HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Projekti

Poraba električne energije doma in po svetu stalno narašča. Zato že od ustanovitve dalje iščemo vedno nove, dodatne projekte in naložbe, s katerimi bomo zagotovili varno, zanesljivo, konkurenčno in okolju prijazno dolgoročno oskrbo Slovenije z električno energijo. Zavedamo se namreč,

 • da so od kakovosti električne energije odvisni naši kupci,
 • da je potrebno pri proizvodnji električne energije zagotoviti optimalno izrabo domačih virov in s tem zmanjšati uvozno odvisnost,
 • da je potrebno širiti poslovanje in se aktivno vključevati na skupni evropski in mednarodni trg in s tem iskati vire, ki bodo nadomestili vrzel v domači oskrbi, tudi zunaj meja Slovenije,
 • da se dobra učinkovitost doseže le z dobro izrabo primarnih virov, zato nenehno sledimo tehnološkemu razvoju in posodobitvi proizvodnih naprav,
 • da se doseže visoko stopnjo zanesljivosti v dobavi le s primerno razpršitvijo virov,
 • da je potrebno ves čas skrbeti za razvoj novih virov in znanja.

Skupina HSE v skladu s sprejeto dolgoročno strategijo izvaja številne aktivnosti v podporo novim investicijskim projektom na področju proizvodnih virov. Načrtovane naložbe in tiste, ki so v teku, so namenjene posodabljanju obstoječih termoenergetskih in hidroenergetskih zmogljivosti ter izgradnji novih energetskih objektov, s katerimi se bo že danes dobro strukturo virov za proizvodnjo električne energije le še nadgradilo. Pri tem v skladu z zahtevami evropske energetske politike HSE zasleduje naslednje pomembne cilje:

 • povečanje deleža obnovljivih virov energije,
 • uporabo novih tehnologij pri izrabi fosilnih goriv,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • povečanje energetske učinkovitosti,
 • trajnostna, okolju prijazna raba virov,
 • iskanje in izkoriščanje investicij v tujini.

Izvajanje razvojnih aktivnosti, ki sledijo usmeritvam domače in evropske energetske politike ter ustrezajo kriterijem trajnostnega razvoja, zagotavlja uspešnost poslovanja skupine HSE danes in v prihodnje. HSE aktivno sledi tudi politiki enotnega evropskega trga z električno energijo ter prizadevanjem za globalni mednarodni dogovor v boju proti podnebnim spremembam.

Povečanje zunanje vloge EU na področju varnosti, razvoja in gospodarskih odnosov na Zahodnem Balkanu ter krepitev regionalnega sodelovanja na področju energetike je prav tako strateškega pomena ne samo za EU in Slovenijo kot njeno članico, ampak tudi za HSE, katerega širitev na trge JV Evrope je eden izmed strateških ciljev.