HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2015)

Kontaktni osebi

mag. Petja Rijavec; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: petja.rijavec@hse.si 

Majna Šilih; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: majna.silih@hse.si
HSE, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu (vključene bonitete)
Generalni direktor Blaž Košorok Osnovno plačilo generalnega direktorja je določeno v višini 5-kratnika povprečne bruto plače v skupini HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja. 67.889,08 €
Finančni direktor Stojan Nikolić V višini 90 % osnovne bruto mesečne plače (osnovnega plačila) generalnega direktorja HSE d. o. o.. V primeru predčasnega odpoklica oziroma razrešitve brez krivdnih razlogov, ko mu funkcija ne preneha po lastni volji, ima ob pogoju, da mu preneha tudi delovno razmerje in da se po prenehanju pogodbe ponovno ne zaposli v družbi, pravico do odpravnine v višini 6-kratnika osnovnega plačila finančnega direktorja. 9.457,44 €

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014*
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 21. 2. 2014 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
14.400,8 €
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.648,13 €
Namestnik predsednika NS od 21. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
11.625,55 €
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Boštjan Markoli 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
3.258,69 €
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.531,90 €
Član komisije NS od marca 2014 Črt Slokan 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.360,50 €
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
10.931,90 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
12.634,90 €
Član komisije NS od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
1.309,82 €
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
5.167,27 €
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 3089 016 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 30.12.2015 9.2.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 0510 0800 0106 498
SI56 2900 0000 1851 102
SI56 3500 1000 0312 155
SI56 0700 0000 2637 423
SI56 3000 0000 2964 065
240,00 € 240,00 € 30.12.2015 8.1.2016
Intelektualna storitev Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj d.o.o., Bleiwisova cesta 30, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 3339 820
SI56 0510 0801 3339 723
SI56 0201 0025 8115 608
SI56 0201 0025 7521 677
45.000,00 € Mesečno plačilo v odvisnosti od opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 30.12.2015 Nedoločen čas
Svetovanje Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić d.o.o., Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 0644 721 41.000,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih ur. Dejanskih izplačil še ni. 23.12.2015 Nedoločen čas
Svetovanje IIBA Slovenija, društvo poslovnih analitikov, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica SI56 0510 0801 2829 115 21.125,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih ur.
Dejanskih izplačil še ni.
21.12.2015 31.12.2016
Intelektualna storitev IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica SI56 0510 0801 2829 115 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 15.12.2015 15.12.2015
Intelektualna storitev Arah Metka - odvetnica, Večna pot 11, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 3805 316
SI56 0201 0025 8028 502
SI56 0310 0100 2816 267
54.300,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih storitev. Dejanskih izplačil še ni. 15.12.2015 Nedoločen čas
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 18.800,00 € 18.800,00 € 11.12.2015 17.12.2015
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 19.500,00 € 19.500,00 € 11.12.2015 17.12.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 80,00 € 80,00 € 11.12.2015 30.11.2015
Svetovanje KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 45.000,00 € 45.000,00 € 7.12.2015 28.2.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 39.140,00 € 1 x 11.742,00 €
1 x 23.484,00 €
1 x 3.914,00 €
30.11.2015 11.1.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 48.600,00 € 48.600,00 € 30.11.2015 31.1.2016
Intelektualna storitev HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 11.880,00 € Mesečno plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 8.316,00 €
27.11.2015 26.2.2016
