HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Pomembni dogodki v zgodovini skupine

 • Leto 2001 - ustanovitev

  Ustanovitev

  Vlada Republike Slovenije je 26. julija 2001 sprejela Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE d.o.o.

  Urad RS za varstvo konkurence je izdal odločbo o skladnosti koncentracije družb Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje v Holding Slovenske elektrarne.

 • Leto 2002 - zaposlovanje

  Zaposlovanje

  HSE je zaposlil prve kadre, prevzel vodenje in optimiranje proizvodnje ter pričel z dobavami električne energije.

  Ustanovljeni sta bili dve hčerinski družbi, in sicer HSE Invest d.o.o. v Mariboru in HSE - IIP d.o.o. v Sevnici.

  Uradno se je začela gradnja spodnje savske verige hidroelektrarn (HE Boštanj).

 • Leto 2003 – širjenje

  Širjenje

  Zaključila se je izgradnja HE Plave II in HE Doblar II. 24. aprila 2003 je bila slovesna otvoritev.

  HSE je odprl svoje predstavništvo Beogradu.

  Poslovati je začela HSE Italia.

  HSE je kot prva družba iz JV dela Evrope postala članica borze z električno energijo v Leipzigu (EEX).

  HSE je pridobil certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001.

 • Leto 2004 – trgovanje

  Trgovanje

  Podpisana je bila družbeniška pogodba med HSE, DEM, SEL in SENG, s katero se je zaključil postopek dokapitalizacije družbe HSE Invest.

  HSE je začel trgovati s terminskimi pogodbami na EEX.

  Položen je bil temeljni kamen za ČHE Avče.

  HSE je lansiral blagovno znamko Modra energija.

 • Leto 2005 – spremembe

  Spremembe

  Zaključena je bila obnova gornje-dravskih elektrarn - prirast moči iz naslova prenove je znašal 67,3 MW, načrtovana proizvodnja se je povečala za skoraj 10 odstotkov.

  SENG so odprle mHE Klavžarica.

  TEŠ je, kot ena prvih termoelektrarn na svetu, pridobila certifikat varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.

  PV je prejel certifikat USP S10 in postal prvo Učeče se podjetje v Sloveniji.

 • Leto 2006 - otvoritve

  Otvoritve

  27. maja je bila odprta prva v verigi petih novih HE na spodnji Savi, HE Boštanj, ki lahko povprečno letno proizvede 115 GWh električne energije.

  V SEL so odprli največja foto-napetostno elektrarno v Sloveniji.

  HSE je odprl podružnico v Pragi.

  HSE je uradno odprl odvisno družbo na Madžarskem, HSE Hungary, s sedežem v Budimpešti.

 • Leto 2007 – nakupi

  Nakupi

  HSE je z Republiko Bolgarijo podpisal pogodbo o nakupu 100 odstotnega deleža družbe Toplofikatsia-Ruse.

  HSE je v Bolgariji ustanovil odvisno družbo HSE Bulgaria.

  HSE je v Romuniji odprl predstavništvo.

  HSE je dokapitaliziral odvisno družbo HSE Adria, ki je pridobila licenco za trgovanje, posredovanje in zastopanje na trgu z električno energijo.

 • Leto 2008 – rekordi

  Rekordi

  V TEŠ so slavnostno odprli prvo 42 MW plinsko turbino za proizvodnjo električne energije ter poleg premoga začeli uporabljati tudi zemeljski plin.

  Na Slovaškem je bila ustanovljena podružnica HSE Bratislava.

  PV je 12. novembra 2008 ob 10. uri prvič v zgodovini Slovenije in po podatkih Guinnessove knjige rekordov tudi v svetovnem merilu izvedel video prenos z najdaljšega 210-metrskega odkopa v živo.

  TEŠ je začel s sežigom lesne biomase, kar je pripomoglo k izpolnjevanju zahtev EU v zvezi z emisijami toplogrednih plinov.

 • Leto 2009 - rast

  Rast

  HSE je v Makedoniji ustanovil novo družbo HSE Mak Energy.

  DEM so dosegle rekordno dnevno proizvodnjo EE od začetka obratovanja – 13.984 MWh.

  HSE je začel z izvedbo otroškega nagradnega natečaj Modri Jan.

  HE Blanca je začela s poskusnim obratovanjem. Prvi agregat HE Blanca je bil sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem že novembra 2008, druga dva pa meseca marca in aprila leta 2009.

