HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: 2004

22. 12. 2004
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2004 dosegel zastavljene poslovne cilje in ohranil vodilni položaj proizvajalca in trgovca z električno energijo v Sloveniji. Proizvodnja družb, ki sestavljajo skupino HSE (Dravske elektrarne Maribor, Savske el...
17. 12. 2004
Velenje V petek, 17. decembra 2004, so se družbeniki TRC Jezero sestali na skupščini družbe, na kateri so potrdili vstop novega družbenika BTC d.d, Ljubljana, ki je v družbo vstopil z enakim deležem, to je 16,6 odstotnim, kot ostali družbeniki. Ti so Premogovnik Ve...
16. 12. 2004
Maribor V iztekajočem se letu 2004 so Dravske elektrarne Maribor (DEM), v omrežje oddajo približno četrtino vse proizvedene slovenske električne energije, poslovale uspešno in bodo poslovno leto zaključile z dobičkom.  Načrtovana proizvodnja električne energije, ta ...
14. 12. 2004
Boštanj Na gradbišče HE Boštanj je v noči s petka na soboto (10. - 11. decembra 2004) prispel predvodilnik za 1. agregat te elektrarne.  Gre za skupno približno 60 ton težko varjeno kovinsko konstrukcijo velikih dimenzij, ki so jo izdelali v ljubljanskem Litostroju....
6. 12. 2004
Nova Gorica Z današnjim slavnostnim podpisom pogodbe o začetku pripravljalnih del, so praktično stekla dela na izgradnji prve slovenske črpalne hidroelektrarne Avče. Pogodbo sta podpisala direktor Soških elektrarn Nova Gorica d.o.o. Vladimir Gabrijelčič in generalni...
3. 12. 2004
Kidričevo Danes je bila podpisana pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, Plinsko parna elektrarna d.o.o., Kidričevo, ki bo načrtovala gradnjo 800 MW plinsko-parne elektrarne v Kidričevem. Lastniki družbe so Holding Slovenske elektrarne d.o.o. – HSE (4...
15. 11. 2004
Ljubljana 11. in 12. novembra 2004 je v Ribnem pri Bledu potekala 2. strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili direktorji družb skupine HSE skupaj s strokovnimi sodelavci, ki so vključeni v realizacijo zastavljenih ciljev po družbah. Častni gost strate...
11. 11. 2004
Maribor V četrtek, 4. novembra 2004, so bili opravljeni zadnji preizkusi po zamenjavi navitja v generatorju št. 3 v HE Vuhred, ki ga je bilo treba zamenjati zaradi neustrezne izvedbe statorskih palic, ker so povzročale preveliko segrevanje generatorja. Zaradi tega s...
15. 10. 2004
Maribor Direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Danilo Šef in direktor HSE Invest Vili Vindiš sta v petek, 15. 10. 2004, podpisala pogodbo za izvajanje inženiring storitev pri prenovi HE Zlatoličje, jezu Melje in izgradnji male HE (mHE) Melje. V DEM načrtujejo, d...
6. 10. 2004
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi podjetji zasnoval blagovno znamko Modra energija (http://www.modra-energija.si) Modra energija je električna energija, proizvedena izključno iz obnovljivih in naravi prijazn...
1. 10. 2004
Ljubljana Pripravili smo  oktobrsko številko časopisa skupine HSE Energija. Med aktualnimi dogajanji v njej predstavljamo fotoreportažo postavitve temeljnega kamna črpalne HE Avče ter intervju z Antonom Koseljem, vodjo HE Moste. (iz intervjuja:" Projekt sanacije i...
14. 9. 2004
Velenje V prostorih Premogovnika Velenje je bila danes podpisana 10-letna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med Premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom Slovenske elektrarne. Pogodba ureja medsebojna razmerja med...
8. 9. 2004
Velenje Predsednik uprave BTC, d.d. Jože Mermal in direktor Premogovnika Velenje dr. Evgen Dervarič bosta danes v Velenju podpisala pismo o nameri za izgradnjo Vodnega mesta Velenje na območju TRC Jezero. Vodno mesto, zasnovano kot vodni park s ponudbo sveta dožive...
25. 8. 2004
Maribor Hidroelektrarna (HE) Vuhred, tretja v verigi elektrarn na Dravi, bi morala konec avgusta pričeti obratovati prenovljena s povečano močjo za 25 %, kar bi pomenilo za ca. 10 % večjo proizvodnjo. Prvo vrtenje zadnjega prenovljenega agregata, to je agregat št. 3...
