HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Referenčni dokumenti

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

Za družbo HSE d.o.o. velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17).  Navedena kolektivna pogodba dejavnosti velja tudi za večino družb v Skupini HSE, razen za družbe v Skupini Premogovnika Velenje, za katere je zavezujoča Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 39/99– ZMPUPR, 73/03,100/04, 81/05, 43/06 – ZKolP, 105/07, 45/15 in 88/15), za družbo HTZ i.p., d.o.o. pa tudi Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo (Uradni list RS, št. 6/15,6/17in 66/17).

V posameznih družbah so sklenjene oz. veljajo tudi podjetniške kolektivne pogodbe, ki pa so interne narave, saj urejajo določena področja, ki so specifična za posamezno družbo.