HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Ali ste vedeli?

Pri projektu Modri Jan je sodelovalo skoraj 400 osnovnih šol in vrtcev in več kot 8.000 otrok.

Modri Jan

Modri Jan je eden izmed projektov, ki so zaživeli zahvaljujoč Holdingu Slovenskih elektrarn in Modremu skladu. Glavni cilji Modrega Jana so okoljevarstveno osveščanje otrok, izobraževanje o obnovljivih virih energije ter o naravi in skrbi za njeno ohranjanje.

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Električni vodi

8.492 GWh je rekordna letna proizvodnja električnie energije družb v skupini HSE. 69 turbin letno proizvede 4.460 GWh električne energije iz vodnih virov, dve termoelektrarni s 4 bloki in 4 plinskimi turbinami pa proizvedeta 3.969 GWh električne energije.

Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Električna energija

69 vodnih turbin, z maksimalno močjo 998 MW, vseh pretočnih in akumulacijskih hidroelektrarn v skupini HSE letno proizvede manj energije, kot dve termoelektrarni s 4 bloki in 4 turbinami in maksimalno močjo 851 MW.

Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Vodna elektrarna

Zaradi velike vodnatosti in velikega padca je na reki Dravi več hidroelektrarn: osem v Avstriji, devet v Sloveniji: Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok, Melje, Zlatoličje in Formin (na kanalu) in še dve na Hrvaškem. Prva in zadnja hidroelektrarna na slovenskem ozemlju imata akumulacijsko jezero, ostale elektrarne v verigi pa so pretočne, tako da lahko prva elektrarna z vodo napaja vse ostale.

Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Termo elektrarna

Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino energije v Sloveniji, v kriznih obdobjih pa lahko je  lahko proizvede celo več kot polovico. TEŠ s 488 zaposlenimi,  proizvede letno 3.946 GWh električne energije. Termoelektrarno sestavljajo trije bloki in dve plinski turbini, celotna moč elektrarne pa znaša 687 MW.

Skupina HSE proda 49 % električne energije na domačem trgu in 51 % na tujih trgih.

Energija

7.921 GWh proizvedene energije letno HSE proda na slovenskem trgu,  na tujem pa proda kar 8.068 GWh. Skupina HSE je leta 2010, v primerjavi z  letom 2009, povečala prodajo električne energije v tujini za 72 % in prvič v zgodovini družbe presegla 51 % prodane energije v tujini.