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj SI56 0420 2000 0499 972 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev DODOMA podjetje za promet z nepremičninami, gradbeništvo, storitve in trgovino, Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor SI56 0600 0010 0080 534 0,00 € Gre za krovno pogodbo, ki nima vrednosti; vrednosti posameznih naročil bodo znane, ko bodo sklenjene izvedbene pogodbe za posamezne storitve 26.11.2015 25.11.2019
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA GOSPODARSKO PRAVO, Partizanska 5, 2000 Maribor
SI56 0451 5000 0999 220
8.700,00 €
8.700,00 €
17.11.2015
20.11.2015
Svetovanje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0000 3089 016
95.400,64 €
95.400,64 €
16.11.2015
15.01.2016
Svetovanje Clifford Chance Secretaries Limited, 10 Uper Bank Street, E14 5JJ, London, Velika Britanija
Ni podatka
240.000,00
240.000,00
09.11.2015
31.12.2016
Intelektualna storitev ARTES računalniška avtomatizacija tehnoloških sistemov d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje
SI56 0242 6001 8194 824
6.865,00 €

6.865,00 € 11.11.2015
31.12.2015
Intelektualna storitev LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
SI56 0126 1603 0356 432 SI56 0201 4001 6192 465
1.600,00 €
1.600,00 €
09.11.2015
05.12.2015
Intelektualna storitev TUV SUD SAVA podjetje za certificiranje, zagotavljanje kakovosti in tehnični nadzor, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0005 5859 829 SI56 0292 3001 6271 890
17.826,00 €
17.393,82 €
09.11.2015
26.11.2015
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 26.414,00 € 2 x 13.207,00 € 4.11.2015 22.4.2016
Intelektualna storitev KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 0,00 € 0,00 € 4.11.2015 22.4.2016 - krovna pogodba
Sponzorstvo MANUS, storitve in trgovina, d.o.o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 0203 7026 0175 535 200,00 € 200,00 € 3.11.2015 31.11.2015
Donacija Šahovska zveza Slovenije, bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56 1910 0001 0000 463 200,00 € 200,00 € 2.11.2015 31.12.2015
Sponzorstvo GAMA inženiring, posredovanje, organizacija, marketing, knjigovodske storitve, d.o.o., Efenkova cesta 4, 3320 Velenje SI56 0242 6001 8550 523 500,00 € 500,00 € 2.11.2015 28.11.2015
Intelektualna storitev AV STUDIo tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta 55, 3200 Velenje SI56 0242 6008 9076 798
SI56 1010 0005 0050 249
SI56 0317 6100 0000 125
SI56 3300 0000 2401 517
1.535,76 € 1.535,76 € 2.11.2015 15.11.2015
Avtorsko delo Andrej Zorko, Renče 101, 2313 Fram SI56 3400 0100 6597 397 1.620,00 € 1.620,00 € 27.10.2015 30.7.2015
Intelektualna storitev PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 98, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 12.367,50 € 12,367,50 € 26.10.2015 31.1.2016
Svetovanje Jankovič, Popovič & Mitič a.o.d., Palmotićeva 16a, 11000 Beograd, Srbija RS35 2750 0102 2210 2323 88 45.000,00 € Plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 12.000,00 €
21.10.2015 30.9.2017
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 989.927,69 € Plačila v višini posameznih dobav licenc ter posameznih prevzetih storitev implementacije.
1.: 212.371,49 €
21.10.2015 30.9.2018
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 290.356,20 10 x 11.679,42 €
11 x 9.642,00 €
Mesečna plačila v višini opravljenih storitev.
21.10.2015 30.9.2018
Intelektualna storitev Vera Aljančič Falež, Brezje pri Dobu 6, 1233 Dob SI56 0316 1100 0028 020 1.620,00 € 1.620,00 € 13.10.2015 30.11.2015
Intelektualna storitev dr. Janja Hojnik, Borovci 59, 2281 Markovci pri Ptuju SI56 0412 4021 8472 203 2.700,00 € 2.700,00 € 12.10.2015 12.11.2015
Intelektualna storitev B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
SI56 0204 5001 2728 337
4.903,44 €
Posamezno izplačilo v višini opravljene posamezne storitve.
1.: 910,88 €
2.: 1.004,88 €
3.: 270,06 €
4.: 1.808,40 €
8.10.2015
31.12.2015
Donacija DRUŠTVO RUDARSKA GODBA HRASTNIK, Cesta padlih borcev 1, 1430 Hrastnik
SI56 0233 1009 2172 067
1.000,00 €
1.000,00 € 7.10.2015
31.12.2015
Intelektualna storitev PRISTOP družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana
SI56 0310 2100 0243 438
18.600,00 €

3.100,00 €
5.10.2015
4.4.2016
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 2184 909
SI56 0700 0000 2568 456
0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2016 za 15.000,00 € na 85.000,00 €. Obroki:
- 20.000,00 €
- 45.000,00 €
- 20.000,00 €
1.10.2015 31.12.2016
Intelektualna storitev ABANKA VIPA d.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0500 021
SI56 1010 0004 8908 074
SI56 0291 3025 3405 661
9.000,00 € Plačilo v višini opravljenih storitev.
