HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Informacije javnega značaja (leto 2014)

Kontaktni osebi

mag. Petja Rijavec; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: petja.rijavec@hse.si 

Majna Šilih; T: +386 (0)1 47 04 100, F: +386 (0)1 47 04 101, E: majna.silih@hse.si
HSE, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Vrsta zastopnika/član poslovodstva Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*
Generalni direktor Blaž Košorok V višini 5-kratnika povprečne bruto plače v skupini HSE, izplačane v preteklem poslovnem letu V višini 6-kratnika osnovnega plačila generalnega direktorja 68,602,34 €
Finančni direktor Stojan Nikolić V višini 90 % osnovne bruto mesečne plače (osnovnega plačila) generalnega direktorja HSE d. o. o. V višini 6-kratnika osnovnega plačila finančnega direktorja /
* vključene bonitete, spremenljivi del plačila in ostali prejemki, brez povračil stroškov v zvezi z delom

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (NS) in komisij NS

Član nadzornega sveta Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*
Mesečno nadomestilo Sejnina
Predsednik NS od 21. 2. 2014 dr. Miloš Pantoš 1.412,50 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Miloš Pantoš 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Namestnik predsednika NS od 21. 1. 2014 dr. Boštjan Markoli 1.035,83 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predsednik komisije NS od marca 2014 dr. Boštjan Markoli 353,13 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 21. 1. 2014 Črt Slokan 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Član komisije NS od marca 2014 Črt Slokan 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Član NS od 21. 1. 2014 mag. Drago Štefe 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 9. 5. 2013 Boštjan Jančar 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
7.026,67 €
Član komisije NS od junija 2014 Boštjan Jančar 235,42 € 220,00 € redna seja
176,00 € korespondenčna seja
Predstavnik zaposlenih v NS od 30. 6. 2014 Jernej Otič 941,67 € 275,00 € redna seja
220,00 € korespondenčna seja
* vključene bonitete, brez povračil potnih stroškov

