HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: 2008

23. 12. 2008
Čeprav leto še ni končano tudi iz Dravskih elektrarn Maribor (DEM) poročajo o rekordnih proizvodnih rezultatih. Načrtovano letno proizvodnjo, gre za energijo, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov, so dosegli že v začetku decembra. Rekorde v največji moči na pragu že danes dosega HE Zlatoličje, čeprav bo njena prenova v celoti končana šele v letu...
24. 11. 2008
Po avgustovskem srečanju so za mizo ponovno sedli župan občine Selnica ob Dravi Jurij Lep in predsednik odbora za spremljanje investicije črpalne hiroelektrarne (ČHE) Kozjak Vlado Dolinšek na eni, ter Damijan Koletnik, direktor Dravskih elektrarn Maribor s sodelavci,...
7. 10. 2008
Soške elektrarne Nova Gorica so na včerajšnji slovesni  podelitvi na Bledu v sklopu 11. konference O ravnanju z ljudmi na delu prejele drugo nagrado za Najboljši HRM projekt v letu 2008, in sicer za ˝Projekt združevanja ekip hidroelektrarn na Soči˝. Nagrada je prizna...
10. 9. 2008
Izvajalci skladno z načrti nadaljujejo gradnjo vseh potrebnih objektov za prvo črpalno hidroelektrarno v Sloveniji – ČHE Avče. Del gradbišča so ustrezne službe zaradi včerajšnjega žalostnega in za vse vpletene pretresljivega dogodka zapečatile. Na ostalih objektih s...
9. 9. 2008
Ob izvajanju izkopnih del na vertikalnem jašku črpalne hidroelektrarne AVČE se je na delovišču med 3.00 in 4.00 uro zjutraj zgodila delovna nesreča. S košaro na žerjavu so se v jašek spuščali trije delavci podjetja Primorje Geotehnika. Iz doslej še neznanega vzroka p...
1. 9. 2008
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. za študijsko leto 2008/2009 razpisuje dve kadrovski štipendiji, in sicer:  1 štipendijo za poklic univerzitetni diplomirani ekonomist,  1 štipendijo za poklic univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Prijave pošljite n...
8. 7. 2008
Po tem, ko je pred časom stekel stečajni postopek za TDR-Metalurgijo, so se v HSE odločili, da storijo vse, da bodo iz terjatev pravično in pravočasno plačane odpravnine predvsem zaposlenim. Čeprav se zavedajo, da za rešitev težav niso pravno odgovorni, so se odločil...
10. 6. 2008
S podpisom aneksa h koncesijski pogodbi o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save je nosilec koncesije za verigo spodnjesavskih hidroelektrarn postala družba Hidroelektrarne na spodnji Savi. S prenosom se zaključuje projekt Skupni podvig, ki je potekal v ok...
28. 5. 2008
Na današnji 28. redni seji nadzornega sveta HSE so se predstavili štirje kandidati za direktorja družbe – člana poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), ki so predložili program razvoja HSE v prihodnjem štiriletnem obdobju. Člani nadzornega sveta so z...
20. 5. 2008
Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes na hidroelektrarni (HE) Fala obeležile 90. obletnico njenega delovanja. Visok jubilej pa ni bil edini razlog za slavje. Ob pogledu na preteklost so se na dogodku ozrli tudi v prihodnost. HE Fala postaja namreč letos s svojo t...
23. 4. 2008
V HSE se zavedamo težavnega položaja, v katerem se je znašlo podjetje TDR-Metalurgija (TDR), in ni nam vseeno za njegovo usodo. Želeli pa bi poudariti, da smo v postopkih, povezanih s TDR, kot nekdanji lastniki družbe in kot skrbniki pogodbe o prodaji TDR doslej stor...
22. 4. 2008
Strokovna izobrazba/poklic: - univerzitetni diplomirani ekonomist ali diplomirani ekonomist Glavne naloge: - samostojno analiziranje premoženjskega in finančnega položaja družb v skupini, - sodelovanje pri pripravi periodičnih in ad-hoc predračunskih in obračunskih p...
4. 4. 2008
V največji hidroelektrarni Dravskih elektrarn Maribor (DEM) in hkrati tudi največji slovenski hidroelektrarni, HE Zlatoličje, ki na leto proizvede več kot pet odstotkov vse električne energije v Sloveniji in je pomembna članica Holdinga slovenskih elektrarn (HSE), so...
18. 3. 2008
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes sprejel sklepe za uskladitev poslovnih načrtov skupine in posameznih družb skupine HSE. Usklajevanje poslovnih načrtov je bilo za letošnje leto še posebej zahtevno, saj je bilo potrebno zagotoviti uskladitev razvojnih načrt...
17. 3. 2008
Na današnjem obisku poslanske skupine SDS na Štajerskem so se poslanci seznanili tudi s posameznimi razvojnimi projekti in načrtovanimi investicijami Dravskih elektrarn Maribor (DEM). V občini Selnica ob Dravi so tako delu poslanske skupine najprej predstavili projek...
11. 3. 2008
V zvezi s splošno opozorilno stavko zasebnega sektorja, napovedano za sredo, 12. marca 2008, želimo javnost obvestiti, da se zaposleni v hčerinskih družbah skupine HSE (do trenutka pošiljanja tega sporočila za javnost se glede stavke ni opredelila le družba Termoelek...
7. 3. 2008
Projekt izgradnje HE na spodnji Savi poteka skladno z zastavljenim časovnim načrtom. Za HE Boštanj in HE Blanca se dela selijo v občino Krško, kjer je v teku izgradnja že tretje od petih novih spodnjesavskih hidroelektrarn. V dvorani v parku v Krškem so bile danes p...
12. 2. 2008
V torek, 12. februarja 2008, je bila podpisana družbena pogodba o ustanovitvi podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) d.o.o. Podjetje, ki je nastalo iz dosedanjega projektnega koordinatorja izgradnje HE na spodnji Savi, Skupnega podviga, tvorijo družbe Holdin...