HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: 2005

28. 12. 2005
Ljubljana Nakup deležev manjšinskih družbenikov v družbah Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je pomemben korak h kapitalski konsolidaciji skupine HSE in  k enotnemu nastopu družb, ki skupino HSE sestavljajo V družbi Holding Slovensk...
22. 12. 2005
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2005 posloval v skladu z zastavljenimi strateškimi in poslovnimi cilji. Ocenjeni čisti dobiček krovne družbe za leto 2005 znaša 6 milijard SIT, čisti dobiček skupine pa 14 milijard SIT. Proizvodnja električne e...
19. 12. 2005
Maribor Dravske elektrarne Maribor (DEM) leto 2005 ocenjujejo kot poslovno zelo uspešno. Kljub slabši hidrologiji v prvi polovici leta so v DEM letošnji načrt proizvodnje električne energije izpolnili več kot 90-odstotno in poslovno leto končali z dobičkom. Poleg ne...
16. 12. 2005
Velenje V Premogovniku Velenje so v letu 2005 odkopali 3.940.000 ton premoga in tako za proizvodnjo električne energije prodali 42.800 TJ (terajoulov) primarne energije. Posebej so zadovoljni, da so odkopavali premog visoke kakovosti, in sicer z vrednostjo 10,7 GJ n...
16. 12. 2005
Maribor V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o. se je danes prvič sestal novi nadzorni svet. Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Igor Marinšek, za namestnika nadzornega sveta pa Aleksander Brunčko. Tretji član nadzornega sveta ostaja Bojan Majhenič,...
12. 12. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je 5. decembra zaposlil še 30 pripravnikov in s tem izpolnil letošnjo nameravano število 70 novih zaposlitev. Aprila je namreč delo v Premogovniku že dobilo 40 pripravnikov. Vsi novo zaposleni so Premogovnikovi štipendisti, so pa kvalific...
2. 12. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je prvo podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat učečega se podjetja po standardu USP S-10. Izdal ga je Inštitut za razvoj učečega se podjetja in bo podjetju svečano izročen 2. decembra ob praznovanju dneva sv. Barbare. Premogovni...
1. 12. 2005
Maribor Na današnji skupščini Dravskih elektrarn Maribor, hčerinske družbe HSE, sta bila za nova člana v nadzornem svetu družbe imenovana Igor Marinšek, vodja mariborske poslovne enote Adriatica in član nadzornega sveta NLB, in Aleksander Brunčko, direktor podjetja ...
22. 11. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je bil letos drugo leto zapored med dobitniki priznanja TOP 10, ki ga organizira GV Izobraževanje. Podeljujejo ga podjetjem, ki sistematično investirajo v znanje in skrb za izobraževanje zaposlenih, in ki izkazujejo prepletenost izobražev...
17. 11. 2005
Maribor Člana tričlanskega nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, (DEM), d.o.o., Jasna Kalšek in Bojan Majhenič sta se na današnji 14. redni seji nadzornega sveta DEM seznanila z odstopno izjavo predsednice Mojce Veljkovič. Ob odstopu je Mojca Veljkovič poved...
14. 11. 2005
Ljubljana V ponedeljek, 14. novembra, so bili pri gradnji HE na spodnji Savi zabeleženi trije pomembni mejniki: sinhronizacija agregata 1 na HE Boštanj, položitev temeljnega kamna za HE Blanca in podpis protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji obvozni...
17. 10. 2005
Velenje Letos, ko Premogovnik Velenje praznuje 130-letnico svojega delovanja, so se v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju odločili obiskovalcem na posebni razstavi prikazati zgodovino tega najmlajšega slovenskega premogovnika. Za odprtje nove razstave so izbra...
30. 9. 2005
Ljubljana 29. in 30. septembra 2005 je potekala tretja strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili vodilni in vodstveni kadri družb v skupini. Na njej je bilo največ pozornosti namenjene osvetlitvi stanja slovenskega trga z električno energijo, pregledu ...
27. 9. 2005
Sevnica Danes je bilo na HE Boštanj izvedeno prvo vrtenje prvega agregata z vodnim natokom. Zanj so bili opravljeni vsi predhodni testi na strojni in elektro opremi. Včeraj je bil opravljen tudi interni tehnični pregled, ki je preveril vso ustrezno dokumentacijo in ...
29. 8. 2005
V ponedeljek, 29. avgusta 2005, je bila prva redna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katerega je Vlada Republike Slovenije 22. julija 2005 za dobo štirih let imenovala mag. Andreja Vizjaka, Francija Bogoviča, Franca Ervina Janežiča, Janeza ...
24. 8. 2005
Velenje Danes je bila v Premogovniku Velenje 9. redna seja skupščine delničarjev. Ti so se seznanili z letnim in konsolidiranim poročilom družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta v preveritvi letnega poročila. Skupščina je potrdil...