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

Vrsta posla Pogodbeni partner Račun pravne osebe Pogodbena vrednost brez DDV Višina posameznih predvidenih/dejanskih izplačil brez DDV (* z DDV) Datum sklenitve Trajanje
Intelektualne storitve PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 98, 3320 Velenje SI56 0510 0801 2758 596 15.000,00 € 14.155,60 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 30.12.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € 23.12.2014 podaljšanje roka do 31.12.2017
Intelektualne storitve Abeceda svetovanje, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 3310 904 3.450,00 € 3.450,00 € 17.12.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 0,00 € 0,00 € 17.12.2014 podaljšanje roka do 22.1.2015
Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Kos, Štumpfl in Partnerji, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem SI56 0254 6026 0616 679 167.972,50 € 1. 40.783,50 €
2. 13.594,50 €
3. glede na ugoden izid postopka lahko še, ocenjeno, 113.594,50 €
10.12.2014 do pravnomočnosti I. stopne odločbe, ocenjeno do 31.12.2018
Donacija PET - Pasja enota terapevtov, Zavod za terapijo s pomočjo psov, Zvezdna 16, 1210 Ljubljana Šentvid SI56 0203 2025 9608 039 750,00 € 750,00 € 9.12.2014 8.1.2015
Donacija SLOVENSKA KARITAS, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0214 0001 5556 761 5.000,00 € 5.000,00 € 8.12.2014 7.1.2015
Avtorsko delo RWE Power AG, Huyssenallee 2, 45128 Essen, Nemčija DE41 3708 0040 0982 3670 00 39.900,00 € 2 x 19.950,00 € 8.12.2014 28.2.2015
Intelektualne storitve ODVETNIŠKA DRUŽBA PODJED o.p.-d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana SI56 0600 0099 4069 394 ocena 98.388,00 € 5.000,00 € / mesec + stroški
Dejanska izplačila honorarja in stroškov:
- 8.744,56 €*
- 6.100,00 €*
- 6.100,00 €*
5.12.2014 predvidoma do 17.5.2016, a najdlje do zaključka postopka likvidacije
Intelektualne storitve Panteon College šola za tuje jezike d.o.o., Ljubljana, Škrabčeva ulica 31, 1000 Ljubljana SI56 0208 5001 0161 891 3.920,00 € 2 x 1.960,00 € 1.12.2014 30.7.2015
Intelektualne storitve SAMPS svetovanje, inženiring, cenitve, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 3540 560 1.380,00 € 1.380,00 € 28.11.2014 29.11.2014
Intelektualne storitve SKUBE, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 60,00 € 60,00 € 27.11.2014 28.11.2014
Sponzorstvo PR PLUS, d.o.o., Glavni trg 19a, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0469 988 3.000,00 € 3.000,00 € 20.11.2014 3.12.2014
Sponzorstvo Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana SI56 2900 0005 9800 842 1.500,00 € 1.500,00 € 19.11.2014 19.11.2014
Intelektualne storitve Urbanc Irena - odvetnica, Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 0,00 € 0,00 € 7.11.2014 Sprememba pogodbenega roka v nedoločen čas
Intelektualne storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56 2900 0000 1851 102 28.400,00 € 2x14.200,00 € 7.11.2014 30.4.2015
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., HAcquetova ulica 1A, Ljubljana SI56 0510 0801 3912 314 4.500,00 € 4.500,00 € 6.11.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve TUD SUV SAVA, d.o.o., Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 0292 3001 6271 890
SI56 2900 0005 5859 829
18.484,00 € 18.484,00 € 5.11.2014 12.11.2014
Donacija Mednarodni Inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0009 1078 989 4.000,00 € 4.000,00 € 29.10.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja, d. o. o., Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor SI56 0417 3000 1428 325 5.700,00 € 5.700,00 € 13.10.2014 21.11.2014
Avtorsko delo CREATOOR svetovanje razvoj in trgovina d. o. o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur SI56 0510 0801 1782 776 455,00 € 455,00 € 13.10.2014 13.10.2014
Intelektualne storitve Križanec&Potočnik o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana SI56 3000 0000 8435 932 35.000,00 € (Ocena) Izplačilo glede na dejansko opravljeno delo.
Dejanska izplačila:
- 793,00 €*
- 854,00 €*
- 1.403,00 €*
30.9.2014 30.9.2015
Intelektualne storitve BUREAU VERITAS, d. o. o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 3001 343 5.900,00 € 5.900,00 € 30.9.2014 24.9.2014
Donacija Mednarodna zveza društev IAHD Adriatic, Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor SI56 0600 0096 6065 882 500,00 € 500,00 € 25.9.2014 31.12.2015
Donacija Športna zveza Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje SI56 0317 6100 0006 915 1.732,37 € Donacija predmetov (SUP deska, vesla) 22.9.2014 Enkratno; 26.9.2014
Intelektualne storitve MARKEDSKRAFT ASA, Langbryggen 9, Postboks 62, 4801 Arendal, Norway NO85 7310 0541 863 27.000,00 € 10 x 2.700,00 € 22.9.2014 31.5.2015
Intelektualne storitve Pristop družba za komunikacijski management d. o. o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana SI56 0292 2025 7795 440 18.600,00 € 6 x 3.100,00 € 22.9.2014 31.1.2015
Avtorsko delo AV STUDIO tržne komunikacije d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje SI56 0242 6008 9076 798 2.064,00 € 2.064,00 € 17.9.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova ulica 4, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 6523 838 1.500,00 € 2 x 750,00 € 11.9.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE Tržne storitve, finančno svetovanje, d. o. o., Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana SI56 1010 0005 2959 279 123.950,00 € 123.950,00 € 9.9.2014 4.11.2014
Avtorsko delo S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d. d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 6163 590 124.614,00 € 2 x 62.307,00 € 9.9.2014 8.1.2015
Avtorsko delo Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana (Aneks k pogodbi!) SI56 0110 0603 0344 727 0,00 € 0,00 € 3.9.2014 Podaljšanje roka do 31.12.2014
