HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2016)

Kontaktni osebi

mag. Petja Rijavec; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: petja.rijavec@hse.si 

Majna Šilih; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: majna.silih@hse.si
HSE, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor - do 15. 7. 2016 Blaž Košorok Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v V primeru predčasnega odpoklica oz. razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja. 70.376,07 €
Generalni direktor - od 16. 7. 2016 Gorazd Skubin Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 10.830,00 € bruto. Velja od 16. 7. 2016 dalje. Če je generalni direktor predčasno odpoklican oziroma razrešen brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju te pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja v času ob prenehanju te pogodbe, pri čemer se mu od bruto zneska odpravnine izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
Generalni direktor ni upravičen do odpravnine, če mu preneha funkcija zaradi izteka mandata za katerega je bil imenovan.
Če je generalni direktor razrešen iz krivdnih razlogov ali če mu funkcija preneha po njegovi lastni volji, mu ne gre pravica do odpravnine, v primeru, da je razrešen iz krivdnih razlogov pa tudi ne pravica do odpovednega roka, iz prejšnjih točk tega člena.
/
Finančni direktor Stojan Nikolić Osnovno plačilo finančnega direktorja je določeno v višini 10.730,00 € bruto. Velja od 1. 6. 2015 dalje. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini največ 6-kratnika povprečja osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih treh mesecih. 60.895,11 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015* Dogovorjena višina odpravnine
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 13. 5. 2016 Milan Perović 1.412,50 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predsednik NS od 28. 2. 2014 do 13. 5. 2016 / član NS od 13. 5. 2016 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € / 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije, 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
15.527,77 € (+ 298,26 € iz naslova komisije NS)
Namestnik predsednika NS od 28. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.072,33 € (+ 4.489,50 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.687,70 € (+ 198,83 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.127,68 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 in od 5. 4. 2016 Boštjan Jančar 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.039,66 € (+ 3.462,40 € iz naslova komisije NS)
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 in od 5. 4. 2016) Jernej Otič 941,67 € + 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.418,62 € (+ 138,08 € iz naslova komisije NS)
Član NS od 5. 4. 2016 dr. Viktor Vračar 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednik komisije, 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Član NS od 5. 4. 2016 Matjaž Marovt 941,67 € (235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Članica NS od 5. 4. 2016 mag. Barbara Gorjup 941,67 € (+ 353,13 € kot predsednica komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predstavnica zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Vanja Živanić Jovanović 941,67 € (+ 235,42 € kot članica komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
Predstavnik zaposlenih v NS od 5. 4. 2016 Damjan Lipušček 941,67 € (+ 235,42 € kot član komisije) 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
/
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov
Sejnina za komisije NS znaša za člane in predsednika 220,00 €, za korespondenčno sejo 176,00 €. 

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev Zadrga, družba za komuniciranje d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor Ocenjena vrednost 64.963,00 € 30.12.2016 31.12.2017
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje 17.994,00 € 29.12.2016 30.6.2017
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana 6.850,00 € 29.12.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana 118.160,00 € 29.12.2016 30.4.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 5.000,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 23.004,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana 13.200,00 € 29.12.2016 25.1.2017
Intelektualna storitev TORY NEVENKA, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana
Ocenjena vrednost
4.000,00 €
23.12.2016
31.12.2017
Sponzorstvo Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana 35.000,00 € 19.12.2016 30.9.2017
Sponzorstvo Kulturno umetniški zavod Perartum, Medvedova cesta 1, 1000 Ljubljana 200,00 € 16.12.2016 31.12.2017
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 200.000,00 € 15.12.2016 27.5.2021
Intelektualna storitev Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica 36.900,00 € 15.12.2016 15.5.2017
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje 3.002,28 € 13.12.2016 31.12.2017
Donacija Družina, družba za založništvo, časopisno in informacijsko dejavnost Ljubljana d.o.o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana 1.500,00 € 6.12.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev TUV SUD Sava podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana 17.826,00 € 5.12.2016 30.11.2017
Intelektualna storitev DG Media, obratovanje spletnih portalov, d.o.o., V Jami 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani 48.000,00 1.12.2016 30.9.2017
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI/5A, 1260 Ljubljana Polje
654,00 €
17.11.2016
31.12.2018
Intelektualna storitev ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, cesta XVI/5A, 1260 Ljubljana Polje
Ni vrednostno opredeljena
17.11.2016
31.12.2018
Intelektualna storitev
KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana

