HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Pri projektu Modri Jan je sodelovalo skoraj 400 osnovnih šol in vrtcev in več kot 8.000 otrok.

Več

Pridobljeni certifikati v skupini HSE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 17025 EE TÜV EE+ TÜV EEnew TÜV PoI DPP DOP
HSE x x x x x x x x x
DEM x x x x x x x x
SENG x x x u x x x
TEŠ x x x x x x
PV x x x u
HSE Invest x x x

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti- zahteve;
ISO 14001: Standard za Sistem ravnanja z okoljem;
OHSAS 18001: Standard za Sistem varnosti in zdravja pri delu;
ISO/IEC 27001: Standard za Sistem vodenja varovanja in upravljanja informacij;
ISO/IEC 17025: Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev;
TÜV SÜD EE: Certificiranje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (skrajšano: Generacija EE);
TÜV SÜD EE+ : Generacija EE z zagotavljanjem garancije delovanja in učinkovitosti;
TÜV SÜD EEnew: Generacija EE z zahtevami za nove hidroelektrarne;
PoI: Potrdilo o izvoru;
DPP: Družini prijazno podjetje;
DOP: Družbeno odgovorno podjetje.