1.: 2.786,88 €
18.9.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ETREL svetovanje in druge storitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 0310 5100 0477 158 11.700,00 € 11.700,00 € 16.9.2015 16.10.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1C, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 60,00 € 60,00 € 15.9.2015 17.9.2015
Intelektualna storitev Poyry Management Consulting Austria GmbH, Aaaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien, Austria AT05 1936 0004 5440 6925 17.000,00 € 17.000,00 € 9.9.2015 11.9.2015
Intelektualna storitev SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 80,00 € 80,00 € 21.8.2015 30.8.2015
Sponzorstvo Športno društvo Sonček Solkan, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan SI56 0475 0000 0510 465 1.000,00 € 1.000,00 € 6.8.2015 21.8.2015
Intelektualna storitev S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € - podaljšanje pogodbenega roka 30.7.2015 31.1.2016
Avtorsko delo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
SI56 0201 8025 9480 879
33.400,00 €
33.400,00 €
20.7.2015
16.9.2015
Sponzorstvo KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR, Ulica Kneza Koclja 9, 2000 Maribor
SI56 0127 0603 0358 416
5.000,00 €
2 x 2.500,00 €
21.7.2015
11.7.2015
Avtorsko delo CREATOOR marketing d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur
SI56 0510 0801 3627 231
3.255,00 €
3.255,00 €
21.7.2015
26.8.2015
Intelektualna storitev ELSTAR CONSULTING, revizja d.o.o., Podkraj pri Velenju 10J, 3320 Velenje
SI56 0242 6001 5522 765
1.150,00 €
1.150,00 €
13.7.2015
9.7.2015
Svetovanje Pedersen in partnerji družba za svetovanje d.o.o., Kadilnikova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0230 9025 6805 522 25.000,00 € Izplačilo v dveh delih:
1. 15.000,00 €
2. 10.000,00 €
24.6.2015 13.7.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
7.800,00 € 7.800,00 € 24.6.2015 30.6.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka) 0,00 € 22.6.2015 15.6.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314 0,00 € (podaljšanje pogodbenega roka)
0,00 €
18.6.2015
12.6.2015
Intelektualna storitev P - Lingo izobraževanje, lektoriranje Petra Tomše s.p.m Stanežiče 126, 1210 Ljubljana Šentvid SI56 0201 0025 5030 329 70,00 € 70,00 € 12.6.2015 19.6.2015
Donacija Humanitarni Soroptimist klub Maribor, Partizanska cesta 39, 2000 Maribor SI56 0417 3000 1841 836 750,00 € 750,00 € 10.6.2015 31.10.2015
Intelektualna storitev Slovenski Institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 3010 461
SI56 0292 2001 2897 988
SI56 0292 2025 9106 104
8.740,00 € 8.740,00 € 1.6.2015 10.6.2015
Intelektualna storitev CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje d.o.o., Radvanjska cesta 87, 2000 Maribor
SI56 3000 0001 1122 056
3.820,00 €
V odvisnosti od števila udeležencev posameznega izobraževanja.
