HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Pogled v prihodnost

Tako kot ostala podjetja na trgu se tudi HSE srečuje s hitrimi in korenitimi spremembami, ki dnevno vplivajo na naše poslovanje. Zato je za učinkovito delovanje nujno sprotno prepoznavanje izzivov in oblikovanje nadaljnjih strategij, namenjenih ohranjanju vodilne vloge v državi in naraščajoče vloge v regiji JV Evrope, kjer se pozicioniramo kot strateško pomemben partner.

Vizija prihodnosti

Na naš položaj v tem pogledu vplivajo številni dejavniki, ki jih bomo tudi v prihodnje budno spremljali, saj nam bodo omogočali osredotočanje na projekte, ki so ekonomsko upravičeni, ekološko sprejemljivi in energetsko učinkoviti. Vlaganje v nove proizvodne zmogljivosti je in bo nuja ter tržno-poslovni imperativ, ki je tudi v naših strateških smernicah zapisan na prvem mestu. Vendar pa je to le eden od korakov k premagovanju dolgoročne uvozne odvisnosti Slovenije; vedno bolj v ospredje stopajo »mehkejši« pristopi, ki v središče postavljajo vsakega posameznega odjemalca in trkajo na njegovo (za)vest o odgovorni rabi električne energije in pozitivnemu odnosu do naravnega okolja.

S paleto družbeno in okoljsko odgovornih aktivnosti smo v slovenskem prostoru prisotni že vrsto let in mu namenjamo vse potrebne vire, zavedajoč se odgovornosti, ki jo imamo do okolja in deležnikov, predvsem generacij, ki prihajajo. Ne nazadnje je to naša naloga tudi v luči spoštovanja slovenskih in evropskih predpisov ter zakonodaje.