7.200,00 €

18.11.2016
30.11.2016
Intelektualna storitev Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana 7.986,60 € 15.11.2016 23.11.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 MAribor 15.640,00 € 15.11.2016 14.3.2017
Intelektualna storitev Beošped d.o.o. Poduzeće za usluge, Dalmatinske Zagore 113, 11080 Zemun, Srbija 7.200,00 € 14.11.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
1.600,00 €
09.11.2016
04.12.2016
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
3.171,15 €
09.11.2016
25.11.2016
Intelektualna storitev AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
1.663,20 €
09.11.2016
25.11.2016
Intelektualna storitev Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana Prerazporeditev urnih postavk 28.10.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev AVTENTA, d.o.o., Stegne 29, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 204.120,00 € 26.10.2016 31.12.2022
Intelektualna storitev AVTENTA, d.o.o., Stegne 29, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 736.452,60 € 21.10.2016 31.12.2022
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj 3.000,00 € 17.10.2016 31.12.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 13.900,00 € - izvedbena pogodba 10.10.2016 31.3.2017
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 13.900,00 € - krovna pogodba; realizacija bo po izvedbeni pogodbi 10.10.2016 31.3.2017
Donacija Humanitarni Soroptimist klub Maribor, Krekov trg 4, 3000 Celje
750,00 €
10.10.2016
31.10.2016
Intelektualna storitev HRM, družba za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana Ocenjena vrednost 15.000,00 € 30.9.2016 Nedoločen čas
Svetovanje Projektni menedžment partner d.o.o., družba za poslovno svetovanje, Cesta v Mestni log 8A, 1000 Ljubljana
20.400,00 €
26.9.2016
31.10.2016
Intelektualna storitev ETREL svetovanje in druge storitve d.o.o., Pod jelšami 6, 1290 Grosuplje
18.000,00 €
26.9.2016
31.12.2016
Avtorsko delo Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana
8.208,00 €
26.9.2016
23.9.2016
Intelektualna storitev Jasmina Vajda Vrhunec s. p., Ljubljanska ulica 93, 2000 Maribor 33,40 € 22.9.2016 23.9.2016
Sponzorstvo Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 8.000,00 € 9.9.2016 31.12.2016
Donacija PGD Ljubljana Vič, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana 500,00 € 9.9.2016 31.12.2016
Sponzorsto Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, Rimska cesta 22, 1000 Ljubljana 4.000,00 € 7.9.2016 7.9.2016
Svetovanje Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o., Ameriška cesta 8, 1000 Ljubljana
Ocenjena vrednost 60.000,00 €
30.08.2016
Nedoločen čas

Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
1.386,00 €
12.08.2016
31.08.2016
Intelektualna storitev MARAND Inženiring d.o.o., Koprska 100, 1000 Ljubljana
390,00 €
09.08.2016
31.08.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 16.932,32 € 5.8.2016 5.12.2017
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Vsebinska sprememba 4.8.2016 15.8.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor Vsebinska sprememba 4.8.2016 16.7.2017
Intelektualna storitev HSE BALKAN ENERGY d.o.o., Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd, Srbija Ocenjena vrednost 20.000,00 € 4.8.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 88, 1000 Ljubljana 17.050,00 € 27.7.2016 1.9.2016
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova cesta 4, 3320 Velenje 200,00 € 25.7.2016 20.8.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
10.000,00 €
15.07.2016
30.09.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
znižanje pogodbene vrednosti na letni osnovi
15.07.2016
21.04.2021
Intelektualna storitev ENERCAST GmbH, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Nemčija 10.800,00 € 13.07.2016
30.06.2018
Intelektualna storitev Advokat Miloš Atanasković, Golubačka 11, 1000 Beograd, Srbija ocenjena vrednost 15.000,00 € 12.7.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana samo podaljšanje pogodbenega roka 11.7.2016 30.09.2016
Intelektualna storitev CREA pro, poslovne rešitve in inovacije, d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana 13.140,00 € 11.7.2016 31.10.2016
Sponzorstvo OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
5.000,00 €
06.07.2016
16.09.2016
Sponzorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO SONČEK SOLKAN, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan
1.000,00 €
06.07.2016

21.08.2016
Donacija DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik
1.000,00 €
06.07.2016
31.12.2016
Intelektualna storitev VIDMAR MITJA - ODVETNIK, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
ocenjena vrednost 25.000,00 €
04.07.2016
31.12.2016
intelektualna storitev Balkan Energy - SEE Energy Assessment, Sloga 4, 11000 Beograd, Srbija
2.450,00 € 07.07.2016
31.08.2016
Intelektualna storitev P&S Capital naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 4.500,00 € 29.6.2016 30.9.2016
Intelektualna storitev HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 7.000,00 € 27.6.2016 27.8.2016
Intelektualna storitev KLIPING d.o.o., družba za spremljanje in analizo medijev, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana 0,00 € - Znižanje pogodbenega zneska 27.6.2016 Nedoločen čas
Avtorsko delo Žibert Damjan Foto s.p., Kremen 19c, 8270 Krško 420,00 € 27.6.2016 17.6.2016
Intelektualna storitev FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o., Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana 3.650,00 € 23.6.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana 0,00 € - Sprememba pogodbenega roka 20.6.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev BDO Revizija d.o.o., Cesta v mestni log 1, 1000 Ljubljana 7.000,00 € 17.6.2016 25.6.2016
Donacija PET - Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo psov, Zvezda 16, 1210 Ljubljana Šentvid 500,00 € 16.6.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 8.220,00 € 15.6.2016 9.6.2016
Intelektualna storitev PROJEKT d.d. Nova Gorica Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica 31.250,00 € 9.6.2016 13.11.2017
