HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: 2007

17. 12. 2007
Kot je znano, je 28. avgusta 2007 HSE z Republiko Bolgarijo podpisal pogodbo o nakupu 100% oziroma 4.813.367 delnic državnih delnic Toplifikacije, d.d., Rousse, Bolgarija (TE-TO Rousse). Nakup je skladen s strateško usmeritvijo HSE postati eden izmed vodilnih trgovce...
7. 12. 2007
V Hidroelektrarni (HE) Zlatoličje so v okviru prenove namestili nov gonilnik. Gre za kar okrog 90 ton težak del nove turbine, ki so ga s pomočjo posebnega dvigala spustili v spodnji del turbinskega jaška Agregata 2. Njegova namestitev sodi med zahtevnejše in pomembne...
16. 11. 2007
V teh dneh, natančneje 18. novembra, mineva šestdeset let, od kar so slovenski strokovnjaki po priključitvi Primorske k Jugoslaviji v upravljanje prevzeli elektrarne v porečju Soče. Današnje Soške elektrarne Nova Gorica so sodobno, poslovno uspešno in razvojno naravn...
27. 10. 2007
Gradbišče HE Blanca si je v soboto  ogledal minister za finance dr. Andrej Bajuk. V sklop obiska je sodila tudi predstavitev projekta izgradnje HE na spodnji Savi, ki so jo pripravili v družbah JP Infra d.o.o. in HSE Skupni podvig, ki sta poleg MOP-a  sodelujoča part...
26. 10. 2007
V četrtek in petek, 25. in 26. oktobra 2007, je v Lipici potekala peta strateška konferenca skupine HSE. Poleg vodilnih strokovnjakov krovne in hčerinskih družb skupine sta se je tudi tokrat udeležila minister za gospodarstvo Republike Slovenije mag. Andrej Vizjak in...
15. 10. 2007
Mednarodna komisija za savski bazen si je ogledala HE Boštanj z že zgrajeno infrastrukturo. Svoj obisk so na gradbišču HE Blanca nadaljevali z ogledom predstavitve projekta celotne verige hidroelektrarn na spodnji Savi z vsemi pridobitvami in prednostmi, ki jih ta pr...
10. 10. 2007
Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes v okviru obiska Vlade na Koroškem na Hidroelektrarni (HE) Vuhred gostile ministra za obrambo, Karla Erjavca. Ministra je na tej tretji gornjedravski elektrarni sprejel direktor DEM ter HSE, Damijan Koletnik. Ob tej priložnost...
26. 9. 2007
Holding Slovenske elektrarne in slovenska podjetja za distribucijo električne energije – Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska - bodo meseca oktobra 2007 začela z razdeljevanjem  varčnih sijalk. Vsak gospodinjski od...
19. 9. 2007
Člani nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) so na današnji seji soglasno potrdili mag. Alojza Stano, glavnega direktorja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družbe za trgovanje in transport zemeljskega plina, za predsednika devetčlanskega nadzorneg...
31. 8. 2007
V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o., se je danes na svoji konstitutivni seji sestal nadzorni svet v novi sestavi. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Boris Novak, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dr. Žan J. Oplotnik. Tretji član nadz...
29. 8. 2007
Za HE Blanca, drugo  v verigi petih novih spodnjesavskih hidroelektrarn, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, podpisano 8. julija 2002, gradi HSE d.o.o., vodno, državno in lokalno infrastrukturo pa Javno podjetje...
28. 8. 2007
V torek, 28. avgusta 2007, je HSE z Republiko Bolgarijo podpisal pogodbo o nakupu 100% (oziroma 4.813.367 delnic državnih delnic) Toplifikacije, d.d., Rousse, Bolgarija. Nakup je skladen s strateško usmeritvijo HSE postati eden izmed vodilnih trgovcev z električno en...
28. 6. 2007
Prenova Hidroelektrarne (HE) Zlatoličje, največje hidroelektrarne v Sloveniji, ki proizvede skoraj 5 % vse slovenske energije, poteka v skladu z načrti. V soboto, 30. junija, bodo zaustavili 1. agregat, saj je treba zaradi dotrajanosti zamenjati generatorsko in turbi...
1. 6. 2007
Ministrovo za okolje in prostor je včeraj za predstavnike občin Selnica ob Dravi, Maribor in Pesnica pripravilo javno seznanitev o izbrani varianti za črpalno hidroelektrarno na reki Dravi (ČHE Kozjak) ter daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor. Gre za projekt, ki ima ...
17. 5. 2007
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je v četrtek, 17. maja 2007, po temeljitem preverjanju dalo Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. pozitivno mnenje k projektu nakupa bolgarske termoelektrarne in toplarne Rousse. S tem je bil storjen pomemben korak k nak...
9. 5. 2007
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. je na današnji 14. redni seji obravnaval letno poročilo družbe in skupine HSE za leto 2006 z revizijskima poročiloma in predlogom generalnega direktorja ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička. Revizijo računovods...
26. 4. 2007
V Termoelektrarni Šoštanj, kjer v sušnih mesecih proizvedejo tudi do polovico proizvedene električne energije v Sloveniji, bodo danes pozno ponoči za dva meseca zaradi remonta ustavili 5. blok. Na bloku, ki je lani od 3750 GWh proizvedene količine električne energije...
26. 4. 2007
Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes uspešno zaključile pogajanja za najugodnejšo ponudbo za izbor izvajalca del širitve odvodnega kanala HE Zlatoličje. Na pogajanja, ki jih je za družbo vodil HSE Invest, so bili povabljeni vsi ponudniki, ki so oddali tehnično s...
24. 4. 2007
Skladno s strateškimi usmeritvami pri privatizaciji slovenske elektroenergetike, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 84. redni seji dne 27.07.2006 in ki družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (v nadaljevanju: HSE) nalagajo odkup preostalih manjš...
12. 4. 2007
V Trbovljah so se danes sestali dr. Jože Zagožen, generalni direktor, in dr. Milan Medved, namestnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne, Marko Agrež, direktor Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki od leta 2007 posluje kot družba v okviru HSE, predstavn...
11. 4. 2007
Za celotno skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Dravske elektrarne Maribor (DEM) sta se danes v Mariboru uradno odprla nova centra vodenja HSE in DEM. Odprtje novih centrov predstavlja enega pomembnejših dogodkov v slovenskem elektrogospodarstvu in na današn...
10. 4. 2007
Strokovna izobrazba/poklic: VII. stopnja: tehnična, ekonomska ali druga ustrezna Potrebna znanja in izkušnje: - delovne izkušnje: 3 leta, - poznavanje tehnologije proizvodnje električne energije ter vodenja proizvodnje električne energije, - znanje angleškega ali ne...
15. 2. 2007
Kljub vedno večji liberalizaciji energetskega trga si DEM želi aktivnejše vloge pri upravljanju nacionalnega bogastva ter krepitev vloge nosilca gospodarskega razvoja. Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) je lansko leto, navkljub slabši hidrologiji, poslovala uspe...
30. 1. 2007
V zvezi z aktualnimi dogodki v Košarkarskem klubu (KK) Olimpija in z njimi povezanimi medijskimi poročanji, ki so neredko zavajajoča in ne prikazujejo celotne slike, želimo v HSE podati naslednja dejstva: HSE je zlati, torej drugi največji sponzor KK Olimpija in je ...