HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več
Portal porabi manj

Ekomobil

Avtomobile bomo postopoma zamenjali za Ekomobile

Ekomobil je avtomobil, motorno kolo ali katero koli prevozno sredstvo, ki ga poganja gorivo pridobljeno iz obnovljivih virov energije in ozračja ne obremenjuje z izpusti CO2 ter prašnimi delci, obenem pa povzroča veliko manj hrupa kot prevladujoča motorna vozila, ki jih poganjajo fosilna goriva. Z dolgoročno zastavljeno akcijo, poimenovano Ekomobil, namerava Holding Slovenske elektrarne (HSE) spodbujati okolju prijazno mobilnost, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Ekomobil
Polnilna postajaPromet je poleg industrije in energetike eden največjih povzročiteljev izpustov emisij CO2. Vzrok onesnaževanja je predvsem množična uporaba fosilnih goriv. Slovenija se zavzema, da bi s pripravo strategije za boj proti podnebnim spremembam do leta 2020 zmanjšala emisije CO2 za 30 odstotkov. Uresničitev tega zahtevnega cilja je odvisna od številnih sprememb, zato bo potrebno usklajeno sodelovanje na vseh področjih poslovanja in življenja.

Preko kampanje »Energija si, bodi učinkovit«, ki je nastala na pobudo HSE, že vrsto let potekajo usklajena prizadevanja v smeri učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki so se jim pridružila številna podjetja in ustanove. V nadaljnjih korakih naj bi akcija povezala ključne udeležence, ki jim je skrb za okolje poslanstvo, energija iz obnovljivih virov in okolju prijazna mobilnost pa poslovna priložnost.

Zaradi navedenih prioritetnih razlogov in po zaslugi večletnega uspešnega delovanja kampanje »Energija si, bodi učinkovit« so akcijo Ekomobil že v prvem koraku podprli Služba Vlade RS za podnebne spremembe, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za promet in Eko sklad.

Cilji akcije Ekomobil so predvsem:

  • Informiranje in spodbujanje, potencialnih uporabnikov in kupcev električnih ter drugih okolju prijaznih vozil.
  • Podpora enotnemu sistemu informacijske in tehnične infrastrukture, za polnjenje baterijskih električnih vozil.
  • Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, pri izbiri in uporabi prevoznih sredstev ter s tem zmanjšanje porabe fosilnih goriv, emisij ter  koncentracijo prašnih delcev predvsem v mestih.
  • Povezati in usklajevati ključne udeležence  pri razvoju okolju prijazne mobilnosti in omogočiti promocijo ekološko osveščenih udeležencev v akciji.

Služba Vlade RS za podnebne spremembe, HSE, Elektro Maribor in Dravske elektrarne Maribor so podpisali pismo o nameri za sodelovanje v demonstracijskem projektu postavitve polnilnih mest za baterijska električna vozila.

Spremembe tehnologij in navad v smeri okolju prijazne mobilnosti bodo postopne. Zato je podpora in sodelovanje državnih ustanov in podjetij ključnega pomena, da s skupnimi prizadevanji dosežemo čim več sinergijskih učinkov v smeri varovanja okolja. Raziskava REUS 2010 pa je med drugim pokazala, da je 12 odstotkov slovencev že razmišlja o možnosti nakupa električnega vozila. Vse več je tudi hibridnih vozil, ki za enkrat omogočajo večjo fleksibiilnost. Med proizvajalci se je začela resna tekma kdo bo ponudil boljšo različico okolju prijaznega vozila, kar bo pospešilo tehnološki razvoj in postopoma omogočilo sprejemljivejše cene. Za nakup takšnega vozila pa je možno pridobiti tudi finančne subvencije, ki jih dodeljuje Eko sklad.

Več infomracij o eko-avtomobilih najdete na povezavi http://www.pozitivnaenergija.si/ekomobil