HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: 2002

22. 11. 2002
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, in konzorcij GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor / GIZ GRADIS Ljubljana, sta danes podpisala pogodbo o izvedbi pripravljalnih del za HE Boštanj. Podpis te pogodbe po...
19. 11. 2002
Ljubljana Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v torek, 19. novembra 2002, z družbo Treibacher Schleifmittel podpisal triletno pogodbo o prodaji električne energije. To je prva dolgoročna pogodba, ki jo je HSE sklenil s katerim od kupcev, in hkrati tudi prva pogodb...
18. 11. 2002
Ljubljana V petek, 15. novembra 2002, je Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, pridobil gradbeno dovoljenje za 1. fazo gradnje hidroelektrarne Boštanj, ki predvideva izkop gradbene jame in utrditev obrežja na lev...
6. 11. 2002
Ljubljana V sredo, 6. novembra 2002, je poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, koncesionarja za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, sprejelo sklep o izbiri izvajalca pripravljalnih del za HE Boštanj, prve v verigi petih bodočih hidroelektrarn. Pripra...
25. 10. 2002
Brestanica V Termoelektrarni Brestanica, eni od družb Holdinga Slovenske elektrarne, je bil v tem mesecu zaključen prvi redni letni remont novih, 114 MW plinskih blokov 4 in 5. Remont je bil zaključen uspešno in pred predvidenim rokom, zato je imel energetski sistem...
16. 10. 2002
Ljubljana Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je na današnji seji obravnaval zahtevo avstrijskega elektropodjetja Verbund AG za odkup 35 - odstotnega deleža v podjetju Sava d.o.o. in dokumentacije za izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, za katero...
16. 10. 2002
Velenje Danes se je sestal nadzorni svet Premogovnika in za mandatno obdobje 2002 do  2006 imenoval za direktorja Premogovnika dr. Evgena Dervariča, univ.dipl.inž.rudarstva Dr. Dervarič se je rodil leta 1958 v Postojni. Kot štipendist premogovnika se je po zaključen...
14. 10. 2002
Ljubljana Danes se je iztekel rok za oddajo ponudb za izvedbo pripravljalnih del za HE Boštanj, ene od petih bodočih hidroelektrarn na spodnji Savi, za katerih izgradnjo je, skladno z julija letos podpisano koncesijsko pogodbo, zadolžen Holding Slovenske elektrarne....
16. 9. 2002
Ljubljana Na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne je bila danes ustanovna seja novega nadzornega sveta družbe. Predsednik nadzornega sveta je postal mag. Djordje Žebeljan, državni sekretar na ministrstvu za okolje, prostor in energijo, namestnik predsednika nadzorne...
10. 9. 2002
Ljubljana Aktivnosti, povezane z izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn – nosilec projekta je družba Holding Slovenske elektrarne – potekajo po načrtu. Izgradnja prve v verigi hidroelektrarn, HE Boštanj, se bo, tako kot določa koncesijska pogodba za izkorišča...
5. 9. 2002
Ljubljana, Maribor Nadzorni svet Dravskih elektrarn Maribor, ene od osmih družb Holdinga Slovenske elektrarne, je na današnji seji soglasno sprejel predlog direktorja Ivana Kralja za sporazumno prekinitev delovnega razmerja zaradi odhoda v pokoj. Na njegovo mesto je...
29. 8. 2002
Maribor Danes je bila v Mariboru izredna in hkrati ustanovna seja novega nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, ene od družb Holdinga Slovenske elektrarne. Dravske elektrarne Maribor so tako zadnja od družb holdinga, kjer je v nadzornem svetu večinski lastnik ...
15. 7. 2002
Ljubljana V teh dneh mineva leto dni od ustanovitve družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki združuje Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarno Brestanica, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velen...
8. 7. 2002
Ljubljana, Vrhovo Predstavnik vlade mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, kot koncendent, ter predstavniki koncesionarja, mag. Drago Fabijan, predsednik poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne, Ladislav Tomšič, direktor za tehnično področje H...