1.: 720,00 €
2.: 2.620,00 €
22.5.2015
30.9.2015
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 1010 0005 2959 279
29.000,00 €
29.000,00 €
22.5.2015 18.5.2015
Intelektualna storitev Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 8317 465 27.000,00 € (Ocena) Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 6.076,60 €
15.5.2015 Do zaključka projekta; predvidoma do 31.5.2015
Donacija Jadralni klub Optimist, Šutna 76, 1241 Kamnik SI56 0310 6100 0346 644 300,00 € 300,00 € 15.5.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ELSTAR CONSULTING, revizija d.o.o., Podkraj pri Velenju 10J, 3320 Velenje SI56 0242 6001 5522 765 1.400,00 € 1.400,00 € 14.5.2015 11.5.2015
Sponzorstvo Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana SI56 0292 4025 6970 939 1.000,00 € 1.000,00 € 14.5.2015 15.5.2015
Sponzorstvo Športno rekreativno društvo Max Club, Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana SI56 0205 3001 7020 389 1.500,00 € 2 x 750,00 € 12.5.2015 31.12.2015
Donacija Društvo prijateljev otrok MAvrica, Čerinova 10, 1000 Ljubljana SI56 0201 4025 4470 831 100,00 € 100,00 € 12.5.2015 31.12.2015
Svetovanje KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje d.o.o., Hicquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 7.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 3.700,00 €
12.5.2015 31.5.2015
Intelektualna storitev Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega 36, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 1992 781 10.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve. Dejanskih izplačil še ni. 12.5.2015 1.5.2018
Intelektualna storitev SAMPS svetovanje, inženiring, cenitve d.o.o., Kajuhova 5, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 3540 560
SI56 0233 0001 0801 920
750,00 € 750,00 € 12.5.2015 24.4.2015
Intelektualna storitev IIBA SLOVENIJA, DRUŠTVO POSLOVNIH ANALITIKOV, Sončna ulica 5, 1225 Lukovica
SI56 0510 0801 2829115
5.200,00 €
Cena svetovalnega dne 650,00 € neto oz. svetovalne ure 81,25 € neto; mesečni račun je odvisen od obsega opravljenih storitev.
1.: 3.331,25 €
2.: 1.868,75 €
4.5.2015
Do zaključka projekta; vendar največ 12 mesecev
Sponzorstvo ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0005 9800842
1.500,00 €
1.500,00 €
4.5.2015
22.4.2015
Intelektualna storitev SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA - SOZ, Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana
SI56 0201 0005 3715074, SI56 1010 0004 9546334
400,00 €
400,00 €
4.5.2015
30.4.2015
Donacija Humanitarni klub Soroptimist Celje, Krekov trg 4, 3000 Celje SI56 6100 0000 9875 716 100,00 € 100,00 € 29.4.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Slovensko združenje elektroenergetikov Cigre-Cired, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 5857 817 500,00 € 500,00 € 29.4.2015 27.5.2015
Sponzorstvo Mountain Bike klub Črni Vrh, Črni Vrh 108, 5274 Črni Vrh nad Idrijo SI56 0475 2000 0345 855 500,00 € 500,00 € 21.4.2015 22.8.2015
Svetovanje Urbanc Irena - odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 4.500,00 € V odvisnosti od števila opravljenih svetovalnih ur.
1.: 732,00 €
2.: 1.125,00 €
3.: 900,00 €
20.4.2015 Nedoločen čas
Sponzorstvo OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 2837 704
SI56 0310 0101 2238 071
0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2015 za 15.000,00 € na 90.000,00 €. Obroki:
- 35.000,00 €
- 2 x 27.500,00 €
13.4.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Nogometni klub Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale SI56 0230 0001 8728 096 3.000,00 € 2 x 1.500,00 € 2.4.2015 31.12.2015
Donacija Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 0998 337 1.500,00 € 1.500,00 € 1.4.2015 31.12.2015
Svetovanje Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljan SI56 3000 0001 4163 588 35.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 250,00 €
2.: 1.100,00 €
3.: 1.150,00 €
4.: 1.650,00 €
5.: 2.450,00 €
6.: 2.450,00 €
7.: 3.150,00 €
8.: 2.000,00 €
9.: 2.215,00 €
10.: 2.375,00 €
11.: 400,00 €
12.: 900,00 €
31.3.2015 29.2.2016
Svetovanje ROYDS SOLICITORS, 65 Carter Lane, EC4V 5HF, London, Great Britain
GB13BARC20658270785075
5.000,00 GBP - 7.500,00 GBP
Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 7.500,00 €
25.3.2015
Za čas izvedbe storitev
Intelektualna storitev KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
SI56 1010 0005 2959 279
SI56 2900 0005 1341 569
0,00 € 0,00 - podaljšanje pogodbenega roka
27.3.2015 15.4.2015
Intelektualna storitev P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
SI56 3000 0001 0289 117
SI56 0310 0108 6524 551
SI56 2900 0005 5051 916
0,00 € 0,00 - podaljšanje pogodbenega roka 25.3.2015 15.4.2015
Sponzorstvo Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
SI56 0430 2000 218 4909
0,00 € Znižanje pogodbenega zneska za leto 2015 za 15.000,00 € na 85.000,00 €. Obroki:
- 25.000,00 €
- 40.000,00 €
- 20.000,00 €
25.3.2015 31.12.2015
Svetovanje NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0200 097 50.000,00 € Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 2.375,00 €
2.: 5.090,00 €
3.: 2.300,00 €
4.: 1.100,00 €
10.3.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev Dolžan Jurij - odvetnik, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 5761 496
SI56 0639 5013 0801 740
SI56 0639 5113 0801 706

80.000,00 Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 5.646,21 €
2.: 299,81 €
3.: 4.122,55 €
4.: 4.569,45 €
5.: 4.805,46 €
6.: 4.805,46 €
7.: 4.249,65 €
8.: 4.325,80 €
9.: 3.392,49 €
10.: 6.490,56 €
11.: 6.396,00 €
12.: 6.490,56 €
2.3.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev ZADRGA, družba za komunikacije d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor SI56 0451 5000 1227 946
SI56 0600 0011 3569 451 - podizvajalec Florjančič Tisk d.o.o.