15. 6. 2004
Maribor V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), d.o.o.,  se je v ponedeljek, 14. junija 2004, prvič sestal novi nadzorni svet, ki ga sestavljajo predstavnica Holdinga Slovenske elektrarne Mojca Veljkovič (izvoljena za predsednico nadzornega sveta), predstavnica Republ...
9. 6. 2004
Ljubljana Z današnjim dnem je začela delovati prenovljena spletna stran HSE, ki je nastala v sodelovanju z agencijo AV Studio. Cilj vsebinske, strukturne in funkcionalne prenove je bil narediti spletno stran informacijsko bogatejšo in uporabniku prijaznejšo. Tako so...
3. 6. 2004
Sevnica V petek, 14. maja 2004, je HSE v Sevnici odprl novo poslovno enoto. PE Sevnica je njegova četrta poslovna enota – poleg mariborske, velenjske in novogoriške. Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, je ob tej priložnosti povedal, da je odprtje nove poslov...
23. 4. 2004
Predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, Skupnega podviga pri izgradnji HE na Spodnji Savi in družbe NIVO, gradnje in ekologija d.d., so danes podpisali pogodbo o izvedbi gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Boštanj (LOT A3). Družba NIVO, gradnje in ekologij...
21. 4. 2004
Straše V prostorih Hidroelektrarne Zlatoličje je vodstvo Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o. (DEM), danes pripravilo novinarsko konferenco ob njeni 35. obletnici. Hidroelektrarna (HE) Zlatoličje je bila prva kanalska elektrarna v takratni Jugoslaviji, o njeni pomembn...
7. 4. 2004
Maribor V upravni stavbi Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) je danes potekala redna skupščina družbe, ki je bila napovedana na seji nadzornega sveta DEM 17. marca 2004. Seje se je udeležil predstavnik večinskega družbenika Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). DEM so...
7. 4. 2004
Ljubljana Danes se je s podpisom družbeniške pogodbe med Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), Savskimi elektrarnami Ljubljana (SEL) in Soškimi elektrarnami Nova Gorica (SENG) zaključil postopek dokapitalizacije družbe HSE Inves...
31. 3. 2004
Ljubljana HSE ima od 31. marca 2004 nove telefonske in telefaks številke, in sicer: T: (01) 47 04 100 F: (01) 47 04 101
17. 3. 2004
Maribor Člani nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., so se v sredo, 17. marca 2004, sestali na seji nadzornega sveta. Ta je potekala na sedežu Dravskih elektrarn Maribor (DEM), med drugim pa je bil sprejet tudi sklep o preoblikovanju nadzornega sveta. ...
16. 2. 2004
Maribor Revizijska komisija, sestavljena iz članov skupine HSE, Dravskih elektrarn Maribor (DEM), poročevalcev z Mariborske fakultete in Turbo inštituta, je v četrtek, 12. februarja 2004, opravila revizijo idejnih rešitev in predinvesticijske zasnove za črpalno hidr...
5. 2. 2004
Ljubljana Danes je bila v prostorih Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) v Ljubljani ustanovna skupščina RECS Slovenija - nacionalnega odbora RECS International, mednarodne organizacije, ki razvija in vzdržuje Sistem za trgovanje s certifikati energije iz obnovljivih...
30. 1. 2004
Maribor Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v znamenju novih razvojnih možnosti in intenzivne prenove. Med večje projekte prenove spada tudi prenova agregatov v HE, s čimer bo neposredno povečana konična moč ter posledično tudi proizvodnja elektroenergetskega sistem...
20. 1. 2004
Velenje Leto 2003 bo v zgodovini Premogovnika Velenje zapisano kot posebno: zelo zahtevno, težko, a tudi uspešno. Delovni načrt je za lani predvideval odkop 3,750 milijona ton premoga, ob tem pa naj bi konec leta pridelali 2,7 milijarde SIT izgube. Pomanjkanje elekt...
16. 1. 2004
Maribor V četrtek, 15. 1. 2004, so v hidroelektrarni Ožbalt izvedli prvo vrtenje obnovljenega agregata 2, ki je skupno 13. obnovljen agregat v verigi Dravskih elektrarn Maribor od Dravograda do Formina oziroma 4. prenovljen agregat v sklopu druge faze prenove. V prv...
13. 1. 2004
Maribor Dravske elektrarne Maribor so v novo leto vstopile zelo delavno: prenovile so celostno grafično podobo podjetja, uspešno je bil izveden pregled drugega obnovljenega agregata  HE Vuhred, ob koncu decembra pa ob nenadni okvari agregata HE Zlatoličje opravljen ...
3. 1. 2004
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v letu 2003 posloval uspešno in ostal največji proizvajalec in trgovec z električno energijo v Sloveniji. Družbe, ki HSE sestavljajo – Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gori...