratovale v jami v povprečju 1...
28. 8. 2009
Kljub temu, da sta za nami šele dve tretjini leta 2009 bodo Dravske elektrarne Maribor (DEM) z današnjim dnem izpolnile zastavljeni letni načrt proizvodnje, ki je znašal 2.349 GWh. Agregati DEM so namreč od začetka leta do včerajšnjega dne proizvedli in oddali v omre...
7. 8. 2009
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) je na današnji redni seji za generalnega direktorja družbe za mandatno obdobje štirih let izbral in imenoval Boruta Meha. Novi generalni direktor HSE bo funkcijo nastopil 15. septembra 2009. Do takrat družbo vo...
24. 7. 2009
Novi NS HSE je sprejel sklep o izvedbi razpisnega postopka za imenovanje novega generalnega direktorja HSE.  Na današnji ustanovni seji novega nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. so za predsednika izbrali dr. Franca Žerdina, za namestnika predsedni...
14. 7. 2009
Nadzorni svet je na današnji 2. redni seji opravil razgovor s kandidati, ki so izpolnjevali razpisne pogoje za direktorja družbe DEM, d.o.o. V nadaljevanju seje je nadzorni svet soglasno imenoval mag. Viljema Pozeba za direktorja Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., z...
8. 7. 2009
Družbe HSE, DEM in HSE Invest so tudi letos podprle Festival Lent, ki se je odvijal med 26.06. in 11.07.2009 na Lentu v Mariboru. V torek 07.07. so družbe organizirale sprejem za poslovne partnerje, ki se je začel z vožnjo s splavom po Dravi ter nadaljeval s prijetni...
1. 7. 2009
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, kmalu pa lahko pričakujete tudi darilce, ki vam ga bomo poslali po pošti. Vse pobarvanke in stripi bodo od 3.7.2009 naprej objavljeni na spletni strani www.modri-jan.si, kjer bo potekalo glasovanje za najlepše pobarva...
18. 6. 2009
Na podlagi Uredbe Vlade RS o podelitvi koncesije za energetsko izrabo reke Mure Dravskim elektrarnam Maribor, so v družbi pripravili program katerega cilj je preveriti možnosti energetske izrabe Mure v procesu prostorskega načrtovanja, z vključevanjem lokalnih skupno...
11. 6. 2009
V Dravskih elektrarnah Maribor so včeraj, 10. junija s strani družbe Zvon Ena holding prejeli 12 milijonov evrov kot delno vračilo dolga, ki ga ima Zvon ena Holding iz naslova posojila, ki ga je prejel od omenjene družbe. Gre za vračilo prve polovice 21 milijonov evr...
9. 6. 2009
V ČHE Avče bodo letno proizvedli 426 GWh elektrike, vendar je pomen te elektrarne toliko večji zaradi proizvodnje tako imenovane vršne energije iz obnovljivega vira, je povedal direktor Vladimir Gabrijelčič. Torej bo ČHE Avče proizvajala elektriko ob konicah, ko je o...
29. 5. 2009
In kakšen je vaš CO2 odtis? Po rezultatih spletnega kalkulatorja v okviru akcije »Izračunaj svoj CO2 odtis« vsak posameznik s rabo električne energije, ogrevanjem in transportom v ozračje povprečno izpusti skoraj 9 ton CO2 na leto. Če prištejemo še vsaj 5 ton, ki na...
25. 5. 2009
S 25. majem je družba HSE začela z izvedbo otroškega nagradnega natečaj Modri Jan. Nagradni natečaj je objavljen na internetnih straneh www.modri-jan.si od 25.5. do 30.6.2009. Natečaj vsebuje dve vsebini: natečaj za najlepšo pobarvanko (ki je namenjen predšolskim otr...
22. 5. 2009
V Soških elektrarnah Nova Gorica končujejo z najbolj zahtevnimi deli gradnje črpalne hidroelektrarne Avče. Danes so v strojnični jašek ČHE 80 metrov globoko pod zemljo ob strugi Soče namestili drugi del motor-generatorja, torej rotor, ki tehta 250 ton.   Črpalna el...
7. 5. 2009
Rezultati 3. vala kampanje »Energija si, bodi učinkovit«   Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« je v zadnjih letih prerasla v pravo vseslovensko iniciativo, ki uporabnike ne le osvešča in izobražuje, temveč jih spodbuja k izvajanju ukrepov učinkovite rabe energij...