79.770,00 Mesečno izplačilo glede na dejansko opravljene storitve.
1.: 11.053,50 €
2.: 4.950,00 € - podizvajalcu
3.: 1.548,50 €
4.: 15.368,50 €
5.: 4.95,00 € - podizvajalcu
6.: 498,50 €
7.: 498,50 €
8.: 498,50 €
9.: 4.950,00 € - podizvajalcu
10.: 9.073,19 €
11.: 498,50 €
12.: 498,50 €
13.: 9.249,30 €
14.: 4.950,00 € - podizvajalcu
15.: 498,50 €
2.3.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Energetika.net, Založništvo in organizacija konferenc, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 2820 429 2.000,00 € 2.000,00 € 17.2.2015 4.3.2015
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana-Vič, Viška cesta 41, 1000 Ljubljana SI56 0201 8001 9896 311 500,00 € 500,00 € 12.2.2015 31.12.2015
Sponzorstvo JEZERO podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Most na Soči, Modrej 57, 5216 Most na Soči SI56 0475 3000 0389 844 2.600,00 € 2.600,00 € 12.2.2015 16.6.2015
Intelektualna storitev Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj SI56 0451 5000 1707 126 32.736,00 € (Ocena) Mesečno plačilo glede na dejansko opravljene storitve (Ocena 24 x 1.364,00 €).
1.: 275,00 €
2.: 685,00 €
3.: 126,00 €
4.: 3.605,00 €
5.: 1.948,00 €
6.: 1.948,00 €
10.2.2015 31.12.2016
Donacija Športno društvo HSE, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56 0430 2000 1425 496 20.000,00 € 20.000,00 € 10.2.2015 31.12.2015
Intelektualna storitev KF Finance, družba za cenitev in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 16.000,00 € 16.000,00 € 28.1.2015 2.3.2015
Intelektualna storitev P&S CAPITAL naložbe in finančno svetovanje d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana SI56 3000 0001 0289 117 17.900,00 € 17.900,00 € 28.1.2015 2.3.2015
Intelektualna storitev HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0823 849 7.205,00 € 7.205,00 € 19.1.2015 31.1.2015
Intelektualna storitev PANTEON COLLEGE šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva 31, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 0161 891 0,00 € 0,00 € 13.1.2015 Podaljšanje roka do 31.5.2015
Intelektualna storitev LM VERITAS družba za računovodsko svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 3623 918 2.000,00 € 2.000,00 € 12.1.2015 15.1.2015
Intelektualna storitev UMER, d.o.o., Jadranska cesta 59b, 6280 Ankaran SI56 0510 0801 2215 784 1.860,00 € 1.860,00 € 8.1.2015 30.1.2015
Sponzorstvo SKLADOVNICA KREATIVNE INDUSTRIJE, poslovno komunikacijsko svetovanje, d.o.o., Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, 2000 Maribor SI56 0312 1100 0001 462 5.000,00 € 5.000,00 € 7.1.2015 7.5.2015
Intelektualna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana SI56 1910 0001 0160 416 7.700,00 € 7.700,00 € 8.1.2015 15.3.2015

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 1.999.296,59 €
Donacije 24.450,00 €
Sponzorstva 199.300,00 €
Avtorsko delo 38.275,00 €
Svetovanje 618.550,64 €
* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.