Intelektualna storitev Interways l.t.d. Shipping & Trading International Freight Forwarders, Etolikou 12, 18545 Piraeus, Grčija 20.000,00 € 9.6.2016 31.3.2018
Intelektualna storitev Profil Partnerji, poslovno svetovanje, d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 10.000,00 € 8.6.2016 30.6.2016
Intelektualna storitev David A. Pawlak LLC, RLR, P.C. 369 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10017 USA Ocenjena vrednost 150.000,00 € 7.6.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 300.000,00 € 25.5.2016 Do izvedbe postopka
Intelektualna storitev S&T Svetovanje d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana 37.315,00 € 24.5.2016 23.8.2016
Intelektualna storitev BARSOS-MC, zdravstvene storitve d.o.o., Gregorčičeva ulica 11, 1000 Ljubljana 770,00 € 23.5.2016 31.5.2016
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien, Avstrija 18.000,00 € 10.5.2016 31.10.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranja, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana 0,00 € - Dodatek 1 k Pogodbi 12.5.2016 12.5.2018
Intelektualna storitev Projekt d.d. Nova Gorica Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica 31.250,00 € 12.5.2016 16.10.2017
Donacija INŠTITUT DR. JANEZA EVANGELISTA KREKA, Cankarjeva cesta 11, 1000 Ljubljana
SI56 6100 0000 3601 278
500,00 €
500,00 €
03.05.2016
31.12.2016
Donacija Združenje staršev in otrok SEZAM, Novi trg 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0002 0145 411 500,00 € 500,00 € 19.4.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev ADM - Adria, podjetje za računalniško tehnologijo in informatiko d.o.o., Prvomajska ulica 17, 3000 Celje SI56 0311 8100 0886 152 1.657,50 € 1.657,50 € 4.4.2016 19.2.2016
Sponzorstvo Žibert Damjan Foto s.p., Kovinarska 18, 8270 Krško SI56 2900 0005 1054 546 200,00 € 200,00 € 6.4.2016 18.3.2016
Intelektualna storitev MARKO BLAŽIČ - odvetnik, Bazoviška cesta 16a, 6240 Kozina
SI56 1010 0005 4705 570
42.000,00 €
Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve
31.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev ODVETNIŠKO DRUŠTVO BOGDANOVIĆ, DOLIČKI & PARTNERI, Miramarska 24, 10040 Zagreb, Hrvaška
HR58 2330 0031 1002 07967
15.000,00 € Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve
31.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova 55A, 1000 Ljubljana
SI56 1010 0005 2959 279
5.000,00 €
5.000,00 €
1.4.2016
9.4.2016
Intelektualna storitev S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., , Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
SI56 0292 2001 6163 590
0,00 €
Podlajšanje pogodbenega roka
31.3.2016
3.10.2016
Intelektualna storitev HSE Adria d.o.o., Miramarska 24, 1000 Zagreb, Hrvaška HR54 2360 0001 1019 2298 7 0,00 € Krovni sporazum 30.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HSE Balkan Energy d.o.o., Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd, Srbija RS35 1700 0300 0314 2320 43 0,00 € Krovni sporazum 30.3.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
SI56 0317 6100 0149 505
0,00 €
Krovni sporazum 30.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. - v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje
SI56 0233 0001 2039 058
0,00 €
Krovni sporazum 22.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
SI56 0242 6001 7217 937
0,00 €