22. 4. 2009
V zadnjem času smo priča obsežni medijski kampanji in številnim pobudam podjetja Gen-I, v katerih poskuša prikazati, kako so bili vsi porabniki električne energije v Sloveniji izkoriščani s strani distribucijskih podjetij. Tako HSE kot tudi elektrodistribucijska podj...
22. 4. 2009
Ob Svetovnem dnevu Zemlje sta Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Premogovnik Velenje (PV) podprla promocijo NME – Neodvisne mobilne enote za filtriranje površinskih voda, ki so jo razvili v invalidskem podjetju HTZ Velenje, I.P., d.o.o., kjer se že nekaj časa ukva...
20. 4. 2009
Zvon ena holding je na zahtevo družbe Dravske elektrarne d.o.o., da mora do danes 20.02.2009 predložiti kot dodatno zavarovanje neobremenjene vrednostne papirje oziroma poslovne deleže v slovenskih družbah, ki bodo predstavljali zanesljivo in ustrezno zavarovanje pos...
20. 4. 2009
Po seznanitvi strokovnega sveta Pomurskega razvojnega inštituta, so predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) s potekom Ekološke sanacije reke Mure ob možni energetski izrabi s poudarkom na Študiji trajnostnega razvoja ter izdelavi strokovnih podlag, tokrat sezna...
20. 4. 2009
16. in 17. aprila 2009 je potekala šesta strateška konferenca skupine HSE. Na njej so predstavniki družb, ki skupino HSE sestavljajo, predstavili strategije in taktike odzivanja na aktualna gospodarska dogajanja in dogajanja na evropskih trgih električne energije ter...
16. 4. 2009
Ob svetovnem dnevu Zemlje želimo dodati svoj prispevek k skrbi za naravo. Vabimo vse, da se nam v sredo, 22. aprila 2009, med 9. in 15. uro pridružite na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer bomo predstavili NME – neodvisno mobilno enoto za filtriranje površinskih voda...
15. 4. 2009
(Maribor, 15. april) V Dravskih elektrarnah Maribor so s strani Zvon Ena Holdinga v roku, ki so ga določili, prejeli zahtevane podatke o premoženju, ki ga kot posojilojemalec ponuja družba upniku kot dodatno jamstvo za vračilo kredita. Prejeto dokumentacijo, ki zajem...
15. 4. 2009
(Maribor, 15. april 2009) Dravske elektrarne Maribor (DEM) so včeraj dosegle rekord v proizvodnji električne energije. Dnevna proizvodnja je namreč dosegla 13.984 MWh, kar je najvišja dosežena dnevna proizvodnja v devetdesetletni (90) zgodovini DEM. Takšna proizvodnj...
6. 4. 2009
Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so na današnji seji strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta (PRI) njegove èlane seznanili s potekom programa izdelave strokovnih podlag za študijo trajnostnega razvoja. Priprava strokovnih podlag je namreè pomem...
27. 3. 2009
Damijan Koletnik je danes predsedniku nadzornega sveta DEM podal odstopno izjavo z mesta direktorja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel. Funkcija direktorja Damijanu Koletniku preneha 30. marca 2009. Poslovanje družbe bo potekalo nemoteno do imenovanja novega dire...
19. 3. 2009
Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« se nadaljuje z novo akcijo »Izračunaj svoj CO2 odtis« s spletnim kalkulatorjem ogljičnega odtisa. Prav CO2 namreč predstavlja največji delež (okoli 80 %) emisij toplogrednih plinov, ki v največji meri prispevajo k podnebnim spremembam.
4. 3. 2009
Gospodarski razvoj na področju energetike je v današnjem času bolj kot kadarkoli doslej povezan s področjem okoljevarstva. Tega se zavedajo tudi v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), kjer proizvedejo kar okoli 75% električne energije, ki jo v Sloveniji pridobimo iz o...
14. 1. 2009
Vse večja poraba električne energije pomeni večje potrebe po njenem pridobivanju, zaradi česar je potrebno graditi nove elektrarne. Če sami ne moremo proizvesti dovolj energije, jo je potrebno uvažati, kar povečuje energetsko odvisnost od drugih držav. Zadnja zapora ...