HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več
Portal porabi manj

Pozitivna energija - portal učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Energija si

Učinkovitost cenimo pri delu, ki ga opravljamo, pri reševanju težavnih situacij, s katerimi se vsak dan srečujemo, pri športu … Skratka pri vsem, česar se lotimo. Da smo pri tem uspešni in učinkoviti, potrebujemo vitalno energijo.

Energija je v vsakem od nas. Potrebujemo jo za življenje, opravljanje dela, za zabavo ali druženje, ob tem pa potrebujemo tudi različne zunanje vire energije, ki omogočajo razsvetljavo, ogrevanje, hlajenje, delovanje električnih in elektronskih naprav, prevoz, itd. Takšna je gotovo tudi električna energija, brez katere si danes pravzaprav ne znamo več predstavljati življenja. Kako zelo odvisni smo od nje, se običajno zavemo šele, ko nam je zmanjka. 

Ali smo pri ravnanju z energijo učinkoviti? Se zavedamo njenega pomena in ali znamo pravilno ravnati z njo? Prav temu je namenjena kampanja »Energija si, bodi učinkovit«.

Sinergija

Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« si prizadeva postopno spreminjati potratne potrošniške navade, to pa je mogoče doseči le z dolgotrajnejšim – tudi večletnim delovanjem. Da bi lahko zagotovili trajen potek raznovrstnih aktivnosti, ki promovirajo energetsko učinkovite izdelke, tehnologije in druge možnosti energetske učinkovitosti, je upravljalec kampanje agencija Informa Echo k sodelovanju pritegnil vrsto slovenskih organizacij in podjetij.

Tako je na pobudo agencije Informa Echo nastala Mreža poslovno-družbene koristnosti Sinergija (ali kratko mreža Sinergija), ki predstavlja organizirano, neinstitucionalizirano obliko vzajemnega sodelovanja pravnih oseb, ki želijo s svojim družbeno odgovornim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe.

Zanimive vsebine

Avtomobile bomo postopoma zamenjali za Ekomobile
Avtomobile bomo postopoma zamenjali za Ekomobile
Ekomobil je avtomobil, motorno kolo ali katero koli prevozno sredstvo, ki ga poganja gorivo pridobljeno iz obnovljivih virov energije in ozračja ne obremenjuje z izpusti CO2 ter prašnimi delci.
Več
Plačam kolikor porabim
Plačam kolikor porabim
Informacijsko kampanjo »Plačam kolikor porabim« je spodbudilo Ministrstvo za gospodarstvo, da bi pospešilo pravilno uvajanje delitve in obračunavanja stroškov za ogrevanje po dejanski porabi.

Več