Krovni sporazum 18.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
SI56 0475 0000 0545 385
0,00 €
Krovni sporazum 29.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Raudarska cesta 6, 3320 Velenje
SI56 0242 6001 9289 178
0,00 €
Krovni sporazum 16.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev PV INVEST, upravljanje naložb, institucionalno varstvo starejših in ostale storitve, d.o.o., Koroška cesta 62B, 3320 Velenje
SI56 9067 2000 0732 605
0,00 €
Krovni sporazum 16.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Parizanska cesta 78, 3320 Velenje
SI56 0242 6008 8967 382
0,00 €
Krovni sporazum 16.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0839 849
0,00 €
Krovni sporazum 22.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0337 195
0,00 €
Krovni sporazum
18.3.2016
Nedoločen čas
Intelektualna storitev ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. Dunjaska cesta 111, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0000 3089 016
47.520,00 €
Višina posameznih plačil v odvisnosti od višine vsakokratne opravljene storitve
30.3.2016
31.12.2016
Donacija PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREMOGOVNIK VELENJE, Partozanska cesta 78, 3320 Velenje
SI56 0242 6001 6008 250
2.774,28 €
2.774,28 €
31.3.2016
31.12.2016
Intelektualna storitev KATJUŠA GORJAN - NOTARKA, Ulica XXX. Divizije 23, 5000 Nova Gorica
SI56 0224 1008 9585 995
SI56 0444 4011 2286 143
SI56 1916 0500 8559 910
SI56 0254 4025 7530 528
SI56 3300 0000 3287 515
50,00 €
50,00 €
29.3.2016
31.3.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 0,00 € 0,00 € - podaljšanje pogodbenega roka 15.3.2016 17.2.2016
Donacija Športno društvo HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 1425 496 20.000,00 € 20.000,00 € 15.3.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, Informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 22.095,66 € 22.095,66 € 4.3.2016 3.7.2016
Svetovanje / avtorsko delo Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 1992 781
3.500,00 €
višina izplačila odvisna od obsega opravljenih storitev
29.2.2016
03.3.2016
Avtorsko delo / svetovanje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0000 3089 016
0,00 €
podaljšanje roka
29.2.2016
23.2.2016
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0005 9800 842
1.000,00 €
1.000,00 €
29.2.2016
20.4.2016
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € Podaljšanje bančnih garancij 23.2.2016 30.9.2018
Donacija Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 0998 337 1.000,00 € 1.000,00 € 22.2.2016 31.12.2016
Sponzorstvo ENERGETIKA.NET, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 2820 429 1.000,00 € 1.000,00 € 22.2.2016 11.2.2016
Intelektualna storitev ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
SI56 0292 4001 7900 956
23.166,67 €
23.166,67 €
03.2.2016
29.2.2016
Donacija DRUŠTVO STROKOVNJAKOV ZA ABA TERAPIJO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA, Rimska cesta 10, 3210 Slovenske Konjice
SI56 6100 0000 6065 369
500,00 €
500,00 €
1.2.2016
31.12.2016
intelektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
SI56 1910 0001 0160 416
7.700,00 €
7.700,00 €
1.2.2016
15.3.2016
Intelektualna storitev COMPETO, kadrovske storitve, d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1281 Škofljica SI56 0205 8026 0485 973 6.000,00 € Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 29.1.2016 15.2.2016
Intelektualna storitev VTB Capital plc, 14 Cornhill EC3V 3ND, London, Velika Britanija DE81 5007 0010 0964 3990 08 260.000,00 € 260.000,00 € 25.1.2016 31.3.2016
Sponzorstvo Občina Šoštanj, Trg svobode12, 3325 Šoštanj SI56 0132 6010 0018 560 1.000,00 € 1.000,00 € 25.1.2016 25.1.2016
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 0510 0801 3912 314
2.500,00 € 2.500,00 € 22.1.2016 22.1.2016
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 1341 569
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 0510 0801 3912 314
0,00 € Podaljšanje pogodbenega roka 22.1.2016 22.1.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0839 849
9.640,00 €
Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih mesečno opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni.
18.1.2016
17.7.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0839 849
19.200,00 €
1 x 14.550,00 € 1 x 4.650,00 €
18.1.2016
31.12.2015
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0839 849
14.900,00 € 14.900,00 €
18.1.2016
28.2.2016
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna Ulica 170, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0839 849
8.978,00 €
8.978,00 €
18.1.2016
18.1.2016
Sponzoriranje ŠPORTNO DRUŠTVO STRELICA TRŽIČ, Snakovška cesta 62, 4294, Križe
SI56 0510 0801 0572 992
1.000,00 €
1.000,00 €
14.1.2016
30.1.2016
Avtorsko delo ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
SI56 0430 2000 1052 628
90.565,00 €
Višina posameznih izplačil v odvisnosti od višine vsakokratnih opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni.
13.1.2016
31.12.2016
Avtorsko delo ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
SI56 0430 2000 1052 628
0,00 €
Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve
13.1.2016
12.1.2019
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje
SI56 0242 6008 9076 798
0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve
13.1.2016
12.1.2019


Svetovanje
Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 4163 588 140.000,00 € Mesečno plačilo v višini mesečnih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 7.1.2016 Nedoločen čas
Sponzorstvo Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana SI56 0310 0101 2238 071 0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2016 za 15.000,00 € na 90.000,00 €. Obroki:
3 x 30.000,00 €
6.1.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 39.915,00 € 12 x 3.326,30 € 5.1.2016 31.12.2016
Sponzorstvo Glasbeno društvo "Nova" Nova Gorice, Ulica Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica SI56 0475 0000 1217 498 300,00 € 300,00 € 4.1.2016 25.12.2015

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 2.677.946,38 €
Donacije 29.524,28 €
Sponzorstva 260.900,00 €
Avtorsko delo 99.193,00 €
Svetovanje 163.900,00 €
* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.