18. 8. 2005
Maribor Člani nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o (DEM) so na današnji seji podali soglasje k podpisu pogodbe za dobavo generatorjev z vzbujalnim sistemom za prenovo HE Zlatoličje. Postopek izbire je vodila posebna komisija, med tremi ponudniki...
25. 7. 2005
Nova Gorica Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., članica skupine HSE, je danes v Kanalu ob Soči podpisala pogodbo z izvajalci glavnih gradbenih del in dobavitelji turbinske in generatorske opreme za črpalno hidroelektrarno Avče. Za gradbena dela je bil izbran...
20. 7. 2005
Maribor Direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM) Danilo Šef in direktor podjetja Litostroj E.I. Jože Jaklin sta danes podpisala pogodbo za dobavo turbin in pomožne strojne opreme za HE Zlatoličje, katere prenova bo potekala med leti 2007 in 2009. S t...
1. 7. 2005
Ljubljana Danes je bila na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) izvršena primopredaja poslov novemu generalnemu direktorju družbe dr. Jožetu Zagožnu, ki je bil na to funkcijo imenovan s sklepom nadzornega sveta 25. maja 2005. V prihodnjih tednih se bo novi gen...
29. 6. 2005
Velenje V Velenju bo to soboto, 2. julija, ob 18. uri na mestnem stadionu potekal 45. skok čez kožo in tudi letos bo slavil tradicijo, znanje in pripadnost zaposlenih. V tem šolskem letu je v Šolskem centru Velenje končalo izobraževanje 12 rudarjev, 23 rudarskih teh...
28. 6. 2005
Velenje Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje so v Premogovniku Velenje v juniju v dveh delih opravljali certifikacijsko presojo sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001:1999. Vodja presoje je bil Dušan Zorc, vse aktivnos...
14. 6. 2005
Ljubljana Aktiv novinarjev v podjetjih in zavodih pri Društvu novinarjev Slovenije je letos že petič izbral najboljše interno glasilo podjetij in zavodov v Sloveniji. Nagrado Zlato pero 2004-2005 je prejelo glasilo Leka Kolektiv,  Energija, časopis skupine HSE, pa j...
9. 6. 2005
Ljubljana Častni gost na slovesnosti je bil minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je desetim količinsko največjim kupcem Modre energije glede na predviden letni odjem (Krka d.d., Skupina Viator Vektor d.d., G-M&M d.o.o., Elektroinštitut Milan Vidmar, BSH H...
8. 6. 2005
Velenje V Šaleški dolini se začenjajo letošnje prireditve ob dnevu rudarjev, 3. juliju, ki bo letos tudi v znamenju 130-letnice velenjskega premogovnika. Prva prireditev, odprtje razstave del, ustvarjenih v 26. srečanju ex-tempore, bo to soboto, 11. junija, ob 19. u...
6. 6. 2005
Velenje V Šaleški dolini se začenjajo letošnje prireditve ob dnevu rudarjev, 3. juliju. Praznik rudarjev bo tokrat imel še večjo težo, saj bo letos potekal tudi v znamenju 130-letnice velenjskega premogovnika. Osrednja prireditev, 45. skok čez kožo bo v soboto, 2. j...
25. 5. 2005
V sredo, 25. maja 2005, je nadzorni svet HSE za novega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. imenoval dr. Jožeta Zagožna, enega od dveh kandidatov, ki sta se prijavila na razpis. Dr. Jože Zagožen bo funkcijo nastopil 1. julija 2005.
20. 5. 2005
Maribor Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM)  je zaključila prenovo verige gornjedravskih elektrarn. S posodobitvijo vseh šestih hidroelektrarn (HE): HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala in HE Mariborski otok je družba optimalno izkoristila go...
26. 4. 2005
Maribor V petek, 22. aprila 2005, je družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM), sklenila pogodbo za nakup male hidroelektrarne (MHE) Ceršak s prodajalcema Palomo tovarno lepenke Ceršak, d.d., in Palomo - Horgen tovarno higienskih papirjev, d.o.o. Predpogodba z...
20. 4. 2005
Velenje V Premogovniku Velenje so danes s svečanostjo sklenili akcijo Inovator leta in med štiridesetimi inovatorji izbrali tri najboljše. Prvo mesto in naslov inovator leta je pripadlo Dragu Kotniku, ki je prijavil 16 idej, od tega osem samostojno, druge pa s soavt...
18. 4. 2005
Velenje V tretji delovni izmeni v petek ponoči, 15. aprila, se je količina do sedaj odkopanega premoga v velenjskem premogovniku zaokrožila na številki 200 milijonov ton. Ko se je pred 130 leti začelo pridobivanje premoga v Šaleški dolini, se nihče ni zavedal, na ka...
14. 4. 2005
Maribor Od maja 1918, ko je prvi agregat hidroelektrarne Fala oddal v omrežje prve kilovatne ure (KWh) električne energije, pa vse do danes, so Dravske elektrarne Maribor (DEM) proizvedle skupaj 110 milijard kilovatnih ur električne energije. Za primerjavo, gre za k...