Svetovanje CONSENSUS, komunikacije za odgovorno družbo, d. o .o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0025 4266 939 12.000,00 € 2 x 6.000,00 € 1.9.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Trg na Stavbah 8A, 1270 Litija SI56 0126 0600 0001 495 1.000,00 € 1.000,00 € 1.9.2014 29.8.2014
Sponzoriranje Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005, Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana SI56 0208 5008 9677 932 5.000,00 € 5.000,00 € 1.9.2014 31.8.2014
Svetovanje ABANKA Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana SI56 0100 0000 0500 021
SI56 0291 3025 3405 661
SI56 1010 0004 8908 074
0,00 € 0,00 € 27.8.2014 Za čas izvedbe storitev; sprememba pooblaščene osebe. Podaljšanje roka za čas izvedbe storitve, maksimalno do 31.1.2104
Sponzoriranje Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor SI56 0110 0600 0012 730 5.000,00 € 5.000,00 € 28.8.2014 26.10.2014
Intelektualne storitve HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d. o. o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56 0451 5000 0839 849 12.086,00 € 12.086,00 € 14.8.2014 29.8.2014
Intelektualne storitve Solvera Lynx d. d., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana SI56 0203 6009 1956 438 40.000,00 € 2 x 20.000,00 € 28.7.2014 1.3.2015
Intelektualne storitve Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 8151 576 34.400,00 € 33.400,00 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 21.7.2014 31.7.2014
Svetovanje Urbanc Irena - Odvetnica, Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana SI56 0222 2025 6256 594 19.800,00 € (Ocena) Glede na mesečno dejansko izvajanje storitev.
Dejanska izplačila:
- 4.878,05 €*
- 4.465,13 €*
- 1.073,60 €*
- 2.470,50 €*
- 9.882,00 €*
- 1.368,35 €*
- 1.125,00 € (izplačilo v letu 2015)
- 3.825,00 € (izplačilo v letu 2015)
- 2.175,00 € (izplačilo v letu 2015)
- 375,00 € (izplačilo v letu 2016)
- 300,00 € (izplačilo v letu 2016)
23.7.2014 Nedoločen čas
Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Soršak, d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana SI56 0222 2026 0266 768 4.500,00 € (Ocena) 3.375,00 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 23.7.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Poyry Management Consulting Austria GmbH, Laaer-Berg Strasse 43, 1100 Wien AT05 1936 0004 5440 6925 15.000,00 € 15.000,00 € 16.7.2014 30.7.2014
Sponzoriranje KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče SI56 0129 9603 0725 692 3.000,00 € 3.000,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Elektro Celje energija, d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje SI56 0600 0010 0121 371 1.500,00 € 1.500,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Sponzoriranje Atletski klub Velenje, Cesta na Jezero 7, 3320 Velenje SI56 0242 6001 2429 823 5.000,00 € 5.000,00 € 16.7.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana SI56 0292 2001 2897 988 7.060,00 € 7.060,00 € 7.7.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Športno društvo Sonček Solkan, Ulica za spomenikom 3, 5250 Solkan SI56 0475 0000 0510 465 1.500,00 € 1.500,00 € 30.6.2014 22.8.2014
Avtorsko delo Creatoor svetovanje, razvoj in trgovina d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur SI56 0510 0801 1782 776 2.495,00 € 2.495,00 € 3.7.2014 27.8.2014
Donacija Košarkarski klub Maribor, Popovičeva ulica 14, 2000 Maribor SI56 0417 3000 0856 025 500,00 € 500,00 € 23.6.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 0214 0025 8206 820 5.000,00 € 5.000,00 € 23.6.2014 23.6.2014
Avtorsko delo Royds Solicitors, 65 Carter Lane, EC4V 5HF London, GB GB13 BARC 2065 8270 7850 75 3.500,00 £ 3.500,00 £ 20.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Skube, specializirana trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Slamnikarska cesta 1c, 1230 Domžale SI56 3300 0000 5867 618 34,00 € 34,00 € 18.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor SI56 0127 0603 0358 416 10.000,00 € 2 x 5.000,00 € 16.6.2014 5.7.2014
Svetovanje, Avtorsko delo, Intelektualne storitve Odvetniška pisarna Schonherr - podružnica v Sloveniji, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana SI56 3400 0101 4650 919 1. faza: do 7.500 €
2. faza: do 18.000 €
3. faza: do 28.000 €
4. faza: do 60.000 €
Dejanska izplačila:
- 10.725,78 €*
- 850,07 €*
- 1.907,52 €*
- 3.524,77 €*
- 8.166,13 €*
- 787,89 €*
10.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Sponzoriranje Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56 0310 0100 5767 880 1.000,00 € 1.000,00 € 10.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Avtorsko delo Naš čas časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., Kidričeva cesta 002A, 3320 Velenje SI56 0242 6002 0133 854 395,00 € 395,00 € 9.6.2014 Za čas izvedbe storitve
Intelektualne storitve Informa Echo družba za promocijske, tržne in povezovalne dejavnosti, d.o.o., Na Korošci 15, 1000 Ljubljana SI56 6100 0000 7626 196 10.000,00 € 2 x 5.000,00 € 5.6.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Hacquetova 1A, 1000 Ljubljana SI56 0214 0025 8206 820 4.333,33 € 4.333,33 € 4.6.2014 Do 29.5.2014; Za čas izvedbe storitve
Donacija Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar SI56 0201 7005 1437 365 2.000,00 € 2.000,00 € 15.5.2014 31.12.2014
Intelektualne storitve Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., Kržičeva 9, 1000 Ljubljana SI56 0201 0001 8151 576 9.872,50 € 5.478,50 €; realizacija je bila nižja od pogodbene vrednosti 5.5.2104 9.5.2014; Za čas izvedbe storitve

Skupna vrednost poslov po vrsti posla v EUR*

Intelektualne storitve 699.990,33 €
Donacije 14.482,37 €
Sponzorstva 39.000,00 €
Avtorsko delo 174.368,00 €
Svetovanje 145.300,00 €
* Sešteti so zneski pogodbenih vrednosti brez DDV.