 • Leto 2010 - obletnice

  Obletnice

  30. marca 2010 je bila slavnostna otvoritev z zagonom ČHE Avče.

  HSE je prejel osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

  HSE je ustanovil družbo HSE BH v Bosni.

  19. septembra 2010 je minilo 50 let od začetka obratovanja HE Ožbalt.

  HE Boštanj je začela obratovati brez posadke.

  HSE je na račun prejel kupnino od prodaje večinskega, 51-odstotnega deleža termoelektrarne-toplarne Toplifikatsia Ruse v Bolgariji v višini 52 mio evrov.

 • Leto 2011 - izzivi

  Izzivi

  HSE je ustanovil družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o..

  12. januarja 2011 je bila podpisana posojilna pogodba z EBRD v višini 200 mio evrov, za financiranje izgradnje nadomestnega bloka 6.

  TEŠ je pridobil Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje velike kurilne naprave nadomestnega bloka 6, ki je v začetku marca 2011 postalo pravnomočno. S tem dovoljenjem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestni blok 6.

 • Leto 2012 - izzivi

  15. februarja je bilo gradbišče nadomestnega bloka 6 v TEŠ, v skladu s pogodbenimi določili, predano ALSTOMU, ki je pričel s pripravami na montažo primarne jeklene konstrukcije.

  31. maja so velenjski rudarji dosegli rekorden dnevni odkop premoga v letošnjem letu, saj so odkopali kar 24.749 ton premoga.

  Skladno s programom testiranj je bila 3. julija ob 11.15 uspešno izvedena prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije.

  5. novembra je posle generalnega direktorja družbe HSE prevzel Blaž Košorok.

 • Leto 2013 - izzivi

  14. marca je Termoelektrarna Šoštanj prejela posojilo v vrednosti 440 milijonov EUR, ki ga je Evropska investicijska banka odobrila za financiranje nadomestnega bloka 6.

  7. junija so v Krškem prvič zapeljali po novi obvoznici, ki je izjemnega pomena za mesto, v katere so danes prav tako slovesno odprli tudi HE Krško, tretjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

  11. junija je HSE predstavil novo blagovno znamo MODRA GENERACIJA, ki usmerja mladostnike v trajno okoljsko osveščenost. 

 • Leto 2014 - izzivi

  HSE d.o.o. je kot edini družbenik DEM, SENG in TEŠ 29. aprila sprejel sklepe o sprejemu novih aktov o ustanovitvi, posledica katerih je, da so vodstva teh družb od 30. aprila (SENG) oziroma od 5. maja (TEŠ in DEM) dalje brez nadzornih svetov in odgovorna neposredno poslovodstvu HSE.

  S simbolično slovesnostjo, ki je potekala 18. junija, je biluradno zaključen projekt prenove HE Zlatoličje, jezu Melje in izgradnje MHE Melje.

  2. julija so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.

  NS HSE je 6. avgusta na 9. redni seji za člana poslovodstva – finančnega direktorja imenoval Stojana Nikolića.

  24. septembra se je blok 6, po izvedenih zagonskih preizkusih, uspešno vključil v slovensko elektroenergetsko omrežje.

  17. novembra je Skupščina TET sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe.

 • Leto 2015 - izzivi

  TEŠ je po uspešno končanem tehničnem pregledu bloka 6 s pripadajočimi objekti 27. maja prejel odločbo upravnega organa, v katerem ta odreja enoletno poskusno obratovanje novozgrajenega bloka.

  30. julija je HSE, kot prva energetska družba na področju JV Evrope, postala polnopravna članica ene največjih svetovnih borz Intercontinental Exchange (ICE).

  TEŠ je julija proizvedel 443 GWh električne energije – kar je največja mesečna proizvodnja v zgodovini družbe

 • 2016 - Izzivov polno, a uspešno
  16. julija 2016 je funkcijo generalnega direktorja HSE prevzel Gorazd Skubin.

  Proizvodnja električne energije TEŠ v letu 2016 je bila 4.120 GWh. To je letni proizvodni rekord v vsej 60–letni zgodovini obratovanja Termoelektrarne Šoštanj. Zadnji letni proizvodni rekord je iz leta 1983, in sicer 4.077 GWh.

  Decembra je HSE uspešno zaprl finančno konstrukcijo investicije v blok 6.