13. 4. 2005
Maribor Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes znova potrdile družbeno odgovornost do lokalne skupnosti, v kateri delujejo. Potem ko so v lanskem letu na področju zdravstva donirale kar 20 milijonov tolarjev za ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru, so svoj...
8. 4. 2005
Ljubljana Od včeraj dalje deluje nova spletna stran www.modri-jan.si, namenjena otrokom in mladostnikom. HSE jo je zasnoval s ciljem izobraževanja o električni energiji (na spletni strani so odgovori na vprašanja  o tem, kako nastaja, kakšna je njena zgodovina, kako...
1. 4. 2005
Velenje V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju so danes sprejeli 155.555 obiskovalca in ga nagradili s praktičnim darilom. S košaro dobrot so presenetili štiričlansko družino Grgič iz Zagreba. Željka Grgič je v muzeju že bila s sindikatom svojega podjetja INA: ...
30. 3. 2005
Nova Gorica Gradnja prve slovenske črpalne hidroelektrarne Avče, ki se je začela že lani, se letos pospešeno nadaljuje. V teh dneh se intenzivno  izvajajo  pripravljalna dela, s katerimi bo družba Primorje d.d. iz Ajdovščine uredila dostopne ceste in gradbiščne plat...
30. 3. 2005
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne je v sodelovanju z otroškima revijama Ciciban in Cicido v mesecu marcu izvedel nagradni likovni natečaj na temo »Elektrika in voda«. Z njim so želeli spodbuditi otroška razmišljanja o obnovljivih virih energije. K ustvarjanju n...
24. 3. 2005
Ljubljana Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. mag. Drago Fabijan je na današnji seji nadzornega sveta družbe podal predlog za sporazumno odpoved s funkcije generalnega direktorja družbe in odpoved pogodbe o zaposlitvi s 30. junijem 2005. Nadzorni...
18. 3. 2005
Maribor S pomladjo dobiva dom na novem gnezditvenem otoku na Ptujskem jezeru navadna čigra, v Sloveniji kritično ogrožena ptica selivka. Projekt so izvedle Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM), v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije...
1. 2. 2005
Medvode V torek, 1. februarja 2004, je bila v HE Medvode slavnostna sinhronizacija obnovljenega agregata št.2. Agregat je, ob prisotnosti številnih gostov - predstavnikov izvajalcev in poslovnih partnerjev družbe  Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL), zagnal min...
1. 2. 2005
Krajani Šoštanja so konec leta 2004 ponovno poročali o povečanju pojavov tresenja tal. V Premogovniku Velenje se zavedajo, da je to za prebivalce moteče, vendar ni nevarno. Meja človeške zaznave se namreč začne že pri 0.1 mm/s, vendar je to daleč od dopustnih meja.Po...
28. 1. 2005
Velenje V Premogovniku Velenje bodo tudi letos, kljub sicer tri odstotnemu zmanjševanju števila zaposlenih, pretežno z upokojevanjem, zaposlili 70 pripravnikov. Prvih 40 že v začetku aprila. Poklicna in tehniška rudarska šola Šolskega centra Velenje je edina slovens...
27. 1. 2005
Maribor Revija Mariborčan je letos že osmič po vrsti pripravila izbor naj posameznikov podjetij in dogodkov minulega leta v mestu ob Dravi. Dravske elektrarne Maribor, ki so bile nominirane v kategoriji Naj mariborska velika podjetja, so po izboru novinarjev postale...
27. 1. 2005
Ljubljana Odziv kupcev na nov produkt HSE, Modro energijo, je dober. Do 21. januarja 2005 je bilo podpisanih 522 pogodb. Skupna prodana količina Modre energije na letni ravni je bila do  21.01.2005 skoraj 19  tisoč kWh.  Približno 30 odstotkov kupcev se je odločilo ...
27. 1. 2005
Velenje Premogovnik Velenje je izpolnil prvo obljubo, ki jo je dal na nedavnem srečanju s krajani Šoštanja, na katerem so govorili o ponovnem zaznavanju tresenja tal. Od danes lahko prizadeti krajani svoja opažanja v zvezi s tresenjem tal sporočijo na brezplačno tel...
11. 1. 2005
Velenje V Premogovniku Velenje so v letu 2004 odkopali skoraj 4,2 milijona ton premoga, kar je bilo 2 odstotka več, kot so načrtovali, pomembneje pa je, da je bila kakovost odkopanega premoga boljša, kot je dolgoletno povprečje, in tako so poslovno leto po več letih...
10. 1. 2005
Velenje Muzej premogovništva Slovenije je lani obiskalo skoraj 29.000 obiskovalcev, od tega 3.214 tujcev. To je največje število tujih obiskovalcev od odprtja muzeja leta 1999, skupno pa je muzej doslej obiskalo že več kot 150.000 obiskovalcev. V muzeju so lani odpr...