HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Objave, skladno s Kodeksom SDH in Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga

Izjave o neodvisnosti

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o.

Politika upravljanja družbe in skupine HSE